Crowd Simulation Solutions

uCrowds BV

Heeft u zich ooit onveilig gevoeld in mensenmassa’s op grote evenementen, zoals Koningsdag? Start-up uCrowds ontwikkelde de eerste – schaalbare en interactieve – crowd simulatie machine die simulaties mogelijk maakt van grote groepen mensen op evenementen of in dichtbebouwde omgevingen. De crowd simulatie software voorspelt – met grote nauwkeurigheid – situaties in real time. Met unieke AI-functies, zoals simulatie van individuen of groepen, dynamische interactie met de omgeving en interactieve respons, is deze software bij uitstek geschikt voor het ontwerpen voor evacuatiescenario’s, het voorspellen van bewegingen in massapubliek en simulaties in de gebouwde omgeving. uCrowds kan helpen de wereld veiliger te maken, maar creëert ook realistische game- en AR/VR-toepassingen. Op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten biedt uCrowd een vijf keer efficiëntere simulatie in vergelijking met bestaande technologie en real time gelijktijdige afhandeling van meer dan 65.000 agenten.

In samenwerking met: Universiteit Utrecht, Maarten Flinkeflögel en Movares, René Dorleijn

Website:  www.ucrowds.com
Video: uCrowds video