Water Nexus

Wageningen Universiteit/DOW Chemicals Terneuzen/Eijkelkamp

Water Nexus is een innovatief onderzoeksprogramma met de focus op de zoutproblematiek in deltagebieden. Hierbij staat de slogan ‘Zoet waar het moet, zout waar het kan’ centraal. Het programma zoekt dus naar kansen voor het gebruik van zout (grond)water en afvalwater. Water Nexus wordt gecoördineerd door de Wageningen Universiteit (WUR), maar voor IE2018 willen we juist de innovaties vanuit de private partners laten zien. Dit zijn met name biologische en fysisch-chemische zuiveringstechnologieën en meettechnieken.

In samenwerking met: Dow Chemical Terneuzen en Eijkelkamp

Website: www.waternexus.nl