Exposoom: ziektepreventie door meer kennis van blootstelling

TNO Innovation Lab

Onze (werk)omgeving heeft een belangrijke, en in potentie te vermijden, impact op onze gezondheid. Kennis over de precieze effecten van blootstellingen in onze omgeving zijn nog beperkt. Het concept ‘exposoom’ – de totale blootstelling van een persoon gedurende zijn of haar hele leven – kan helpen dit kennishiaat te dichten en biedt bovendien mogelijkheden voor de ontwikkeling van preventieve maatregelen. De opkomst van nieuwe technologieën zoals sensortechnologie, Internet of Things, en big data bieden de mogelijkheid meer inzicht te krijgen in het externe en interne exposoom.