One for One – Circularity for Phones

Closing the Loop

Closing the Loop (CTL) verzamelt e-waste in Afrikaanse landen en zorgt dat dit afval wordt verwerkt tot metaal. Dit zogenaamde urban mining is een goed alternatief voor virgin mining. Gesteld kan worden dat urban mined metalen de schoonste, eerlijkste, meest inclusieve en conflictvrije metalen ter wereld zijn, mét de laagste CO2-emissie. CTL gebruikt een circulair business model, losjes gebaseerd op CO2 compensatie: grondstofcompensatie. Hierbij betalen CTL’s Europese klanten bij aankoop van een nieuwe telefoon een kleine fee. Deze fee wordt gebruikt om het verzamelen en recyclen van Afrikaans telecomafval (defecte telefoons) te financieren. De (urban mined) metalen uit het telecomafval dienen ter compensatie van de materiaal footprint van een nieuwe telefoon. De nieuwe telefoons van de klanten van CTL worden zo ‘materiaal-neutraal’.

Website: www.closingtheloop.eu
Twitter: @CtheLoop
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closing-the-loop/