Het Platform Nederland Radarland

Ministerie van Defensie

Het Platform Nederland Radarland streeft naar meer onderlinge samenwerking om de leidende positie van onderzoek en ontwikkeling rond de sleuteltechnologie Radar te handhaven. Zo wordt het innoverend vermogen binnen Nederland optimaal benut en wordt efficiënt omgegaan met de beschikbare middelen. De samenwerking binnen het platform heeft er al toe geleid dat Nederland – met haar zelfscheppende capaciteit – een internationaal leidende positie heeft verworven op het gebied van radarsystemen.

In samenwerking met: Thales en TU Delft

Den Helder, 5 juni 2015 Op de Marinehaven in Den Helder kwam de Zr.Ms.Zeeland aan uit De West.