Parade Circulair

Stadsbeheer Rotterdam

Rotterdam bereidt zich voor op een wereld waarin grondstoffen niet onuitputtelijk voorhanden zijn en komt extra in actie. Onder andere door een andere manier van kijken, door te durven en te doen. De stad bouwt bijvoorbeeld aan een duurzame, circulaire, lokale economie. In 2030 is circulair de maatstaf in de stad. Gemeente, bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties zijn samen aan zet om van de haven en de stad een levend laboratorium, een circulaire hotspot, te maken. Hoe Rotterdam dit doet, wordt zichtbaar op het het mini-festivalterrein.