Dutch Coastline Challenge

Dutch Coastline Challenge

Klimaatverandering beheerst het nieuws en de eerste zichtbare effecten staan bij ons allen op het netvlies. De wetenschappelijke onderbouwingen rondom het nieuws laten zien dat verandering niet komt, maar gaande is. Dat maakt dat de Dutch Coastline Challenge een reële challenge is! Tegelijkertijd gaat er veel goed, en hebben we morgen echt nog geen natte voeten.

Dit is het begin van het gezamenlijke verhaal dat mensen uit bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen maakten tijdens de startbijeenkomst van de Dutch Coastline Challenge op het neutrale terrein van De Bouwcampus in Delft.

Hoe kunnen we als Nederland onze huidige kustlijnzorg nog beter doen? Hoe en wat kunnen we samen veranderen om in de toekomst te kunnen blijven wonen, werken en recreëren in onze Delta? In de DCC werken we samen aan vernieuwende oplossingen voor deze opgave. Ieder vanuit zijn eigen rol: als launching customer, als kansenspotter of als technische innovator. De DCC is een beweging waar ieder kan aanhaken die een bijdrage kan en wil leveren aan de gezamenlijke ambitie.

We willen middels 5 sporen onze lange termijn doelen vastleggen, innovatieve oplossingen hiervoor ontwikkelen, en concrete verbeteringen uitwerken en invoeren voor de korte termijn. De klimaatwet en het klimaatakkoord gaan ons daarbij helpen.

Ben je benieuwd naar onze eerste resultaten? Wil je een aantal technische innovaties bekijken die bijdragen aan de gezamenlijke ambitie? Of wil je meer weten over het innovation partnership, waar we graag de eerste ervaringen over delen? We gaan graag met jou in gesprek om de DCC verder te brengen!