ROXY, the robot operating platform

ENGIE Services

Met ROXY zijn industriële robots makkelijk programmeerbaar. Ondernemers kunnen snel aanpassingen doorvoeren en in grote volumes gepersonaliseerd produceren. Zo kunnen producten sneller worden geïntroduceerd. Het is mogelijk om merk onafhankelijk robots aan te sturen zonder complexe, robot specifieke talen. ROXY gebruikt een grafische Blockly-omgeving, waarmee het programmeren intuïtiever wordt. Eindgebruikers zonder robotica-ervaring zijn zelf in staat robots in het productieproces te integreren. De toegenomen flexibiliteit verhoogt de benuttingsgraad van de robot en beperkt de programmeerkosten tot een minimum.

Website: www.roxy-robotics.com