Aquatic Drones. Autonomous inspection & monitoring of waterways, ports, and oceans

Aquatic Drones

Aquatic Drones (AD) werkt volgens een drievoudige technologie:
(1) modulaire meervoudig inzetbare onderzoeksschepen voor inspectie en monotoring van rivieren, havens en zeegebieden;
(2) software algoritmes voor autonome en multi-robot-samenwerking tussen schepen op het water;
(3) data analyse, intepretatie en een gegevens voorspellend model voor meer effectief onderhoud.

Dit past bij de grote vraag naar kwaliteitsdata ten behoeve van kostbare interventies in en op de waterwegen en offshore wind en renewables. Aquatic Drones gelooft in co-creatie en werkt samen met toonaangevende martieme bedrijven, sensor en systeembouwers, onderzoeksinstellingen en klanten (die ook bijdragen aan cofinanciering en onderzoeks- en reguleringsfaciliteiten.

In samenwerking met: Ship Install, Joost Kooiman

Website: www.aquaticdrones.eu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/maarten-ruyssenaers-89591412/