The Great Bubble Barrier

The Great Bubble Barrier

Ieder jaar belandt er 8 miljard kilo plastic in onze oceanen, waar het terechtkomt in de voedselketen en grote schade brengt aan marien leven. 80% van dit plastic komt via rivieren; met The Great Bubble Barrier zorgen we dat dit plastic de oceaan niet bereikt, zonder scheepvaart of vismigratie te hinderen. Onze Bubble Barrier brengt afval naar de oppervlakte, waar de diagonale plaatsing het afval naar de over geleidt om daar af te vangen en te verwijderen. In november 2017 is een pilot van 200m uitgevoerd in de IJssel, waarbij succesvol 82-89% van het testmateriaal is afgevangen. De eerste permanente Bubble Barrier wordt voorjaar 2019 gerealiseerd.

In samenwerking met: SSRS leerteam, Rijkswaterstaat, Yuri Wolf en Marja Hamilton, Deltares, Heleen Vreugdenhil en Femke Verhaart en BAM/van den Herik, Tim van der Lugt

Website: thegreatbubblebarrier.com
Twitter: @Bubble_Barrier
LinkedIn: www.linkedin.com/company/the-great-bubble-barrier