Ervaar doorstroming: slimme mobiliteit in virtual reality

Dynniq

Dynniq maakt slimme mobiliteit mogelijk door individuele weggebruikers te verbinden met de infrastructuur voor verkeersmanagement. Daardoor kan de doorstroming van weggebruikers en goederen nog verder verbeteren. Onze mobiliteit wordt daardoor ook veiliger en duurzamer. Coöperatieve en connected oplossingen werken samen met verkeerssystemen en zorgen ervoor dat de weggebruiker specifieke en gerichte feedback krijgt. Denk bijvoorbeeld aan meer veiligheid voor kwetsbare weggebruikers, prioritering van zwaar transport en extra groen voor groepen fietsers. Dynniq biedt een open platform waarbij zowel elk type infrastructuur als externe service providers kunnen worden aangesloten.

Website: www.dynniq.com/nl1
Twitter: @Dynniq_NL
Linkedin: www.linkedin.com/company/dynniq/