Modulaire woning / tiny homes

Habi-Nex

Habi-Nex is een sociaal gestuurde ontwerppraktijk voor innovatieve huisvestingsoplossingen waarbij de menselijke focus centraal staat. Habi-Nex richt zich hierbij op urgente problemen die van invloed zijn op bevolkingen overal ter wereld en biedt duurzame, modulaire woningen voor de volgende marktsectoren:
1. Base of the Pyramid (BoP)-markt, voor gemeenschappen met lage inkomens in informele nederzettingen;
2. Middenmarkt, waaronder huisvesting voor studenten en senioren;
3. High-end markt, zoals bijvoorbeeld recreatieve huisvesting.

In samenwerking met: SIP Construct Pieter Boomsma, NHL Stenden University of Applied Sciences Johannes van der Steen en Covestro Pejman Norastehfar

Website: www.habi-nex.com