Welkom op 4 oktober bij de Innovation Expo 2018:
Global challenges, Dutch solutions.

De Innovation Expo 2018 is van 09.00 – 20.00 uur open voor bezoekers. U kunt doorlopend genieten van een bruisende expovloer (deze sluit om 18.00 uur) met interessante en verrassende innovaties. Daarnaast kunt u meedoen aan verdiepende inhoudelijke sessies. Ook zijn er gedurende de dag drie keynote sessies, die u kunt bijwonen op de plenaire tribune en via schermen elders op het RDM terrein.

Innovaties verder brengen, doorbraken realiseren en hiermee bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we in ons land én in de wereld voor staan. Dat is de ambitie van de Innovation Expo 2018 (IE2018) in Rotterdam. Op 4 oktober wordt de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam Zuid omgevormd tot één groot Living Lab. Onder de vlag van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid werken we in dit gebied al langer intensief aan verbetering  van onderwijs, werk, veiligheid en wonen. Juist hier, in deze bijzondere, dynamische omgeving, ervaart u tijdens de IE2018 de nieuwste trends en innovaties die bijdragen aan het veilig, leefbaar en bereikbaar houden van ons land.

De IE2018 is een staalkaart van de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen die Nederland te bieden heeft. We laten Nederlandse oplossingen zien voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van circulaire economie, energie, water, mobiliteit, gebouwde omgeving, gezondheid en voedsel en de benodigde sleuteltechnologieën.

De dag staat in het teken van nieuwe ontmoetingen en het afsluiten van concrete deals. Alle bezoekers, uit Nederland en buitenland, werken op die dag samen aan het versnellen van innovaties.

Met de IE2018 biedt de overheid een podium aan bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden om innovaties voor het voetlicht van een breed nationaal en internationaal publiek te brengen.

Waarom is er een Innovation Expo?
Global Challenges
Innovatie staat nooit op zichzelf, maar is een voorwaarde voor vooruitgang. Nog nooit wisten we zó goed dat we innovatie nodig hebben om ons land veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Op de IE2018 staan grote maatschappelijke uitdagingen centraal; in de hele wereld trekken steeds meer mensen naar de stad. Dat heeft onze manier van wonen, werken en leven ingrijpend veranderd. De druk op onze leefomgeving neemt steeds meer toe. We willen – meer dan ooit – schaarste tegengaan door anders te denken over consumptie en afval. Moderne manieren van wonen en werken vereisen een moderne infrastructuur. Ook de klimaatverandering vraagt om vernieuwing in de omgang met water en energie. We staan voor de uitdaging om voor meer mensen beter voedsel te produceren met dezelfde aarde en dat goed te verdelen.

Dutch Solutions
In Nederland werken we samen in nationale en internationale publiek- private samenwerkingen. Dit samenspel is onderdeel van de succesformule. Vanaf het idee tot een nieuw product of dienst, gereed voor opschaling. Innovators, beslissers, beleidsmakers, enablers en gebruikers werken met elkaar aan innovatieve oplossingen. Innovaties verder brengen, doorbraken realiseren en daarmee bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we in ons land en in de wereld voor staan. Dat is de ambitie van de IE2018 op 4 oktober.

>200
EXPOSANTEN

>100
SESSIES

>5.000
BEZOEKERS

>8
KEYNOTES

Keynotes

Hieronder vindt u een aantal keynote sprekers van de Innovation Expo 2018.

Exposanten

Hieronder vindt u een aantal exposanten die te zien zijn op de Innovation Expo 2018.

Weginspecteur met drones

Weginspecteur met drones

Rijkswaterstaat,Verkeer en Watermanagement
Watervriendelijke tuin

Watervriendelijke tuin

OnsWater/Intratuin
VDL Elektrische truck

VDL Elektrische truck

VDL Bus Chassis bv

Dit evenement wordt georganiseerd in opdracht van

Logo Ministerie van Infrastructuur en waterstaat
Logo Ministerie van Economische zaken en Klimaat
Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken
Logo Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Logo Ministerie van Binnenlandse-Zaken en Koninkrijksrelaties

Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met