SmartCrusher

Smart Crusher B.V.

Smart Crusher heeft een technologie ontwikkeld om uit betonpuin zowel de oorspronkelijke bestanddelen (zand, grind en cement) vrij te maken, als het gebruikte cement te scheiden. In beton reageert ongeveer de helft van het cement met water. De andere helft zit er nog als nieuw in. Het maken van 1 kg cement betekent 1kg CO2 in de atmosfeer. Door het ongebruikte cement vrij te maken voor hergebruik, wordt een aanzienlijke hoeveelheid CO2 uitstoot bespaard: 1.2M ton in Nederland. Het gebruikte cement is in de toekomst CO2 uitstootvrij (elektrisch) op te werken tot nieuw bindmiddel voor beton. En bespaart hiermee nog eens op de CO2 uitstoot.

In samenwerking met: Rutte Groep, Youri en Rene Rutte en New Horizon, Michel Baars.

Website: slimbreker.nl