Smart Dairy Farming

TNO

Hoe langer een koe gezond en productief is, des te beter voor zowel koe, boer en zuivelketen als duurzaamheid. Het project Smart Dairy Farming (SDF) laat zien hoe realtime sensordata in een complexe keten de duurzaamheid kan verhogen. TNO heeft een platform ontwikkeld voor het delen van data; melkveehouders kunnen hiermee beter sturen op rendement. Binnen SDF werken partners in de zuivelketen aan het gezamenlijk creëren van waarde op basis van gedeelde informatie. De ambitie is om nog meer partners toe te voegen. TNO levert expertise op het gebied van IT, business modellen en organisatieverandering en speelt een essentiële rol bij de uitbreiding van het project.