Aquabots en drenkelingendetectie

Hogeschool Rotterdam

Aquabots zijn aquatische drones: gerobotiseerde bootjes met een romplengte van circa twee meter, die multifunctioneel inzetbaar zijn voor bijvoorbeeld waterkwaliteitsmetingen, toezicht en inspecties op en onder water. Aquabots behelst ook een platform voor autonoom varen en een systeem voor collision avoidance. De toepassing van robots en autonome vaartuigen die uitgerust zijn met sensoren is een belangrijke ontwikkeling voor de maritieme sector. Op RDM Rotterdam werken onderwijs, onderzoek en ondernemers samen aan de ontwikkeling van de varende drones. Naast Aquabots is ook een badge ontwikkeld om drenkelingen onder water te detecteren.

In samenwerking met: Viralcom Ina Simic, Condast Kees Pieters en Innoship Engineering Jan Scholtens

Website: www.rdmcoe.nl/projecten/aquabots/
Twitter: @rdmcoe
LinkedIn: www.linkedin.com/company/rdm-centre-of-expertise/