ECLIPS

TU Delft / Infravation

Thermische scheuren in beginnende en latere fase van gewapend beton en door vries-dooi gerelateerde verslechtering van beton vormen een bron van zorg voor eigenaren en beheerders van infrastructuuractiva over de hele wereld. ECLIPS pleit voor een benadering waarbij de integratie van faseveranderingsmaterialen (PCM’s) met een geschikte faseovergangstemperatuur, enthalpie van faseverandering en de mate van verspreiding in het beton bij deze bovenstaande problemen kan verlichten. PCM’s zijn gecombineerd zintuiglijk en latent thermisch opslagmateriaal dat kan worden gebruikt om energie op te slaan en te verspreiden in de vorm van warmte. De ECLIPS wil nieuwe PCM-typen ontwikkelen.

Website: www.infravation.net/projects/ECLIPS