Circulair Terreinbeheer

Biomassa Alliantie

Het programma Circulair Terreinbeheer behandelt de biomassa, die vrijkomt bij water- en terreinbeheer, als waardevolle grondstof voor diverse toepassingen. Dit past binnen de opgave rond circulaire economie die hoog op de agenda staat in Nederland. Het is een economie die grondstoffen lang en hoogwaardig in de keten houdt en het ontstaan van afval en het gebruik van hulpbronnen tot een minimum beperkt. Biomassa is natuurlijk kapitaal! Circulair Terreinbeheer geeft tevens een concrete invulling aan de Transitieagenda Biomassa en Voedsel.

In samenwerking met: Biomassa Alliantie, Rijkswaterstaat, Joyce Zuijdam en Provincie Gelderland, Leon Claassen

Website: www.circulairterreinbeheer.nl