MaaS Pilots

Ministerie IenW

Met één app naar je werk, ’s avonds na de bioscoop naar huis of bezoek aan je familie. Met een vervoermiddel dat op dat moment het beste uitkomt: fiets, bus, taxi of auto. Met een druk op de knop is duidelijk welke vervoerskaarten, abonnementen of telefoonnummers voor een taxi nodig zijn. Je plant, boekt en betaalt je reis met één app: dat is Mobility as a Service (MaaS). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regio’s investeren 20 miljoen voor proefprojecten waarbij de reiziger centraal staat. Samen starten zij zeven regionale pilots.

Website: dutchmobilityinnovations.com/spaces/1105/maas-regional-pilots/MaaSlanding