Interieur Visie 2025

Nederlandse Spoorwegen / Dutch Railways

De reiziger op tijd en veilig naar het station brengen, maar ook iets meer bieden tijdens zijn reis. Dat is ons doel. In de Interieur Visie 2025 werken we toe naar “Reistijd = eigen tijd”. Elke reiziger moet zijn of haar reis met de trein zo kunnen indelen, zoals hij zelf behoeft. De afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar wat de reiziger bezig houdt in de trein. Waar de één een gesprek wil voeren, wil de ander in stilte zitten, uit het raam kijken, bellen of werken. Deze activiteiten zijn opgedeeld in clusters ; voor elk cluster is een ruimte gecreëerd. Samen met twee vooraanstaande architecten/interieur bureaus hebben we de resultaten gebundeld tot de Interieur Visie 2025.