Eerste hulp bij circulair ondernemen

Nederland Circulair! & Holland Circulair

Nederland circulair! is een programma dat mensen en organisaties stimuleert om circulair te ondernemen en innovatiever te produceren, consumeren, financieren en organiseren. Wat doet Nederland Cirulair!:
• bundelen en ontsluiten van kennis over en ervaring met Circulaire Economie (CE), o.a. via Kenniskaart CE, Best Practices;
• ondersteunen van CE-innovatieprocessen via de Communities of Practice (CoP) en het Expertadvies;
• ondersteunen van lokale overheden en andere organisaties in het stimuleren van ondernemers om aan de slag te gaan met CE.

Holland Circulair Hotspot is een Nederlandse publiek-private samenwerking gericht op:
• internationale uitwisseling van CE-kennis en -innovatie
• ondersteuning van CE-export- en investeringsmogelijkheden
• internationale partnerschappen

Nederland Circulair en Holland Circular Hotspot slaan tijdens de InnovationExpo de handen ineen om organisaties op weg te helpen in de circulaire economie. Of het nu gaat om een eerste stap in eigen bedrijf of een nieuwe stap naar buitenlandse expansie: we denken graag met u mee.

Website: www.circulairondernemen.nl
Twitter: @NLcirculair
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/8384721