Immersed Computing®

Asperitas

Datacenter-energieverbruik  is een grote uitdaging. Datacenters gebruiken zo’n 5 procent van het energieverbruik wereldwijd. Sommige applicaties alleen al gebruiken evenveel data als sommige landen. Asperitas heeft Immersed Computing ontwikkeld, een nieuw concept waarmee datacenter energievoetafdruk met 50 procent kan worden verlaagd en warmte-hergebruik realistisch is.

Asperitas heeft recent een aparte afdeling opgericht: AsperitasEI (Asperitas Energy Innovation), gericht op ontwikkeling van innovatieprojecten rond het thema ‘datacenterwarmte-hergebruik’, samen met Asperitas-klanten en partners zoals energiebedrijven, publieke organisaties en innovatieve cleantech-startups.

Website: www.Asperitas.com
Twitter: twitter.com/Asperitas_IC
LinkedIn: www.linkedin.com/company/Asperitas/