Keynotes

Onder leiding van dagvoorzitter Pauline de Wilde zijn er 3 keynote sessies op 4 oktober. Daarin bekijken we innovaties van alle mogelijke kanten. Van idee tot praktische uitwerking, tot aan de opschaling en impact in de maatschappij.  De voertaal van de keynote sessies 1 en 2 is Engels, de voertaal van keynote sessie 3 is Nederlands. De eerste keynote sessie trapt af met de formele opening van de dag. In elke sessie wordt een bewindspersoon geïnterviewd en treden spraakmakende keynote sprekers op. De keynote sessies vormen een vloeiend drieluik.

KLIK HIER voor het blokkenschema.
KLIK HIER voor de plattegrond Innovation Expo 2018

Dagvoorzitter | Pauline de Wilde

Pauline de Wilde

Pauline de Wilde is dagvoorzitter en presentatrice. Haar televisiecarrière begint eind jaren ‘90 in Seattle USA. Hier maakt zij de stap van afgestudeerde econome (UVA) naar actrice en hier vindt ook haar thema van tegenwoordig: “Heb jij het LEF je hart te volgen?” zijn oorsprong.  Als tv-presentatrice is ze vooral bekend van de zakelijke RTLZ programma’s Ondernemerszaken, Duurzaam Ondernemen en Lokaal Duurzaam. Hierin gaat Pauline in gesprek met ondernemers en spreekt zij over uiteenlopende onderwerpen: social media, ICT, (cyber)security, innovatie, wetgeving, future proof zijn. “De passie die ondernemers hebben, vind ik fantastisch, dat heb ik nl in Amerika onder acteurs ook zo ervaren” aldus Pauline.

Pauline weet haar economische achtergrond perfect te combineren met stage presence. Als dagvoorzitter staat ze erom bekend inhoudelijk pittige thema’s op een charmante en concrete manier over te brengen. Zij levert kwaliteit op hoog niveau en doet dat met haar persoonlijke flair. Pauline denkt mee, is flexibel en altijd tot in de puntjes voorbereid. Ze werkt vanuit haar gevoel waardoor zij altijd de juiste sfeer weet neer te zetten en indien nodig het publiek weet te bewegen. Dit is haar favoriete onderdeel, van bankier tot ICT’r, van boekhouder tot secretaresse, Pauline weet ze in beweging te krijgen: persoonlijke innovatie noemt zij dat, zeer nodig in de snel veranderende wereld van nu. Pauline maakt inhoudelijke thema’s voor een groot publiek toegankelijk en zorgt ervoor dat de boodschap overkomt en beklijft. Zodat het publiek naar huis gaan met de gedachte: we gaan ervoor. En nu écht!

Keynote sessie 1. De innovatieve samenleving (Engels)
10.00 – 11.10 uur

Kajsa Ollongren (vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) opent de dag na een flitsend muzikaal intro van Codarts. Ze belicht de transities waar we landelijk en wereldwijd voor staan en de kansen die Nederland biedt. Daarna gaat Louise Fresco (bestuursvoorzitter van de Universiteit Wageningen) in op de wijze hoe innovaties onze samenleving raken. Tenslotte deelt Peter Hinssen – een van de meest gewilde visionairs op het gebied van radicale innovatie, leiderschap en de impact van alles wat digitaal is – hoe “the day after tomorrow” er volgens hem uitziet.

Keynote | Kajsa Ollongren

Kajsa Ollongren
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelates

Drs. K.H. (Kajsa) Ollongren begint haar loopbaan bij het ministerie van Economische Zaken. In 2001 wordt zij daar directeur Europese Integratie en in 2005 tevens plaatsvervangend directeur-generaal Economische Politiek. In 2007 wordt Ollongren plaatsvervangend secretaris-generaal op het ministerie van Algemene Zaken en in 2011 secretaris-generaal.

In 2014 wordt Ollongren locoburgemeester en wethouder voor D66 in Amsterdam, met de portefeuilles Economie, Lucht- en Zeehaven, Monumenten, Kunst en Cultuur, Lokale Media, Deelnemingen en Stadsdeel Centrum.

Op 26 oktober 2017 is Kajsa Ollongren benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens viceminister-president van het kabinet-Rutte III

Keynote | Louise O. Fresco

Louise O. Fresco

Prof. dr. ir. Louise O. Fresco, landbouw- en voedseldeskundige, is sinds 1 juli 2014 voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research. Fresco promoveerde in 1986 cum laude op het gebied van tropische plantenteelt en productiesystemen aan Wageningen University.

Van januari 2000 tot mei 2006 was zij Assistant Director-General bij de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) in Rome en verantwoordelijk voor de technologische zaken op het gebied van landbouwproductie en later ook voedselvoorziening. Van juni 2006 tot juli 2014 was Fresco universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, met als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief. Naast diverse lidmaatschappen bij wetenschappelijke academia heeft Fresco ook diverse topfuncties bij het bedrijfsleven gehad (Rabobank, Unilever), Adviesraden (SER, Deltacommissie, the Hague Institute for Social Justice), voorzitter van de evaluatiecommissie FP7 van de Europese Commissie.

Louise O. Fresco is actief lid van diverse besturen (Concertgebouw, Nationaal Opera & Ballet Fonds, De Gids), actief columniste (NRC) en auteur van romans en essays.

Keynote | Peter Hinssen

Peter Hinssen

Als succesvol ondernemer, adviseur, keynote spreker en auteur, is Peter een van de meest gewilde vissionairs op het gebied van radicale innovatie, leiderschap en de impact van alles wat digitaal is op de maatschappij en het bedrijfsleven. Hij geeft lezingen op verschillende business schools zoals de London Business School (UK) en MIT in Boston. Peter heeft nexxworks opgericht om organisaties te helpen vloeiend te worden, te innoveren en te bloeien in ‘The Day After Tomorrow’.

Keynote sessie 2: Innovatie in de praktijk (Engels)
14.00 – 15.10 uur

Stientje van Veldhoven (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) neemt u mee naar duurzame innovaties die met succes in de praktijk zijn toegepast en bovendien goed zijn op te schalen.  Succesvol innovator Yousef Yousef geeft een korte masterclass in geslaagd ondernemen. Een must voor alle start-ups! Ahmed Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam) vertelt hoe het de stad – met de kenmerkende no-nonsense aanpak – lukt om koploper te zijn in stedelijke transities. Dat niet alleen, Rotterdam weet de klimaatuitdagingen om te vormen tot kansen voor de grote sociale opgave van zijn stad.  Laat u aangenaam verrassen. Tot slot slotte laat Allard Castelein (president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam) u zien hoe samenwerking de Rotterdamse haven steeds slimmer, efficiënter en duurzamer maakt. Innovators zijn bij deze uitgenodigd mee te bouwen aan de haven van de toekomst.

Keynote | Stientje van Veldhoven

Stientje van Veldhoven
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Drs. S. (Stientje) van Veldhoven begint haar loopbaan in 1997 als persoonlijk assistent van Elly Plooij van Gorsel, VVD-lid Europees Parlement. Van 1999 tot 2003 werkt ze als beleidsmedewerker innovatiebeleid op het ministerie van Economische Zaken. Vanaf 2003 werkt ze bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie als eerste ambassadesecretaris onderzoeksbeleid en technologisch wetenschappelijk attaché. In 2007 wordt Stientje van Veldhoven beleidsadviseur coördinatie intergouvernementele initiatieven bij de Europese Commissie. Daarna is ze van 2009 tot 2010 clustercoördinator Zuidvleugel Randstad bij het ministerie van Economische Zaken.

Vanaf 17 juni 2010 is Stientje van Veldhoven lid van de Tweede Kamer voor D66 met in haar portefeuille onder meer duurzaamheid, mobiliteit, klimaat en energie, ontwikkelingssamenwerking en LNV. Ze is van 2012 tot 2017 ook lid van het presidium en fractiesecretaris.

Op 26 oktober 2017 is Stientje van Veldhoven benoemd tot staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte III.

Keynote | Yousef Yousef

Yousef Yousef

Yousef Yousef, een entrepreneur die innovatie heeft toegevoegd aan het DNA van LG Sonic toen hij dit verlieslijdende bedrijf overnam in 2011. Hij veranderde de focus van het bedrijf van het verkopen van producten naar het aanbieden van water-technologische oplossingen voor de klanten. Om dit te kunnen doen, moest er geïnnoveerd worden. Zo is het team van drie man en één vrouw begonnen aan de ontwikkeling van de MPC Buoy, een complete oplossing om wateren te monitoren en schoon te houden van algen zónder chemicaliën of een negatieve impact op ander onderwater leven. Een project dat door de Europese Commissie werd erkend om diens hoge mate van innovatie en werd gesteund middels subsidie. Dit was de start van een R&D-intensief waterbedrijf dat in een rap tempo de wereld veroverde. Inmiddels worden de oplossingen van LG Sonic in meer dan 52 landen wereldwijd ingezet in zowel natuurwateren als in de industrie en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het bedrijf zelf groeit al vier jaar met circa 40% op jaarbasis, zowel qua omzet als qua personeel. Yousef is en wordt steeds meer betrokken bij andere innovatieprojecten en technische startups.

Keynote | Ahmed Aboutaleb

Ahmed Aboutaleb

Ahmed Aboutaleb is op 5 januari 2009 benoemd als burgemeester van Rotterdam.

Eerder was hij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2007-2008) en wethouder in Amsterdam (2004-2007). Op zijn vijftiende kwam Aboutaleb door gezinshereniging naar Nederland. Het gezin woonde in Den Haag, waar hij achtereenvolgens de lts, mts en hts doorliep. Hij studeerde in 1987 af in de telecommunicatie.

Burgemeester Aboutaleb is een groot pleitbezorger van de waarden die in de Nederlandse Grondwet verankerd zijn: de vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting en het antidiscriminatiebeginsel. Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit beschouwt hij als een opdracht om die waarden te respecteren, uit te dragen en mee te bouwen aan de wij-samenleving. Hoe meer mensen daar deel van uitmaken, hoe sterker en veerkrachtiger die samenleving is, in voor- en tegenspoed. Hij gaat regelmatig de stad in om met bewoners te spreken over wat er speelt in hun wijk.

Keynote | Allard Castelein

Allard Castelein

Na zijn studie geneeskunde begon Allard Castelein (1958) zijn loopbaan bij Royal Dutch Shell, waar hij verschillende nationale en internationale functies bekleedde. Zijn laatste functie was die van directeur Milieuzaken voor Shell wereldwijd. Vanaf 1 januari 2014 is hij CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, waar hij zich sterk maakt voor de energietransitie en digitalisering in het havengebied.

In de haven van Rotterdam draait het allang niet meer alleen om het aantal overgeslagen tonnen. De haven is niet meer de grootste ter wereld, maar heeft wel de ambitie de beste, slimste en meest duurzame te zijn. Daarom zoeken we in het Rotterdamse havengebied constant naar een antwoord op de vraag hoe we het slimmer, efficiënter en duurzamer kunnen doen. Innovatie is daarbij een cruciaal middel om de beoogde veranderingen in zowel de energietransitie als digitalisering te realiseren.

Keynote sessie 3: Van Innovatie naar Impact (Nederlands)
16.00 – 17.10 uur

Onder leiding van dagvoorzitter Pauline de Wilde wordt in een panel besproken hoe we samen de slag van innovatie naar impact maken. De vaste panelleden zijn Manon Janssen (boegbeeld van de topsector Energie), Arnold Stokking (directeur industriële innovatie TNO), duurzaam ondernemer Anne-Marie Rakhorst en Peter Hinssen (visionair radicale innovaties). Ook andere gasten, waaronder enkele exposanten van de Innovation Expo2018 schuiven aan tafel.  Daarna geeft Mona Keijzer (staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat) een reflectie op de paneluitkomsten én laat ze zien wat er na 4 oktober gaat gebeuren, geheel in lijn met onze innovatie-estafette gedachte.

Keynote | Mona Keijzer

Mona Keijzer
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Mr.drs. M.C.G. (Mona) Keijzer begint haar loopbaan in januari 1991 als juridisch beleidsmedewerker bij de gemeente Waterland. Van 1993 tot 1994 is zij managementtrainee bij de Rijksuniversiteit Leiden. Daarna bekleed zij juridische functies bij de Inspectie Milieuhygiëne Gelderland en de gemeente Almere.

In 1998 wordt Mona Keijzer wethouder en locoburgemeester van de gemeente Waterland. In 2006 treedt zij in dienst bij Abma Schreurs Advocaten en Notarissen (Purmerend) als advocaat en gecertificeerd mediator. In 2007 wordt zij wethouder van Purmerend.

In 2012 wordt Mona Keijzer Tweede Kamerlid voor het CDA, met de portefeuille langdurige zorg (ouderen en gehandicapten), later als woordvoerder ziekenhuiszorg, asiel- en migratie- en integratiebeleid.
Op 26 oktober 2017 is Mona Keijzer benoemd tot staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III.

Keynote | Manon Janssen

Manon Janssen

Manon Janssen is afgestudeerd als handelsingenieur aan de Vrije Universiteit van Brussel/Solvay Business School. Ze begon haar carrière bij Procter & Gamble, waar ze zestien jaar in verschillende landen werkte als verantwoordelijke voor grote merken.

In 2000 werd ze Vice President Marketing & Innovation bij Electrolux Europe, en in 2005 startte ze als Chief Marketing Officer bij Philips Lighting. Van mei 2010 tot mei 2015 was Manon Janssen CEO en gedelegeerd bestuurder van Ecofys Group, een toonaangevend adviesbureau op het gebied van energie en klimaat.

Sinds september 2015 is zij CEO en voorzitter van de Board of Management van Ecorys, een internationaal beleidsbureau dat private en publieke leiders helpt bij het maken van gefundeerde keuzes op het vlak van sociale, ruimtelijke en economische vraagstukken. Daarnaast is Manon Janssen voorzitter van De Topsector Energie (NL) en zetelt zij in verschillende expert commissies op het gebied van energietransitie.

In oktober 2004 is ze bekroond met de levenslange eretitel van ‘Master Marketeer’ van de Belgische Stichting Marketing. Daarmee is ze één van de 40 mensen die deze titel dragen.

Keynote | Arnold Stokking

Arnold Stokking

Arnold Stokking is zijn carrière bij Philips gestart. Hij is gespecialiseerd in nieuwe business ontwikkeling rond high tech producten en systemen en is betrokken en verantwoordelijk geweest voor business ontwikkeling van professionele medische apparatuur, digitale camera’s, optische opslagsystemen zoals DVD en BluRay producten en professionele toepassingen van beeldschermen. Arnold heeft gewoond en gewerkt in 4 landen buiten Nederland: Marokko, Kazakstan, Japen en de Tsjechische Republiek en heeft zich ontwikkeld van business ontwikkeling naar algemeen management. Een specialisatie van Arnold is het creëren van samenwerkingen en allianties. Hij heeft onder andere ook het Philips corporate alliantie kantoor geleid.

Sinds 2009 is Arnold verbonden aan TNO en momenteel is hij Managing Director van de unit Industry, een toegepast onderzoeksunit van TNO op diverse gebieden in high tech, ruimtevaart, wetenschappelijke instrumentatie en chemie met vestigingen in Delft, Eindhoven en Geleen.

Naast TNO is Arnold onder andere actief in het nationale initiatief Smart Industry en in de topsector High Tech Systemen en Materialen. Arnold is tevens stichtingsbestuurder van Brainport Development.

Keynote | Anne-Marie Rakhorst

Anne-Marie Rakhorst

Anne-Marie is ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Zo is ze oprichter en eigenaar van het onafhankelijke platform Duurzaamheid.nl, dat samen met professionals, betrokken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden Nederland verder wil verduurzamen. Ook stond ze aan de wieg van het initiatief ’17 doelen die je deelt’, dat Nederland kennis laat maken met de Sustainable Development Goals. Eerder richtte ze het succesvolle bedrijf Search Ingenieursbureau op.

In de afgelopen jaren publiceerde ze verschillende boeken, waaronder ‘Nieuwe Energie; Nederland na het fossiele tijdperk’ en ‘Geld stuurt de wereld; jij bepaalt de koers’. Over (circulair) ondernemen, de Sustainable Development Goals, de energietransitie, innovatie en duurzaam geld spreekt ze regelmatig in de media en op congressen. Anne-Marie is actief in verschillende besturen, commissariaten en initiatieven zoals de Koning Willem I Prijs, Transitieagenda Consumptiegoederen, Human Cities Coalition, SDG Charter, MVO Nederland en Slum Dwellers International.

Keynote | Peter Hinssen

Peter Hinssen

Als succesvol ondernemer, adviseur, keynote spreker en auteur, is Peter een van de meest gewilde vissionairs op het gebied van radicale innovatie, leiderschap en de impact van alles wat digitaal is op de maatschappij en het bedrijfsleven. Hij geeft lezingen op verschillende business schools zoals de London Business School (UK) en MIT in Boston. Peter heeft nexxworks opgericht om organisaties te helpen vloeiend te worden, te innoveren en te bloeien in ‘The Day After Tomorrow’.