Ultra stille wegdek

Heijmans, SGS Intron, Dura Vermeer en M+P

Het ultrastille wegdek: het stilste wegdek ter wereld (voorzover bekend), dat in ontwikkeling is. Rijkswaterstaat werkt samen met marktpartijen en kennisinstituten aan de ontwikkeling van een ultrastil wegdek (USW). Een wegdek dat 10 decibel minder geluid maakt dan normaal asfalt. Een speciale mix van steentjes en rubber in de bovenste asfaltlaag moet leiden tot veel minder geluidsoverlast voor omwonenden en gebruikers van de openbare ruimte. Deze innovatie is onderdeel van de ‘Infrastructuur van de toekomst’.

Website: www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/innovatie-en-duurzame-leefomgeving/innovatie/wegeninnovaties/ultrastil-wegdek.aspx