Floating Lab Rotterdam. Float your idea. Make it happen.

Port of Rotterdam

Floating Lab Rotterdam is hét testplatform voor autonoom varen van het Havenbedrijf Rotterdam. Onderwijs, start-ups en bedrijfsleven kunnen met het platform sensoren en autonome systemen testen zonder een grote investering in eigen equipment te doen. Het Floating Lab ondersteunt en stimuleert praktijkgericht onderwijs en betekent een versterking in het Rotterdamse innovatie cluster. Doel van Floating Lab Rotterdam is kennis en ervaring op het gebied van Smart Shipping met partijen te delen, uit te breiden en nader te ontwikkelen. ‘Float your idea; make it happen!’

In samenwerking met: RWS, Frank vd Meer

Website: www.portofrotterdam.com