Floating Mega Island

MARIN

MARIN heeft een conceptueel idee gelanceerd voor een drijvend mega-eiland met gestandaardiseerde driehoekige pontons. Naarmate de zeespiegel stijgt, raken steden overbevolkt en worden er meer activiteiten op zee uitgevoerd. Het ophogen van dijken en inpolderen van land is misschien niet langer de enige effectieve oplossing. Drijvende constructies kunnen een realistisch alternatief zijn. Dit is het begin van een open innovatie die past bij de Nederlandse maritieme traditie.

Website: www.marin.nl
Twitter: @MARIN
LinkedIn: www.linkedin.com/company/marin