Blue Energy

REDstack BV

Blue Energy is energie gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen twee waterstromen, CO2-vrij en 24/7. Geschikt voor basislevering én piekvragen. Ideaal in de sustainable energiemix met andere duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Vergroot zo de netstabiliteit.

Website: www.redstack.nl