Flevo Campus

Flevo Campus

In januari 2017 is de Flevo Campus geopend: dé wetenschappelijke verzamelplek voor innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken voor de toekomst. Onder het dak van de Flevo Campus brengt Almere studenten, onderzoekers en bedrijven samen om te onderzoeken en te testen hoe we voedselvoorziening in groeiende steden kunnen veranderen en vernieuwen.

Uitgelicht voorbeeld IE2018: Vernieuwende manieren van visserij voor vermindering bijvangst.
Nu bijvangst niet meer mag worden teruggegooid, komt deze aan wal. Vanuit ecologisch en economische motieven betekent dit zoeken naar manieren om bijvangst te verminderen. Vissers én studenten hebben zich hierin verdiept. Vernieuwende oplossingen variëren van nieuwe visnetten tot aan vis-‘stofzuigers’. De vorderingen in deze zoektocht presenteren we op de IE2018.

In samenwerking met: Ontwikkelingsmaatschappij FlevolandTU Delft en Vissersbond Urk

Website: www.flevocampus.nl