Boomveer, living climate machine

innoVIRENS bv

De wereldwijde snelle verstedelijking vraagt slimme technische oplossingen om in de stad op een eenvoudige manier meer bomen te plaatsen dan nu mogelijk is.

Met ons innovatieve boomveersysteem kunnen bomen worden geplaatst waar dat tot nu toe niet kon. Door de forse gewichtsbesparing vanwege het ontbreken van grond (resp. 60-90%) is het constructief mogelijk om in steden daklandschappen aan te leggen. Ook op het maaiveld kan een hoogwaardige groene inrichting worden gerealiseerd zonder dat er conflicten ontstaan met de ondergrondse infrastructuur.

Met onze boomveer beheersen we natuur met techniek, waardoor we in de nabije toekomst zelfs windenergie in elektriciteit kunnen omzetten.

In samenwerking met: Ebben boomkwekerijen, dhr. Dries Jansen en HB Watertechnologie, dhr. Kris Bouhuijzen

Website: www.boomveer.nl