Duurzame warmte van champignoncompost

Hofmans B.V.

Met de innovatie Upcycling produceert de firma Hofmans warmte uit biologische restproducten en biomassa, zoals champost. In de installatie wordt door middel van een biologisch proces, bij een temperatuur van circa 70 graden Celsius, organische stof afgebroken. In dit proces ontstaat warmte die via ventilatielucht wordt afgevoerd. Een warmtewisselaar en condensor zetten deze warmte om in warm water van 70 graden Celsius. Met dit warme water worden vervolgens huizen en kassen verwarmt, zodat deze afgekoppeld kunnen worden van het aardgasnet.

Website: www.hofmanshorst.nl