C2CA Technology, closing the loop for EoL concrete

C2CA Technolgy B.V.

C2CA Technology BV is een spin-off company van GBN Groep (Strukton) en Delft Enterprises (TUDelft). Opgericht in 2016 en ontstaan uit een Europees onderzoeksproject met de naam C2CA: Concrete to Cement and Aggregates.
C2CA Technology ontwikkelt een recyclingsproces voor beton, met het doel beton afkomstig van sloopgebouwen weer terug te brengen naar fracties zand, grind en cement, zodat deze weer zijn in te zetten bij de productie van nieuw beton. Omdat jaarlijks binnen Europa steeds meer sloopafval vrijkomt en het grootste deel bestaat uit steenachtig afval, is de noodzaak voor nieuwe toepassingen voor het circulair maken van deze materialen groot.

In samenwerking met: Strukton, Eric van Roekel, Delft University of Technology, Susanne Sleenhoff en GBN Groep, Eric van Roekel

Website: http://c2ca-technology.nl/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/c2ca-technology-b.v.