Proeflab voor Leefbaar Verkeer

Citizen’s initiative: “the smartest road of the Netherlands”

Het Proeflab voor Leefbaar Verkeer wil op 4 oktober met de bezoekers van IE2018 plannen delen voor een weg, die niet alleen het toenemend verkeer tussen Lochem en Borculo mogelijk maakt, maar ook stil, schoon, veilig, mooi en vol energie is. Een proeflab voor leefbaar verkeer, waar de omwonenden en de weggebruikers trots op zijn. De essentie van deze innovatie zit in twee elementen:
(1) voor zover wij weten is dit het eerste burgerinitiatief in Nederland, gericht op medeeigenaarschap van een provinciale weg;
(2) in dit proeflab staan de publieke waarden gezondheid, veiligheid en duurzaamheid centraal.

Website: http://slimsteweg.nl
Twitter: @slimsteweg