Energieproducerende gebouwen

TNO

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik. Toegepast onderzoek naar energieverbruik, -opwekking en -opslag in de gebouwde omgeving is dan ook noodzakelijk. TNO draagt hieraan bij door zich te richten op het totaalplaatje van duurzame energieopwekking, slimme warmte- en energiesystemen én sociaal-economische en beleidsmatige vraagstukken. We zijn betrokken bij een mix van nationale en Europese projecten. In onze kennisontwikkeling stellen we de eindgebruiker centraal, dat vraagt om een integrale aanpak. Tijdens de Innovation Expo laten we een aantal energieopwekkende concepten aan de gebouwschil (elektriciteit en warmte) zien.

Contact: huub.keizers@tno.nl