Road inspection using drones

Rijkswaterstaat,Verkeer en Watermanagement