Innovatie sociaal en bewegen

Hogeschool Utrecht

Doel is alleenstaande ouderen met een beperking meer en blijvend te laten bewegen. Bijvoorbeeld door het inzetten van een smartwatch die de fysieke activiteit registreert, doelen stelt en reminders geeft. En door het organiseren van beweegactiviteiten met interactieve tegels. Ook wil Hogeschool Utrecht ontmoetingscafés organiseren. Mensen kunnen elkaar daar vertellen hoe de week was, de resultaten van het bewegen bespreken en elkaar de nodige support geven. Met de smartwatch is veel mogelijk, zoals (groeps)chatten en het weergeven van agendanotificaties. Hiermee kunnen alleenstaande ouderen met een beperking zichzelf en elkaar stimuleren om meer te gaan en blijven bewegen.

In samenwerking met: vanHouten&co, Zorgspectrum en Wereldhuis Houten

Website: www.facebook.com/Meer-bewegen-met-behulp-van-technologie-en-elkaar-302005820251392/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sigrid-vorrink-6218741a/