Polymere warmtewisselaar

HeatMatrix

De industrie verliest grote hoeveelheden energie door rookgas of uitlaat-lucht via de schoorsteen. HeatMatrix heeft een unieke polymere warmtewisselaar ontwikkeld om juist dit energieverlies te voorkomen en de warmte terug te leiden naar het proces van de klant. De warmtewisselaar is gemaakt van polymeer (plastic), dat kan worden ingezet bij temperaturen tot wel 200 ºC en goed bestand is tegen zuren en vervuiling. Met de polymere warmtewisselaar van HeatMatrix kan de industrie op technisch en economisch verantwoorde wijze alle warmte uit het rookgas terugwinnen. Met die warmte wordt de buitenlucht opgewarmd en deze opgewarmde buitenlucht kan weer worden ingezet voor verbrandings- of droogprocessen van de klant. Hiermee zijn energiebesparingen van 4 tot 20 procent mogelijk en dus ook significante besparingen op CO2 uitstoot . De polymere warmtewisselaar wordt ingezet bij raffinaderijen, de petrochemische en chemische industrie, baksteenfabrieken, de staal- en papierindustrie en in biomassacentrales en de voedsel industrie.

Website: www.heatmatrixgroup.com