Creating new materials on the nanoscale

VSPARTICLE BV

Met de technologie van VSPARTICLE kan iedereen met een druk op de knop nanodeeltjes genereren. De deeltjesbron werkt volgens een fysisch proces, waarbij materialen door middel van een vonk zozeer verhit worden dat ze verdampen. Uit het wolkje materie distilleert het apparaat vervolgens de nanodeeltjes. Dit opent een heel nieuwe wereld aan mogelijkheden voor het produceren van nieuwe materialen, waarbij ook bestaand schrootmateriaal vrijwel volledig kan worden hergebruikt. Zo kunnen we bijvoorbeeld efficiëntere zonnepanelen produceren door nieuwe nanocoatings, direct deeltjes op een chip printen en kankercellen bestrijden met nieuwe vormen van lokale bestraling.

Website: www.vsparticle.com
Twitter: https://twitter.com/vsparticle
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vsparticle-b-v-/?originalSubdomain=nl