VR Trainer

Damen Schelde Naval Shipbuilding

De Virtual Reality Trainer leert matrozen en onderofficieren te werken met de systemen aan boord van de Holland klasse Oceangoing Patrol Vessel (OPV). De VR-techniek moet de doelgroep beter aanspreken en het leren vergemakkelijken. De VR Trainer wordt ook gebruikt bij het werven van personeel, omdat VR een aantrekkelijk en redelijk realistisch beeld geeft van de werkzaamheden die mensen aan boord uitvoeren. Defensie in het algemeen, en de marine in het bijzonder, hebben tegenwoordig alle hulpmiddelen nodig om geschikt personeel te werven. De Virtual Reality Trainer is ontworpen door Damen Schelde Naval Shipbuilding, samen met Ordina en de Koninklijke Marine, en kan op de IE2018 worden uitgeprobeerd.