Urban Waterbuffer

KWR Watercycle Research Institute

De Urban Waterbuffer is een innovatief concept voor stedelijke gebieden, gericht op het beperken van wateroverlast in combinatie met de aanleg van zoetwatervoorraden in de ondergrond. Doel is om – in stedelijke gebieden – het neerslagoverschot van intense buien niet zo snel mogelijk af te voeren, maar juist te bufferen op daken van huizen, op straatniveau en in de diepe ondergrond. Zo kan dit zoete water in droge perioden benut worden voor beregening van groene daken, sportvelden, gemeentelijk groen, etc.

In samenwerking met: Gemeente Rotterdam Bert den Doelder, Field Factors Wilrik Kok en www.wareco.nl

Website: www.urbanwaterbuffer.nl