Development Centre for Maintenance of Composites

Development Centre for Maintenance of Composites (Fokker/Airborn /NLR/TU Delft)

Het Development Centre for Maintenance of Composites (DCMC), opgericht door GKN, Airborne, NLR en de TU Delft, richt zich op het ontwikkelen en testen van nieuwe producten, processen en diensten op het gebied van onderhoud, reparatie en revisie van (vliegtuig)onderdelen die van composieten zijn gemaakt.
Door het samenbrengen van kennis, capaciteiten en infrastructuur slaat het DCMC een brug tussen fundamenteel onderzoek in kennisinstituten en door bedrijven ontwikkelde toegepaste technologie. Het DCMC is een samenwerkingsverband van first tier- en second tier-bedrijven, OEM’s (original equipment manufacturers) en kennisinstituten, zowel in Nederland als daarbuiten.

In samenwerking met: GKN AerospaceAirborne en NLR

Website: www.aviolanda.nl/new-composite-maintenance-center-at-aviolanda-aerospace