Innovatie

Innovatie of vernieuwing (afgeleid van het Latijnse innovare “vernieuwen”) wordt in de alledaagse taal gebruikt in de zin van nieuwe ideeën en uitvindingen en voor hun economische implementatie. In engere zin komen innovaties pas voort uit ideeën wanneer ze worden geïmplementeerd in nieuwe producten, diensten of processen die daadwerkelijk succesvol worden toegepast en de markt penetreren (diffusie). Het complementaire proces van innovatie is exnovatie, het afschaffen van niet langer effectieve of gewenste processen, producten of technologieën.

Innovatie

De term werd in de economie geïntroduceerd door Joseph Schumpeter met zijn innovatietheorie; hier wordt het gedefinieerd als het vestigen van een nieuwe productiefunctie. Innovatie is een bewust en gericht veranderingsproces in de richting van iets dat voor het eerst ‘nieuw’ is. Economie en samenleving veranderen wanneer productiefactoren op een nieuwe manier worden gecombineerd.

De term innovatie wordt ook gebruikt in de geesteswetenschappen en cultuur. Het zoeken naar nieuwe kennis of artistieke oplossingen en oplossingen vereist nieuwsgierigheid, creativiteit en een verlangen naar vernieuwing. Het kenmerk van artistieke avant-garde is het vinden en gebruiken van voorheen onbekende (‘vernieuwende’) uitdrukkingsvormen.

Wanneer mensen het woord innovatie horen, gaan de gedachten vaak meteen naar zeer aansprekende uitvindingen. Maar dat hoeft natuurlijk lang niet altijd het geval te zijn. Innovatie betekent letterlijk gezien ‘vernieuwing’, maar dan in de breedste zin des woord. Het kan gaan om productvernieuwing maar ook vernieuwingen van bijvoorbeeld diensten of processen. De huidige markt leunt enorm op het innovatieve vermogen van organisaties. Nederland loopt hierin voorop. De overheid stimuleert dit onder meer door verschillende subsidiepotjes beschikbaar te stellen.

Vormen van innovatie

Innovatie wordt vaak gezien als iets waar bedrijven niet zonder kunnen. Bedrijven die niet aan innovatie doen staan stil. Je kent vast wel de uitdrukking ‘Stilstand is achteruitgang’. Bedrijven die stilstaan, worden voorbijgestreefd door hun concurrenten. Als bedrijf moet je met je tijd meegaan dus. Dit kan je als organisatie op diverse manieren doen en er zijn ook verschillende vormen van innovatie.

 • Productinnovatie

Productinnovatie is de meest bekende vorm van technische innovatie. Door productvernieuwing wordt van een bestaand product een betere versie gemaakt. Een heel mooi voorbeeld is de huidige smartphone. Jarenlang konden we alleen via een vaste lijn bellen. Door productinnovatie is de vaste telefoon doorontwikkeld naar de huidige smartphone. Dit is natuurlijk wel in stappen gegaan. Wie herinnert zich nog de enorme mobiel telefoons met antenne nog? In de loop der jaren zijn ze steeds kleiner en rijker aan functionaliteit geworden. Vandaag kun je met de smartphone veel meer dan met de PC van jaren terug.

 • Procesinnovatie

Kijken we naar procesinnovatie, dan kun je ook van een soort technische innovatie spreken. Hierbij gaat het niet om het product zelf, maar het productieproces. Vaak gaat het om maar heel kleine aanpassingen waardoor een proces veel efficiënter en/of effectiever kan worden uitgevoerd.

 • Technologische innovatie

De eerste twee genoemde innovaties zijn dus typische vormen van technologische innovatie. In veel gevallen wordt technologische innovatie ook nog apart genoemd. Het gaat dan heel vaak over innovatie in chemische processen. Data online backuppen is een technologische ontwikkeling die de laatste jaren een enorme vlucht nam. Zo worden documenten, films, e-mail van KPN webmail, hotmail en Gmail gebackupped.

 • Organisatie-innovatie

Veelal gaat het bij innovaties om technologische vernieuwingen. Je hebt echter ook innovaties waarbij het niet om technologische draait. Een voorbeeld hiervan is de organisatie-innovatie. Iedere organisatie, groot of klein, doet hier wel aan. Het is van belang om de organisatie gezond en draaiende te houden. Denk aan ontwikkelingen zoals het Nieuwe Werken of Agile dat vandaag de dag zeer populair is.

 • Sociale innovatie

In het verlengde van organisatie innovatie ligt sociale of maatschappelijke innovatie. Hierbij gaat het om de wijze waarop een bedrijf de arbeid organiseert, met als doel om de productiviteit en kwaliteit omhoog te krijgen.

 • Marktinnovatie

Marktinnovatie is ook een bekende niet-technologische innovatie. Bij marktinnovatie breidt een bedrijf uit naar een ander afzetgebied. De vernieuwing heeft dan betrekking op het aanboren van een nieuw afzetgebied. Dit lijkt heel simpel die echter wel een forse impuls aan het bedrijf kan geven.

 • Financiële innovatie

Als we het over financiële innovatie hebben, gaat dit over vernieuwing bij financiële instellingen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het internetbankieren. Moesten we vroeger geld overmaken met behulp van overschrijvingsformulieren en ging er wel een week overheen voordat het geld was overgeboekt? Vandaag de dag gaat dit met een paar klikken in de bankierenapp op onze smartphone.

 • Strategische innovatie

Bij strategische innovatie zal men met een frisse blik naar de externe omgeving van een organisatie gaan kijken. Het is goed om zo nu en dan naar de standaard processen van een organisatie kijken, ook als deze op het oog nog prima functioneren. Door van de groene weide gedachte uit te gaan, kunnen er heel nieuwe en baanbrekende ideeën naar boven komen.

 • Incrementele innovatie

Het overgrote deel van de innovaties is incrementeel. Hierbij spreken we welleswaar van vernieuwingen, maar de veranderingen die deze teweeg brengen, zijn niet heel erg ingrijpend. Toch kunnen dergelijke innovaties veel invloed op een productieproces hebben, waardoor de productiesnelheid bijvoorbeeld toeneemt.

 1. Radicale innovatie

Zoals we hierboven al zeiden, zijn meeste innovaties incrementeel. In zo’n tien procent van de innovaties spreken we echter van een radicale innovatie. Hierbij gaat het om grote investeringen in nieuwe kennis en soms ook nieuwe processen.

Er zijn nog veel meer soorten innovaties. We kunnen echter wel stellen dat dit allemaal afgeleiden of combinaties van de hierboven genoemde innovatievormen zijn.

Ondersteuning en subsidies voor innovatie

Nederland wil vooroplopen op het vlak van innovaties. De Nederlandse overheid probeert innovatie dan ook op verschillende manieren. Een belangrijk middel hiervoor is subsidie. We kennen in ons land dan ook verschillende subsidiepotjes voor innovatie. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

 • Zo is er de innovatievoucher waarmee ondernemers kennis kunnen inkopen bij instellingen zoals universiteiten, hogescholen en door de overheid erkende onderzoeksinstituten.
 • De MIT-regeling is er om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren over de regiogrenzen heen.
 • De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, kortweg WSBO genoemd kan door ondernemers worden aangesproken die producten, programmatuur of productieprocessen ontwikkelen. De ontwikkelfase van het prototype kan onder bepaalde voorwaarde voor subsidie in aanmerking komen.
 • ESF Duurzame Inzetbaarheid is een subsidieregeling waarbij organisaties maximaal 10.000 Euro aan subsidie kunnen ontvangen. Deze is bedoeld om een externe sociale innovatie adviseur in te kunnen huren.

Ook op Europees nieuw zijn er diverse subsidieregelingen.

 • Horizon 2020 is een Europees kaderprogramma dat subsidie verleent aan het innoverende MKB en het grootbedrijf.
 • Een andere regeling is Eurostars. Deze eveneens Europese subsidieregeling is bedoeld voor marktgerichte R&D projecten Mkb’ers die internationaal samenwerken.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet je natuurlijk wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit verschilt per regeling, maar in het algemeen kan je stellen dat het gene dat je wilt realiseren, vernieuwend moet zijn, moet passen bij de aard van jouw bedrijf en een goed perspectief voor jouw bedrijf moet bieden.

Naast financiële ondersteuning verleent de overheid ook ondersteuning aan het MKB op allerlei ander vlakken zoals bijvoorbeeld met middelen voor digitalisering, innovatie en samenwerking tussen het MKT en het onderwijs. Welke acties en regelingen er zijn kun je teruglezen in het MKB Actieplan van de Rijksoverheid. Het is er voor alle Mkb’ers.

Alles over schone energie

We weten allemaal dat energie die uit fossiele brandstoffen worden opgewekt, zeer belastend zijn voor het klimaat. Vandaag de dag zijn er voor de consument echter voldoende mogelijkheden om een steentje bij te dragen aan de vergroening van de energiemarkt.

Zonnepanelen

Zonnepanelen waren ooit erg kostbaar. De laatste jaren is de kwaliteit van panelen erg toegenomen en de prijs gedaald. We zien dan ook, zeker bij nieuwbouwprojecten, steeds meer woningen waar zonnepanelen op het dak worden geplaatst.

Niet zo gek want de voordelen zijn enorm. Met een klein aantal panelen kun je al voor een flink deel in je eigen energiebehoefte voorzien. Heb je een groter aantal dan kun je de opgewekte energie die je niet gebruikt, terug leveren aan het elektriciteit netwerk. Je bent op deze manier niet alleen groen bezig, maar je bespaart ook nog eens flink op de energierekening.

Zonneboilers

Een andere manier om je steentje bij te dragen is het gebruik van een zonneboiler. Deze zorgt voor warm water op basis van zonne-energie. Hiervoor wordt er een collector van ongeveer 3,5 M2 op het dak geplaatst. In de zomer zal je praktisch al je warm water van de zonneboiler krijgen. In de wintermaanden val je terug op je HR ketel of nog beter, je warmtepomp.

Je kan met een zonneboiler ongeveer 50 procent besparen op je energieverbruik in de keuken en badkamer. Het is ook nog eens een duurzame vervanger van aardgas. Er komt namelijk geen CO2 bij vrij als je een zonneboiler gebruikt.

Windenergie

Windenergie is een duurzame vorm van energie die met behulp van windmolens wordt opgewekt. Bij de meeste energieleveranciers kan je uit verschillende energie pakketten kiezen. Door te kiezen voor stroom die door windenergie is opgewekt, draag jij een flink steentje bij aan een goed klimaat. Zeker als je daarbij ook nog eens zonnepanelen en/of een zonneboiler hebt geïnstalleerd.

Het verschil tussen elektrisch- en waterstof aangedreven voertuigen

Het gebruik van elektrische voertuigen neemt hand over hand toe. Vandaag de dag hebben steeds meer merken een of meerdere elektrische modellen in hun aanbod beschikbaar. Daarnaast hebben we ook nog waterstof aangedreven voertuigen. Het aanbod op dit vlak is echter nog marginaal.

Elektrisch vs. Waterstof

Een waterstof auto en elektrische auto hebben als overeenkomst dat je ze volledig elektrisch zijn. De wielen van beide soorten auto’s worden door een of meerdere elektromotoren aangedreven. Het belangrijkste verschil tussen de twee soorten zit hem in de manier waarop ze energie opslaan.

Bij een elektrische auto wordt deze opgeslagen op de accu. Een auto die op waterstof rijdt haalt de energie uit waterstof. Waterstof is een vluchtig gas, dat van nature niet op onze planeet voorkomt. Je kunt het produceren door water te splitsen in zuurstof en waterstofgas. Met behulp van een brandstofcel die zich onder de motorkap bevindt, kan waterstof uit de tank van de auto omzetten naar elektriciteit. 

Voor- en nadelen

Het grote voordeel van de waterstofauto is, is dat je hem net zo snel voltankt als een auto die op benzine of diesel rijdt. Ook de actieradius is hoger dan van een elektrische auto. De accu van een waterstof auto is daarnaast een stuk kleiner. Hierdoor is het productieproces veel minder belastend voor het milieu.

Het grote nadeel van waterstof is, is dat het enorm veel energie kost om te produceren, veel meer dan het oplevert. Er zijn ook nog maar enkele tankstations om waterstof te tanken. Een ander nadeel is de hoge kostprijs. Veel modellen zijn er dan ook nog niet. Hyundai en Toyota zijn twee pioniers op dit vlak.

Conclusie

Vooralsnog wint de elektrische auto het van de waterstofauto. Er zijn genoeg mensen die geloven dat waterstof toekomst heeft. Hiervoor moeten er nog wel een aantal issues worden opgelost.


Aanbiedingen

Algemeen

Auto, Motor, Transport


Bouw

Eten & Drinken


Financiëel & Geld

Gezondheid

Huis & Wonen


Internet & Telefonie

Juweliers & Sieraden

Kleding & Mode


Opleiding & Studie

Telefoon & Mobiel


Vakantieaanbiedingen

Werk & Vacatures

Zakelijk


Over de Wereldtentoonstelling

De wereldtentoonstelling zoals we die nu kennen, stamt uit 1851. Destijds werd deze eerste editie in London gehouden. Een andere naam die voor de Wereldtentoonstelling wordt gebruikt, is de Expo. 

Het zijn grote internationale exposities die inmiddels in veel verschillende landen zijn gehouden. De landen die er aan deelnemen, krijgen tijdens de tentoonstelling de mogelijkheid om de wereld een beeld geven van de sociale, economische, culturele en technische ontwikkeling van het land. In veel gevallen bouwt het organiserende land ook een kunst- of bouwwerk ter ere van de wereldtentoonstelling. Bekende voorbeelden hiervan zijn het Atomium in Brussel en de Eiffeltoren in Parijs.

Wereldtentoonstellingen duren gemiddeld zo’n drie tot zes maanden. Ze worden ongeveer een keer per 5 jaar gehouden. Ieder land bouwt hun eigen pand. Landen pakken hierbij vaak uit met zeer fraaie zogenaamde paviljoens. Hiermee wil men laten zien, waar het land voor staat.

Er worden ook kleinere expo’s georganiseerd. Deze hebben dan betrekking op een specifiek onderwerp. Nederland heeft aan alle Expo’s vanaf 1910 meegedaan en er ook zelf een aantal georganiseerd.

De Expo 2020 wordt in Dubai behouden. In verband met de Corona pandemie is hij uitgesteld en wordt nu gehouden van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022.

Copyright: Alle teksten op deze website zijn, m.u.v. de 1e alinea op deze pagina, auteursrechtelijk beschermd en mogen op geen enkele wijze, al dan niet gedeelteijk, worden vermenigvuldigd en/of ergens anders worden gepubliceerd.
Alleen de 1e alinea van bovenstaande tekst op deze pagina is beschikbaar onder de Creative Commons licentieCC-BY-SA 3.0-licentie Attribution-ShareAlike Unported; Het is is een vertaling van de Duitse wikipedia pagina’s over Innovatie en Expo ; Auteurs; er kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer details, evenals de grafische credits. Wanneer je de volledige tekst van het artikel op deze pagina (of een deel ervan). Kijk dan hoe je de auteurs citeert en de licentie vermeldt.