Living Lab for MUD (Multifunctional Use of Dredged sediment)

EcoShape, Rijkswaterstaat, Eems Dollard 2050 Waterschap Hunze en Aas and many others

In het Living Lab for MUD (Multifunctional Use of Dredged sediment) ontwikkelt EcoShape met partners kennis over duurzaam hergebruik van fijn sediment, ofwel slib. Overtollig slib uit meren, kusten en rivieren is bruikbaar materiaal voor bijvoorbeeld dijkversterking, landaanwinning of de aanleg van natuureilanden. De waterkwaliteit verbetert, net als de hoogwaterveiligheid. Bovendien profiteert de natuur. Door bij het toepassen van slib ook nog eens gebruik te maken van natuurlijke processen, zoals stroming en plantengroei, bouwen we met de natuur. In vijf pilot projecten worden nuttige toepassingen voor slib momenteel getest.

Website: www.livinglabformud.nl
Twitter: @ecoshapebwn
LinkedIn: www.linkedin.com/company/5323457