Innovatie

Innovatie of vernieuwing (afgeleid van het Latijnse innovare “vernieuwen”) wordt in de alledaagse taal gebruikt in de zin van nieuwe ideeën en uitvindingen en voor hun economische implementatie. In engere zin komen innovaties pas voort uit ideeën wanneer ze worden geïmplementeerd in nieuwe producten, diensten of processen die daadwerkelijk succesvol worden toegepast en de markt penetreren (diffusie). Het complementaire proces van innovatie is exnovatie, het afschaffen van niet langer effectieve of gewenste processen, producten of technologieën.

Innovatie

De term werd in de economie geïntroduceerd door Joseph Schumpeter met zijn innovatietheorie; hier wordt het gedefinieerd als het vestigen van een nieuwe productiefunctie. Innovatie is een bewust en gericht veranderingsproces in de richting van iets dat voor het eerst ‘nieuw’ is. Economie en samenleving veranderen wanneer productiefactoren op een nieuwe manier worden gecombineerd.

De term innovatie wordt ook gebruikt in de geesteswetenschappen en cultuur. Het zoeken naar nieuwe kennis of artistieke oplossingen en oplossingen vereist nieuwsgierigheid, creativiteit en een verlangen naar vernieuwing. Het kenmerk van artistieke avant-garde is het vinden en gebruiken van voorheen onbekende (‘vernieuwende’) uitdrukkingsvormen.

Classificatie

In die zin kan nieuw een echte wereldprimeur betekenen of, vanuit het perspectief van een individueel bedrijf, werknemer enz., Een subjectieve nieuwigheid. Bij een innovatie gaat het niet alleen om nieuwigheid; het moet eerder ook in een behoefte voorzien, i. dat wil zeggen, het moet nuttig lijken vanuit het oogpunt van de gebruiker. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een groot aantal innovatiecategorieën, in principe kunnen er 3 bovenliggende categorieën worden gevormd:

 • Innovaties in productservice
 • Procesinnovatie
 • Concept innovaties:
  • Management en organisatorische innovaties
  • Business model innovaties

Innovaties kunnen ook naar vakgebied worden gedifferentieerd.

 • Sociale en maatschappelijke innovaties (zoals de totstandkoming van het duale opleidingssysteem)
 • Ontwerpinnovaties (kunstinnovaties, zoals de afbeelding van stripfiguren zoals kunst zoals Roy Lichtenstein deed)
 • Juridische innovaties (zoals de introductie van het Zwitserse bankgeheim in 1934)
 • Systeeminnovatie.

Daarnaast zijn innovaties ook onder te verdelen in:

 • Gesloten innovatie (de innovatoren bevinden zich uitsluitend binnen een organisatie) en
 • Open innovatie: in een steeds meer gediversifieerde wereld kunnen organisaties niet alleen vertrouwen op hun eigen innovatiekracht, maar in toenemende mate afhankelijk zijn van de integratie en het gebruik van externe informatie en vaardigheden.
 • Overdracht van innovaties: organisaties nemen bestaande kennis over en passen deze toe op hun producten of processen.

Een andere manier om innovaties te categoriseren is de mate van nieuwheid:

Men beschouwt de combinatie van het doel van het object of product en de middelen waarmee het doel wordt bereikt. Volgens deze twee dimensies kunnen de volgende vormen van innovatie worden onderscheiden:

 1. Een uitvinding is de eerste verschijning van een nieuwigheid.
 2. Als een innovatie op beide dimensies hoge waarden behaalt, spreekt men van een radicale, disruptieve, revolutionaire of spronginnovatie in tegenstelling tot incrementele innovatie.
 3. Als een innovatie fundamenteel is voor een heel technologisch veld, wordt het een basisinnovatie genoemd.
 4. Vervolginnovaties zijn gebaseerd op basisinnovaties, er zijn vier typen te onderscheiden:
  • Verbeteringsinnovaties: In een reeds bestaand product worden individuele of meerdere voordeelparameters verbeterd zonder de basisfuncties en eigenschappen te veranderen.
  • Aanpassingsinnovaties: probleemoplossingen worden speciaal aangepast op basis van specifieke klantwensen of klantvoorwaarden.
  • Sham-innovaties: in het geval van een product wordt alleen het ontwerp gewijzigd zonder dat er aanvullende producteigenschappen worden geoptimaliseerd voor de klant. Deze pseudo-verbeteringen betekenen geen bijkomend voordeel voor de klant.
  • Imitaties: oplossingen voor problemen die andere bedrijven al met succes gebruiken, worden opzettelijk geïmiteerd door andere bedrijven.

Innovatie Management

Doorgaans is innovatiemanagement onderverdeeld in drie fasen:

 • Impulsfase: observatie van trends, identificatie van toekomstgerichte technologieën
 • Evaluatiefase: geschiktheid voor de betreffende branche
 • Technologieoverdracht: project gaat in reeksen

Wereldtentoonstelling of Expo

De wereldtentoonstelling, ook wel bekend als Exposition Universelle Internationale, Exposition Mondiale (Expo) of Wereldtentoonstelling, is een internationale tentoonstelling die zich tijdens de industrialisatieperiode heeft kunnen profileren als een technische en ambachtelijke tentoonstelling. De officiële instelling voor het uitreiken van de wereldtentoonstellingen is sinds 1928 het Bureau International des Expositions (BIE). De door de BIE erkende wereldtentoonstellingen duren drie tot zes maanden.

Wereldtentoonstellingen worden vaak gekenmerkt door interessante architectuur die de kenmerken van het betreffende land probeert uit te drukken. De vaak zeer uitgebreide en dure paviljoens worden meestal na de expositietijden afgebroken in plaats van hergebruikt.

Copyright: De tekst van het artikel op deze pagina is een vertaling van de Duitse wikipedia pagina’s over Innovatie en Expo en is beschikbaar onder de Creative Commons licentieCC-BY-SA 3.0-licentie Attribution-ShareAlike Unported; Auteurs; er kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer details, evenals de grafische credits. Wanneer je de volledige tekst van het artikel op deze pagina (of een deel ervan). kijk dan hoe je de auteurs citeert en de licentie vermeldt.