Precision Farming – WUR

WUR

Precisielandbouw (PL) is een belangrijk onderzoeksthema binnen Wageningen University & Research (WUR). PL is een bedrijfsmanagementvorm waarbij planten en dieren steeds een optimale behandeling in ruimte en tijd krijgen binnen economische, ecologische en maatschappelijke kaders. PL is Meer met Minder en Beter. Bij iedere PL-toepassing gaat het om het verzamelen van data, het verwerken van data tot adviezen, en het toepassen van mechanisatie waarmee de adviezen nauwkeurig en liefst zo autonoom mogelijk kan worden uitvoeren. WUR werkt aan ontwikkeling van componenten van PL, hun integratie in toepassingen en het versnellen van adoptie, onder andere via het Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL)-project.

Website: www.wur.nl/en/Dossiers/file/dossier-precision-agriculture