Shuttles

RAD Delft

Ruimtegebrek in steden maakt dat collectief vervoer ook in de toekomst nodig blijft. En ook in het collectief vervoer wordt gewerkt aan automatisering. Om flexibel te kunnen inspelen op de vervoersvraag. Maar ook om op de lange termijn scherper collectief te kunnen aanbieden tegen een gelijkblijvende prijs. Capelle Rivium is een goed voorbeeld van de mogelijkheden in collectief automatisch vervoer. Nu nog uitgevoerd op een vrij liggende baan, maar binnenkort ook in het reguliere verkeer. Op verschillende locaties wordt al gekeken naar mogelijkheden om deze voertuigen voor langere perioden in te zetten. Op de IE2018 kunt u een aantal shuttles zien en ‘beleven’, waaronder de shuttle van 2getthere en de Mission.