Airborne Wind Energy met een vliegtuig aan een kabel

Ampyx Power

Ampyx Power Airborne Wind Energy Systeem (AWES) is een kosten-effectieve vorm van energieopwekking. Onze planeet is afhankelijk van een duurzame energietoekomst. Om de energietransitie te versnellen, moeten we aanvullende duurzame energiebronnen inzetten. Wind op grote hoogte heeft enorme potentie, maar de huidige windturbines zijn maximaal 200 meter hoog. AWES biedt – met een vliegtuig aan een kabel – toegang tot hogere en krachtigere windstromen en boort hiermee een onbenutte bron van duurzame energie aan. Door het gebruik van veel kleinere funderingen en veel minder materiaal komen veel meer locaties in aanmerking voor deze vorm van energieopwekking.

Website: www.ampyxpower.com/nl
Twitter: @ampyxpower