Yousef Yousef

Keynote

Yousef Yousef, een entrepreneur die innovatie heeft toegevoegd aan het DNA van LG Sonic toen hij dit verlieslijdende bedrijf overnam in 2011. Hij veranderde de focus van het bedrijf van het verkopen van producten naar het aanbieden van water-technologische oplossingen voor de klanten. Om dit te kunnen doen, moest er geïnnoveerd worden. Zo is het team van drie man en één vrouw begonnen aan de ontwikkeling van de MPC Buoy, een complete oplossing om wateren te monitoren en schoon te houden van algen zónder chemicaliën of een negatieve impact op ander onderwater leven. Een project dat door de Europese Commissie werd erkend om diens hoge mate van innovatie en werd gesteund middels subsidie. Dit was de start van een R&D-intensief waterbedrijf dat in een rap tempo de wereld veroverde. Inmiddels worden de oplossingen van LG Sonic in meer dan 52 landen wereldwijd ingezet in zowel natuurwateren als in de industrie en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het bedrijf zelf groeit al vier jaar met circa 40% op jaarbasis, zowel qua omzet als qua personeel. Yousef is en wordt steeds meer betrokken bij andere innovatieprojecten en technische startups.