Bufferblock

Bufferblock bv

Het Bufferblock is een oplossing voor regenwaterafvoer en -buffering in stedelijk gebied. De werking is vergelijkbaar met die van infiltratiekratten, maar door de hogere sterkte volstaat een veel dunnere toplaag. Dit resulteert in een minder diepe constructie, hogere buffercapaciteit en een meer kosten-effectieve oplossing. Regenwater komt via een waterdoorlatende wegverharding of via straatkolken in de holle ruimtes van de Bufferblocks, waarna het water verder infiltreert in de bodem of wordt afgevoerd. De Bufferblocks hebben een wateropslagcapaciteit van 250 tot 500 liter per vierkante meter en kan een zware verkeersbelastingen aan. De blokken zijn makkelijk te inspecteren en te reinigen.

Website: www.bufferblock.nl
Twitter: @Bufferblock_BV