Meld u nu aan voor de Innovation Expo 2018! Aanmelden

Sessies

De Innovation Expo 2018 biedt een veelheid aan sessies en workshops waaraan u kunt deelnemen.

Variërend van inhoudelijke keynotes en versnellingssessies voor innovaties tot informatieve workshops en het vieren van successen. Maar u kunt ook deelnemen aan excursies. ‘Elkaar ontmoeten’ is een belangrijk thema. Vandaar dat ook speeddates, waarin u experts uw vragen kunt voorleggen, onderdeel zijn van het programma. Waar sommige workshops een brede focus hebben en bijvoorbeeld gaan over financiering in het algemeen of groeien als ondernemer, gaan andere sessies juist in op de specifieke thema’s van IE2018. Denk aan voorbeelden als ‘water in de stad’, een pitchsessie ‘smart mobility’ of blockchain in de agrifoodsector.

De workshops en sessies vinden plaats op verschillende locaties op het RDM terrein. Het overzicht op deze pagina vult zich de komende maanden. Houd onze site en social media kanalen in de gaten voor updates.

Bij een aantal sessies of excursies is aanmelden verplicht, dat kan vanaf september in de speciale IE2018 Netwerkapp. Daarnaast vindt u hier het totaaloverzicht van alle sessies. Let op: u krijgt alleen toegang tot de Netwerkapp als u zich heeft geregistreerd. U registreert zich voor de Netwerkapp bij aanmelding.

Algemeen

Het Enterprise Europe Network is in 64 landen actief en bestaat uit 600 internationale organisaties.  Het doel is om partijen te helpen bij het vinden van internationale partners. EEN organiseert tijdens de IE2018 een matchmaking bijeenkomst.

Tijdens de matchmaking wordt Nederlandse en Internationale bezoekers de mogelijkheid geboden om met elkaar in gesprek te gaan. Gesprekken worden ingepland op basis van uitnodigingen van één van beide personen die door de ander geaccepteerd is. De gesprekken duren 20 minuten en kunnen plaatsvinden op de EEN stand of op de stand van de exposant.  Zo kan tijdens de IE2018 met meerdere potentiële klanten en partners gesproken worden over commerciële en/of technologische samenwerking.

Klik hier om deel te nemen aan de Matchmaking van Enterprise Europe Network.

Maak kennis met het Innovatie Attaché Netwerk. Vrij binnenlopen mag, maar vooraf een afspraak maken via de IE2018 Netwerkapp kan ook. De Innovatie Attachés werken vanuit ambassades en consulaten in zeventien landen om de Nederlandse concurrentiekracht op de lange termijn te versterken. Innovatie Attachés hebben kennis en kunde in huis over technologie, wetenschap en economische kansen in en met het buitenland. Zij helpen belangstellenden graag op weg.

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Om samen innovatie te stimuleren, organiseren we na de halve finale van de Accenture Innovation Awards een Meet & Greet borrel op de Innovation Expo. Deze borrel is toegankelijk voor alle geïnteresseerden om in contact te komen met de acht wereldwijde thema’s en de juryleden, partners, halvefinalisten en finalisten. Kom langs voor een hapje en een drankje en laten we samen innovatie vieren!

Studenten van de 4TU (TU Delft, TU Eindhoven, Wageningen en Universiteit Twente) laten, namens alle kennisinstellingen van Nederland zien wat er allemaal op de Innovation Expo te zien is.  Zij zullen zich vooraf verdiepen in alle inzendingen en kunnen per thema een rondleiding geven.

Wil je alles zien op het gebied circulaire economie, energie, water, mobiliteit, gebouwde omgeving, gezondheid, voedsel of sleuteltechnologieën? Studenten kunnen rondleidingen ‘op maat’ geven.

Vooraf inschrijven of op de dag zelf aanmelden voor een rondleiding is mogelijk.

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Het programma bestaat uit meerdere mijlpalen en evenementen. Tijdens de Innovation Expo zullen de Top 10 deelnemers van elk thema hun innovaties pitchen. Daarna zal de jury op plenaire wijze de Top 5 van elk thema bekendmaken.

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Het doel is om innovaties te inspireren en accelereren die het vermogen hebben industrieёn te ontwrichten en vorm te geven aan de toekomst. Met bijna dagelijks vernieuwende technologieёn zijn we genoodzaakt te beginnen met het vormgeven van de arbeidskrachten van morgen. Dit vergt innovaties in talent, vaardigheden, educatie en levenslang leren. Daarom ligt de nadruk op de volgende onderwerpen: Future Workforce, Lifelong Learning, Closing the Skill Gap and Digitalization of Education.
Ben jij geïnteresseerd om meer te leren over de radicale innovatie in educatie? Kom tijdens de Innovation Expo naar de halve finale met pitches van de Top 10 educatie-innovators van de Accenture Innovation Awards en ontdek welke Top 5 educatie-innovators naar de finale gaan.

Feestelijke sessie met staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaatbeleid Mona Keijzer, key-note speaker Paul Iske en ervaringsdeskundige van Eurostars-projecten: wat maakt een innovatieproject tot een succes of een mislukking?

 • Key note Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.
 • Projecten vanaf het eerste uur in Eurostars
 • Key note speech Paul Iske, professor aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht en richt zich op innovatie en bedrijfsleven. Speciaal onderwerp: Combinatorische innovatie (innovatie door combinatie). Hij heeft een doctoraat in Theoretical Physics, wat zijn interesse in complexe systemen verklaart. Hij publiceerde onlangs een boek over briljante mislukkingen.
 • Introductie van 3 Eurostars winnende projecten.
 • Prijsuitreiking door staatssecretaris Mona Keijzer.

Vanwege het internationale karakter is de voertaal Engels.

Registratie voor deze sessie is verplicht en wordt in september 2018 geopend.

Wat is Eurostars
Eurostars is een subsidie voor internationale marktgerichte R&D projecten van onderzoekuitvoerende mkb. Met een bottom-up benadering ondersteunt Eurostars snellere ontwikkeling en groei van innovatieve producten, processen en diensten die het dagelijks leven van mensen over de hele wereld helpen verbeteren.

Rondleiding door het aanvraagproces van Eurostars. Leer van ondernemers met eerdere succesvolle Eurostars ervaringen en de programmamedewerkers.

In een interactieve sessie loodst Peter Chisnall, coördinator van het Eurostars-programma in Brussel, u door alle details en beantwoordt hij uw vragen. De sessie zal worden ondersteund door 2 ervaren ondernemers in Eurostars die u praktische tips kunnen geven.

Vanwege het internationale karakter is de voertaal Engels.

Registratie voor deze sessie is verplicht en wordt in september 2018 geopend.

Wat is Eurostars
Eurostars is een subsidie voor internationale marktgerichte R&D projecten van onderzoekuitvoerende mkb. Met een bottom-up benadering ondersteunt Eurostars snellere ontwikkeling en groei van innovatieve producten, processen en diensten die het dagelijks leven van mensen over de hele wereld helpen verbeteren.

Het geven van een succesvolle pitch is ontzettend belangrijk voor ondernemers bij het aantrekken van investeringen. Enkele MKB-bedrijven krijgen de kans om te pitchen tijdens de Innovation Expo, voor een internationaal publiek. Welke pitch raakt jou?

Key note-luidspreker is Gigi Wang voorzitter en directeur van UC Berkeley Start-up Boot-camp en een Managing Partner bij MG-Team, LLC. Moderator van deze sessie is David Beckett ,een zeer ervaren trainer met een grondige kennis van hoe zowel corporates als Startups werken.

Registratie voor deze sessie is verplicht en wordt in september 2018 geopend.

Wat is Eurostars
Eurostars is een subsidie voor internationale marktgerichte R&D projecten van onderzoekuitvoerende mkb. Met een bottom-up benadering ondersteunt Eurostars snellere ontwikkeling en groei van innovatieve producten, processen en diensten die het dagelijks leven van mensen over de hele wereld helpen verbeteren.

Opschalen van innovaties is belangrijk willen zij écht kunnen bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen en aan economische kansen voor Nederlandse bedrijven. Deze opschaling komt vaak niet eenvoudig tot stand. Een van de belemmeringen is de beschikbaarheid van financiering die nodig is in de opstartfase. Hierbij staat private financiering centraal. Overheidsinstrumenten voor innovatie en financiering kunnen ook een rol spelen. Op deze voorlichtingsmarkt zijn zowel overheids- als private partijen aanwezig.

Nlgroeit maakt ondernemers groter!  Nlgroeit is een programma gericht op het vergroten van de ambitie en ondernemersvaardigheden van groeiondernemers. NLgroeit is een samenwerking van de KvK, NLevator en NL2025 en het ministerie van EZK.

Nlgroeit geeft inzicht in het groeipad van een ondernemer door een online Groeitest en matcht ambitieuze groei-ondernemers met een minimale omzet van 1 miljoen per jaar met mentoren die al een paar stappen verder zijn. Wil jij weten wat jij moet doen om te groeien met je bedrijf en wil je hierin wordt ondersteund door topondernemers en CEO’s van toonaangevende bedrijven? Dan is deze workshop, en deelname aan nlgroeit, echt iets voor jou! Meer informatie kun je vinden op www.nlgroeit.nl.

Bij de Innovatiekas van de gemeente Rotterdam in het Innovation Dock kunt u  de gehele dag twaalf aansprekende pitches bijwonen . Er is ruimte voor vragen en discussie met innovatieve bedrijven en gemeentelijk experts. De pitches worden kort ingeleid door een toelichting op de samenwerking tussen lokale overheid, innovatieve bedrijven en kennisinstellingen.

Jules Dock FibreCore
Jules Dock heeft oude en nieuwe technieken gecombineerd om voor de gemeente Rotterdam een unieke brugleuning te realiseren. Hij gebruikte hiervoor het – voor de bouw innovatieve – materiaal vezelversterkt kunststof (composiet). Het werk is een toonbeeld van de stand der techniek en laat zien welke voordelen composiet de bouwsector kan bieden. De leuning is twee tot drie keer minder zwaar dan een stalen variant van gelijke afmetingen. Tegelijk vereist de leuning minder onderhoud bij een langere levensduur. Dit betekent winst vanuit de Life Cycle Costs gedachte. De leuning maakt onderdeel uit van een innovatieve, extreem slanke brug. De gemeente Rotterdam zocht hiervoor niet alleen samenwerking met Jules Dock, maar ook met marktpartij FiberCore. Het werk is in teamverband – zowel engineering als uitvoering – gedaan.

Tijd: 11.00-11.30

Studio Rap
Studio RAP is an architectural design and fabrication company. They deliver unique and innovative architectural design projects where they balance stakeholder demands, material performance and production efficiency with a clear design intent. Their design process involves high-end computer-based design and robotic fabrication processes. This results in an architecture which is as much expressive as it is efficient.

Studio RAP houdt zich bezig met architectuurontwerp en -fabricage. De studio levert unieke, innovatieve architectuurontwerpprojecten waarin de wensen van stakeholders, materiaalprestaties en productie-efficiency in evenwicht zijn met een duidelijke ontwerpvisie. Voor het ontwerpproces wordt gebruikgemaakt van geavanceerde computergestuurde ontwerpmethoden en gerobotiseerde fabricageprocessen. Dit resulteert in architectuur die even expressief als efficiënt is.

Tijd: 11.30-12.00

Droomstraten
Lorenzo Elstak van het bedrijf Pure-Amusement heeft via de projecten Droomstraten / Kansrijke Wijken / Citylab010 samen met de bewoners van Katendrecht de Kaap Workout route gecreëerd met sportobjecten die een maritieme uitstraling hebben. Sport, bewegen en gezondheid zijn belangrijk voor Rotterdam en voor Katendrecht. Sport daagt mensen uit om aan hun talenten, sociale vaardigheden en gezonde leefstijl te werken. Ook geeft het bestaande en nieuwe inwoners kansen om op een sportieve manier van de buitenruimte te genieten.

Tijd: 12.00-12.30

Urben Green
Urban Green is een Rotterdamse start-up, die zich ontwikkeld heeft op het gebied van drijvend groen. In samenwerking met Rijkswaterstaat, bewoners, gemeente en studenten is een prototype en een definitieve constructie gefabriceerd. Dit heeft geleid tot zichtgroen en aquatische ecologische ontwikkeling in het Buizengat. Het bedrijf heeft ook in andere plaatsen drijvend groen gerealiseerd en heeft in Bangladesh een drijvende, biologische waterzuivering gerealiseerd.

Tijd: 12.30-13.00

RANmarine
Ran Marine is een Rotterdamse start-up, die zich richt op het verwijderen van drijfvuil met onbemande vaartuigen. In samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam (PortXL) en de gemeenten Dordrecht en Rotterdam is een prototype en een definitief apparaat, de Waste Shark, gemaakt. Er zijn demonstraties geweest, die verwijdering van hinderlijk en milieuvervuilend drijfvuil en plastic mogelijk maakte. Het apparaat kan ook worden ingezet om kroos te verwijderen. Het bedrijf heeft nationaal en internationaal een grote opgave in het verwijderen van drijfvuil.

Tijd: 13.00-13.30

Windwheel
Maak kennis met Dutch Windwheel. Een uniek beeldmerk in dé havenstad van Europa. Hét duurzame icoon van de toekomst. Een ongekende attractie met wereldwijde uitstraling. Dé showcase voor Dutch Design & Innovation. Windwheel is een initiatief van Rotterdamse ondernemers. Via een Green Deal en Fieldlab-programma werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan de ontwikkeling van innovatieve technieken. Zo werden ook de innovatieve randvoorwaarden gecreëerd voor de realisatie van Windwheel.

Tijd: 13.30-14.00

Slowmill.com
The Slow Mill is just about the only Wave Energy Converter with a unique blade system that easily resonates with small and short waves like those of the North Sea. It can dive in large waves and let them partly flush over, avoiding overloads while producing maximum output. Thus its construction is relatively light, making it even more sensitive to North Sea waves and allowing small and economical series along ca. 5-10% of the coastline of a Waddenisland to fill its entire energy demand; the full North Sea potential is comparable to that of the EU solar energy market.

De Slow Mill is zo ongeveer de enige golfenergieomzetter met een uniek schoepensysteem dat heel geschikt is voor kleine, korte golven, zoals die in de Noordzee. De convertor duikt de golven in en laat ze er gedeeltelijk overheen spoelen; dit geeft een maximale output en voorkomt overbelasting. De constructie is relatief licht, zodat het systeem nog beter past bij de golven in de Noordzee. Een bescheiden, voordelige rij Slow Mills langs 5 à 10 procent van de kustlijn van een Waddeneiland is voldoende om te voorzien in de gehele energiebehoefte van het eiland. Het volledige potentieel van de Noordzee is te vergelijken met dat van de zonne-energiemarkt in de Europese Unie (EU).

Tijd: 14.00-14.30

Dutch Drone Company
Dutch Drone Company (DCC) heeft samen met de gemeente Rotterdam twee experimenten uitgevoerd, met als doelstellingen:

 1. hinder tijdens de werkzaamheden maximaal te reduceren;
 2. ervaring op te doen met nieuwe en innovatieve concepten;
 3. leren hoe om te gaan met data;
 4. samenwerking met de markt te bevorderen;
 5. innovaties te omarmen.

De experimenten passen in het kader van het Rotterdamse Integraal Assetmanagement, waarin afgesproken doelen (minder hinder, kostenefficiëntie en waardecreatie) zoveel mogelijk worden genaderd en de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en datatechnologie ten dienste van de stad worden gevolgd en benut. In een van de experimenten is de vuurtoren in Hoek Van Holland door Drones geïnspecteerd. De uit de drones verkregen data wordt gebruikt voor het opstellen van een model ten behoeve van toekomstige renovatie of gedeeltelijke vernieuwing van het object.

Tijd: 14.30-15.00

Water sensitive
Dit project onderzoekt of en hoe de Urban Waterbuffer kan worden toegepast in het ‘stedelijk gebied’ en wat de hydrologische, chemische en financiële impact van de Urban Waterbuffer is. Hiertoe worden vier cases nader uitgewerkt in Rotterdam, Rheden en Den Haag. Op twee locaties worden vervolgens proefopstellingen gerealiseerd en gemonitord. Op 20 juni 2018 is de casus bij Sparta van start gegaan, waarbij het geïnfiltreerde hemelwater aan voetbalclub Sparta wordt aangeboden voor het besproeien van het voetbalveld. Dit project kwam tot stand door samenwerking tussen o.a. het Hoogheemraadschap van Delfland, Natuurlijk Spangen en andere TKI-partners. Zie ook: https://www.urbanwaterbuffer.nl/

Tijd: 15.00-15.30

Mapgage
Mapgage integreert verschillende typen data (3D, drone, sensor, CAD) tot een tool waarmee assetmanagers sneller over hun veldinspecties kunnen rapporteren. De gemeente Rotterdam gaat deze tool testen om te kijken of het efficiency slagen kan opleveren en de kwaliteit van de inspecties kan vergroten.

Tijd: 15.30-16.00

RUGGEDISED • Smart Grids met Eneco
RUGGEDISED is een smart city project, met steun van het Horizon 2020 innovatief onderzoeksprogramma van de Europese Unie. Drie ‘Lighthouse’ demonstratiesteden (Rotterdam,

Glasgow en Umeå) en drie ‘Fellow’ steden (Brno, Gdansk en Parma) testen, implementeren en accelereren samen smart city toepassingen. In een consortium van 34 private partijen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en gemeenten demonstreren deze zes steden hoe ict, e-mobility en energieoplossingen te combineren zijn in het ontwerp van slimme en veerkrachtige steden voor iedereen. Dit verbetert het leefkwaliteit van burgers, verlaagt de impact op het milieu en schept en stimuleert duurzame economische ontwikkeling. RUGGEDISED werkt toe naar concrete resultaten en wil kennisdelen en leren van elkaars ervaringen.

Tijd: 16.00-16.30

RUGGEDISED • Rotterdam 3D met Future Insight
RUGGEDISED is een smart city project, met steun van het Horizon 2020 innovatief onderzoeksprogramma van de Europese Unie. Drie ‘Lighthouse’ demonstratiesteden (Rotterdam,Glasgow en Umeå) en drie ‘Fellow’ steden (Brno, Gdansk en Parma) testen, implementeren en accelereren samen smart city toepassingen. In een consortium van 34 private partijen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en gemeenten demonstreren deze zes steden hoe ict, e-mobility en energieoplossingen te combineren zijn in het ontwerp van slimme en veerkrachtige steden voor iedereen. Dit verbetert het leefkwaliteit van burgers, verlaagt de impact op het milieu en schept en stimuleert duurzame economische ontwikkeling. RUGGEDISED werkt toe naar concrete resultaten en wil kennisdelen en leren van elkaars ervaringen.

Tijd: 16.30-17.00

Hogescholen en het mkb zijn van oudsher nauw met elkaar verbonden. Ondernemerschap zit in het DNA van het hbo. Met praktijkgericht onderzoek dragen hbo’ers oplossingen aan voor maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, overstromingen en de energietransitie. Tijdens deze sessie maakt u kennis met innovatieve start-ups van (oud) hbo-studenten. In korte pitches vertellen zij over de impact van hun project op de samenleving. U bent vervolgens aan zet om de pitchers vanuit uw eigen expertise feedback te geven om zo de impact nog groter te maken. Of misschien ligt er wel een mooie samenwerking in het verschiet?

Welke impact hebben technologische ontwikkelingen op de toekomst van de Nederlandse economie? En hoe kunt u zich voorbereiden op de toekomst? In de vorm van een Serious Game neemt Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) u mee in de toekomst. Welke beslissingen moet u nemen – en durft u te nemen? –  om ervoor te zorgen dat innovaties een succes worden en Nederland verder helpen? STT schrijft toekomstverkenningen over de invloed van technologische ontwikkelingen op de Nederlandse samenleving. Voor de toekomstverkenning Economie ontwierp STT deze serious game, bedoeld om mensen te inspireren en strategisch te laten nadenken over de toekomst.

Aan de hand van twee scenario’s over de toekomst van de Nederlandse economie wordt de impact van technologische ontwikkelingen besproken. Er is een paneldiscussie, waarbij exposanten in het panel reageren op de twee scenario’s. De toekomstscenario’s zijn ontwikkeld voor de toekomstverkenning van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) waarin de vraag gesteld wordt welke impact technologische ontwikkelingen hebben op de toekomst van de Nederlandse economie. Samen met de deelnemers in de zaal gaan panelleden in gesprek over wat de scenario’s kunnen betekenen voor innovaties en hoe toekomstbestendig bepaalde technologieën zijn.

Een goede samenwerking tussen overheid en marktpartijen is essentieel bij innovatiegericht inkopen. Zowel leverancier, inkoopadviseur, opdrachtgever/budgethouder, projectleider en bestuurder zijn betrokken bij het inkopen van een innovatie. Wat zijn hierbij de aandachtspunten en leerpunten voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever? Hierbij komen ook de beschikbare instrumenten en procedures aan bod hoe deze stimulerend of juist belemmerend  kunnen werken voor het beoogde doel.

In deze interactieve sessie behandelen ervaringsdeskundigen een aantal casussen. Ester Willemsen van het Instituut Fysieke Veiligheid vertelt over de ervaringen met SBIR en Innovatiepartnerschap bij projecten over satellietdata voor preventie van natuurbranden. Yede van der Kooij (Wetterskip Fryslân) gaat in op het project over het afvangen van cellulose uit afvalwater voor de circulaire economie en Michelle Spaas van ProRail vertelt over de proeftuin met niet-actief beveiligde overgangen (NABO) en Peter Bor van Gemeente Amsterdam brengt de ervaringen met het AMROR-project Innovatief Bouwhek in.

Innofest neemt u mee in de succesvolle wijze waarop zij innovaties testen in de mini-maatschappij die festivals in feite zijn. U kunt hier kijken of uw idee hiervan kan profiteren!

Start-ups of scale-ups lopen met hun plannen om ‘internationaal te gaan’ regelmatig tegen lastige zaken aan. Dan kan het handig zijn te horen hoe andere start-ups de stap naar het buitenland hebben gezet. In deze interactieve sessie helpt RVO startende ondernemers de grens over. Een start-up ondernemer met internationale ervaring deelt zijn belevenissen in het buitenland en geeft tips en trucs. Ook komt het complete pakket aan RVO-diensten voor start-ups met internationale ambities voorbij. Een adviseur van Starters for International Business (SIB) vertelt over vouchers voor coaching, deelname aan handelsmissies en beursinzendingen of de inhuur van fiscale of juridische ondersteuning. Ook is er in deze sessie ruime gelegenheid voor interactie met andere deelnemers.

Nederland neemt in 2020 deel aan de Dubai EXPO, de eerste wereldtentoonstelling in de Golfregio. Dit als onderdeel van een meerjarige campagne, waarin Nederland – voorafgaand en tijdens de Dubai EXPO – toont wat het aan slimme en innovatieve oplossingen te bieden heeft op het snijvlak van water, voedsel en energie. Deelname biedt tal van kansen voor de BV Nederland en biedt het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en (decentrale) overheden een platform om zaken te doen, ideeën uit te wisselen en het netwerk te verbreden. Meer weten? Kom dan naar deze interactieve sessie, waar alle mogelijkheden worden besproken.

De Dubai EXPO is van 20 oktober 2020 t/m 10 april 2021. Meer dan tweehonderd landen en organisaties presenteren zich. Er worden 20 tot 25 miljoen (vooral zakelijke) bezoekers verwacht.

Het TNO Innovation lab buigt zich over inspirerende, baanbrekende innovaties en samenwerkingen. Experts laten op de IE2018 innovaties zien én ervaren. Ze gaan – in de glazen tuin – met bezoekers in gesprek en vertellen over maatschappelijke vraagstukken en innovaties. Op het programma staan:

 • Christopher Brewster : Hoe blockchain onze voedselketens transparant, duurzaam en klimaatneutraal maakt;
 • Huub Keijzers: Aardgasvrije gebouwde omgeving;
 • Esther Zondervan/Rob Ruiter: Recyclen Grondstoffen – de grondstoffenmonitor biedt uitkomst;
 • Marinke Wijngaard: Werken aan een toekomst zonder afval.

Met de Omgevingswet krijgen decentrale overheden meer bevoegdheden. Wat te doen als iemand met een innovatief product of dienst aanklopt voor een vergunning? Hoe herken je het innovatieve karakter, welke criteria pas je toe en welke spelers zijn er nodig om een goede beslissing te nemen? Welke belangen spelen een rol en welke ‘bureaucratische’ barrières komen innovatieve ondernemers op hun pad tegen? Ervaar dit in dit simulatiespel!

Beleidsmaker bij een gemeente, manager of inspecteur bij een Omgevingsdienst, bezig met duurzaamheid en circulaire economie? Dan is deze game iets voor u!

Door in een vroeg stadium van een innovatie ethische vragen in kaart te brengen, kunnen ethische overwegingen nog invloed hebben op de technologische ontwikkeling. Wanneer in het ontwerpproces met ethische waarden rekening wordt gehouden kunnen ongewenste maatschappelijke consequenties van een innovatie worden voorkomen.

Het verkleint niet alleen de kans op mislukking of de noodzaak tot aanpassingen achteraf, maar het kan ook nieuwe ideeën voor de ontwikkeling van het product of de dienst opleveren. Ontwikkelingsprocessen waarin systematisch naar ethische vragen wordt gekeken, leiden tot grotere aanvaarding en grotere aanvaardbaarheid van innovaties.

In deze sessie wil 4TU.Ethics laten zien hoe deze aanpak in de praktijk werkt, aan de hand van innovatieprojecten uit het NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Samen met maatschappelijke stakeholders uit deze projecten zullen de betrokken ethici de concrete ethische vragen en dilemma’s die in deze innovatietrajecten een rol spelen voor het voetlicht brengen en bespreken met het publiek.

Het Planbureau voor de Leefomgeving  brengt in gesprek met  boegbeelden van grote innovaties in beeld hoe deze passen binnen de grote transities waar we voor staan. Ervaar wat de  kansrijke innovaties zijn en wat voor rol zij kunnen spelen bij de realisatie van die transities.

Circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie is een mondiale uitdaging. Of het nu gaat om kunststoffen, consumentengoederen, voedsel, chemicaliën of de bouw. Nederland zet hier vol op in en streeft naar een circulaire economie in 2050 met, al in 2030, 50 procent minder gebruik van primaire grondstoffen als mineraal, fossiel en metaal. Deze transitie vereist technische, sociale en systeem innovatie. De IE2018 laat op al deze punten de meest innovatieve aanpak zien, zowel vanuit bedrijven als vanuit kennisinstellingen en steden.

In deze workshop laat CIRCO bedrijven kennismaken met kansen richting de circulaire economie. Waar liggen de kansen voor jouw business, en welke stappen ga je nemen om die kansen te pakken? Aan de hand van de CIRCO-methode kijk je met een frisse blik naar een concrete case: jouw product, service of businessmodel. Je onderzoekt waar op korte en lange termijn winst te behalen is, door jouw case als ontwerpvraagstuk te behandelen. Deze CIRCO-workshop is bedoeld voor bedrijven in de verpakkingen, disposables, fashion en andere “fast moving consumer goods”, ofwel ‘Products that Flow’.

CIRCO is een programma van TKI CLICKNL en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van I&W. We werken samen met verschillende brancheorganisaties en decentrale overheden, zoals provincie Noord-Holland, de CBM, Metaalunie, FME, Nebifa, NRK en anderen.

In deze workshop laat CIRCO bedrijven kennismaken met kansen richting de circulaire economie. Waar liggen de kansen voor jouw business, en welke stappen ga je nemen om die kansen te pakken? Aan de hand van de CIRCO-methode kijk je met een frisse blik naar een concrete case: jouw product, service of businessmodel. Je onderzoekt waar op korte en lange termijn winst te behalen is, door jouw case als ontwerpvraagstuk te behandelen. Deze CIRCO-workshop is bedoeld voor bedrijven met producten die lang mee kunnen of moeten gaan; Products that Last, en werken met het gelijknamige boek.

CIRCO is een programma van TKI CLICKNL en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van I&W. We werken samen met verschillende brancheorganisaties en decentrale overheden, zoals provincie Noord-Holland, de CBM, Metaalunie, FME, Nebifa, NRK en anderen.

Wanneer we niet overgaan tot circulair wordt de vraag naar veel primaire grondstoffen groter dan het aanbod. De weg naar een circulaire economie vraagt ons anders te denken en anders te kijken naar de stad. Er zullen andere verdienmodellen moeten ontstaan met een nieuwe kijk op producten en verkopen, zoals BlueCity.

Deze tour toont BlueCity als een broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun reststromen aan elkaar koppelen. Binnen hun ecosysteem van sociale ondernemers en radicale disruptanten is afval een waardevolle bouwsteen; de output van de éne is namelijk de input van de andere ondernemer. Zo creëren zij samen een voorbeeldstad voor de circulaire economie.

Datum: 4 oktober
Tijden: 11:00 en 13:00 uur
Duur: 2 uur, inclusief overtocht
Opstaplocatie: aanlegplaats Watertaxi, RDM terrein

Het veilig ontwerpen van chemische stoffen, materialen en producten is een noodzakelijke voorwaarde voor recycling en dus voor een circulaire economie. Het is ook complex, want chemische stoffen zorgen voor allerlei functies – denk: brandwerendheid, elasticiteit, kleur en conservering – die niet zomaar vervangbaar zijn door minder schadelijke alternatieven. Gerichte innovatie is dus nodig. En dat vereist weer goede samenwerking tussen bedrijven in toeleveringsketens. In een interactieve sessie gaat (onder meer) Joel Tickner (University of Massachusetts Lowell) en expert op dit gebied, met toehoorders in gesprek. Ook wordt de Safe Chemicals Innovation Agenda, een agenda voor Research &Development, gepresenteerd en besproken.

1 van de 4 thematische Eurostars sessies. Vanwege het internationale karakter is de voertaal Engels.

 • Presentatie door de heer Lex van Dijk, CEO van Bluetec.
 • Bluetec biedt membraanoplossingen voor industrieel en stedelijk afvalwater, industriële processen en mestverwerking. Bluetec heeft een Eurostars-project voor de ontwikkeling van forward osmosis(FO)-technologie, een innovatieve en laag energetische scheidingstechnologie voor bijvoorbeeld de voedselindustrie.
 • Q & A
 • 5 pitches door innovatieve MKB-bedrijven

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Het doel is om innovatie aan te moedigen en samenwerking te faciliteren om zo unieke kansen te creёren in de hedendaagse dynamische wereld. Met groene technologie en de circulaire economie zullen we ruimte maken voor klimaatvriendelijke innovaties. Daarom ligt de nadruk op de volgende onderwerpen: Circular Economy, New Energy Solutions en Next Generation Environment.
Ben jij geïnteresseerd om meer te leren over klimaatvriendelijke innovaties? Kom tijdens de Innovation Expo naar de halve finale met pitches van de Top 10 klimaatinnovators van de Accenture Innovation Awards en ontdek welke Top 5 klimaatinnovators naar de finale gaan.

Energie

Nederland wacht een grote opgave op het gebied van energie. Het energieverbruik moet fors omlaag. En  in 2050 dienen we 95 procent minder CO2 uit te stoten; voor 2030 geldt al een reductiedoelstelling van 49 procent. Voor veel sectoren, zoals de elektriciteitsproductie, energie-intensieve industrie, mobiliteit en transport gelden bovendien grote opgaven als het gaat om warmtekrachtkoppeling, windkracht en zonne-energie, industriële hoge temperatuurprocessen en het gasloos maken van woningen. En ook om het opslaan of benutten van CO2.

De Energy Innovation Talks worden georganiseerd door de Topsector Energie. Studenten en young professionals werken aan concrete, toepasbare oplossingen voor de uitdagingen rond de energietransitie. De concrete uitdagingen zijn onder andere geformuleerd door Stedin, Alliander en Nuon. In deze bijeenkomst maakt de jury de drie winnaars bekend.

Water

Het Nederlandse watermanagement is beroemd in de wereld; innovators lopen op veel gebieden voorop. Toch wachten ook hier nog grote uitdagingen. De wereldwijde klimaatverandering zorgt voor veranderende weerpatronen, zeespiegelstijging, bodemdaling, verzilting en verdroging en toenemende wateroverlast in de stad. De kwaliteit van het Nederlandse drink- en oppervlaktewater is heel goed, maar het blijft een noodzakelijke uitdaging om onder meer plastic, zout en medicijnresten uit het water te verwijderen en vervuiling van drinkwater te voorkomen door het creëren van gescheiden kringlopen en afbreekbare materialen. Tenslotte zorgt de toenemende vraag naar hernieuwbare energie en duurzaam geproduceerd voedsel ervoor dat we de zee, het IJsselmeergebied en de Nederlandse stroomgebieden steeds meer zien als uitdagend alternatief voor de schaarser wordende ruimte op het land. Nederlandse innovators zijn met deze uitdagingen aan de slag en laten op de IE2018 zien hoe.

Het ontwikkelen en stimuleren van een circulaire economie is een van de maatschappelijke uitdagingen die de basis vormen voor de TKI kennis- en innovatie thema’s. Circulaire economie komt terug in alle innovatiethema’s (resource efficiency, smart water systems en sustainable cities) binnen de TKI-watertechnologie. Terugwinning van grondstoffen en de beschikbaarheid van schoon water (monitoren en zuiveren) staan centraal in deze sessie, waarin bedrijven en TKI- projecten aan bod komen die bezig zijn met het verwijderen van vervuilende stoffen (micropollutants, medicijnresten) en met het hergebruik van afvalstromen (bioplastic, struviet, energie, etc).

Het ontwikkelen en stimuleren van een circulaire economie is een van de maatschappelijke uitdagingen die de basis vormen voor de TKI kennis- en innovatie thema’s. Circulaire economie komt terug in alle innovatiethema’s (resource efficiency, smart water systems en sustainable cities) binnen de TKI-watertechnologie. Terugwinning van grondstoffen en de beschikbaarheid van schoon water (monitoren en zuiveren) staan centraal in deze sessie, waarin bedrijven en TKI- projecten aan bod komen die bezig zijn met het verwijderen van vervuilende stoffen (micropollutants, medicijnresten) en met het hergebruik van afvalstromen (bioplastic, struviet, energie, etc).

Een deskundige jury maakt op de IE2018 de genomineerden bekend voor de Waterinnovatieprijs. Uit de ruim honderd inzendingen worden drie genomineerden uitgeroepen per categorie: Waterveiligheid, Schoon Water, Voldoende Water en Circulaire Economie.

Het ontwikkelen en stimuleren van een circulaire economie is een van de maatschappelijke uitdagingen die de basis vormen voor de TKI kennis- en innovatie thema’s. Circulaire economie komt terug in alle innovatiethema’s (resource efficiency, smart water systems en sustainable cities) binnen de TKI-watertechnologie. Terugwinning van grondstoffen en de beschikbaarheid van schoon water (monitoren en zuiveren) staan centraal in deze sessie, waarin bedrijven en TKI- projecten aan bod komen die bezig zijn met het verwijderen van vervuilende stoffen (micropollutants, medicijnresten) en met het hergebruik van afvalstromen (bioplastic, struviet, energie, etc).

Klimaatverandering beheerst het nieuws en de eerste zichtbare effecten staan bij iedereen op het netvlies. Wetenschappelijke onderbouwingen rondom het nieuws laten zien dat verandering niet komt, maar al gaande is. Er gaat veel goed, en hebben we morgen echt nog geen natte voeten. Maar hoe kan Nederland zijn huidige kustlijnzorg nog beter organiseren? Hoe en wat kunnen we samen veranderen om in de toekomst te kunnen blijven wonen, werken en recreëren in onze delta? In de Dutch Coastline Challenge werken mensen uit bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen in co-creatie samen aan oplossingen voor deze opgave. Nieuwsgierig naar de Dutch Coastline Challenge? En wil je je laten inspireren door de laatste ontwikkelingen en resultaten? Of wil je jouw expertise, ervaring en netwerk inbrengen en meedenken over de volgende stap(pen)? Dan begroeten wij jou graag in onze sessie!

Het ontwikkelen en stimuleren van een circulaire economie is een van de maatschappelijke uitdagingen die de basis vormen voor de TKI kennis- en innovatie thema’s. Circulaire economie komt terug in alle innovatiethema’s (resource efficiency, smart water systems en sustainable cities) binnen de TKI-watertechnologie. Terugwinning van grondstoffen en de beschikbaarheid van schoon water (monitoren en zuiveren) staan centraal in deze sessie, waarin bedrijven en TKI- projecten aan bod komen die bezig zijn met het verwijderen van vervuilende stoffen (micropollutants, medicijnresten) en met het hergebruik van afvalstromen (bioplastic, struviet, energie, etc).

Een toenemend verhard oppervlakte in de stad kan tot grote wateroverlast leiden door overtollig hemelwater. In deze workshop laat de gemeente Rotterdam – samen met de City Deal Klimaatadaptie en exposanten – zien hoe dit aangepakt kan worden en elders al succesvol is toegepast.

Mobiliteit

Het mobiliteitssysteem staat onder druk door een toenemende vraag naar verplaatsingen, de noodzaak om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en het behoud van veiligheid en toegankelijkheid. Uitdagingen op dit gebied vragen om slimme en duurzame oplossingen. Nederland is al een van de koplopers in de ontwikkeling van slimme en duurzame mobiliteitsinnovaties en is hard op weg ook koploper te worden in gebruik en toepassing. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn autonome en intelligente voertuigen en transportsystemen, emissieloze vervoersmiddelen en laadsystemen, duurzame logistieke systemen, op-maat-gemaakt mobiliteitsaanbod via digitale platforms en nieuwe duurzame vormen van infrastructuur en transport. U leert meer over de koplopersrol van Nederland op de IE2018.

Binnen de Topsector Logistiek wordt het thema duurzaamheid steeds belangrijker. Het professionele goederenvervoer kan een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatafspraken van Parijs. Op technisch vlak is hiertoe al veel onderzoek aan de gang: schone motoren, elektrische voertuigen, experimenten met waterstof, emissie-filters en scrubbers. Groot vraagteken is de mate waarin ondernemers deze ontwikkelingen – vrijwillig of gedwongen – omarmen. Uiteindelijk zullen de zogenaamde fleetowners hun vloot moeten vergroenen, binnen de mogelijkheden die zij als ondernemer hebben en bepaald door aanbod van voertuigen, beschikbaarheid van kapitaal of leencapaciteit, en regelgeving. In dit traject, met een sessie op de IE2018, wordt met ondernemers gesproken over hoe zij de vergroening van hun vloot gaan aanpakken. Dit leidt tot een groenboek van aanbevelingen, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen.

Door stedelijke woningbouw of herontwikkeling te combineren met goede OV-voorzieningen, goede fietsinfrastructuur, lage parkeernormen en een goed aanbod van (elektrische) deelauto’s worden burgers gefaciliteerd en gestimuleerd in duurzaam reisgedrag en lager autobezit. Voorzieningen voor elektrisch rijden versterken die stimulans. Zo bereiden steden én projectontwikkelaars zich voor op de drie gekoppelde transities naar gedeeld, zero-emissie en – op termijn – zelfrijdend (personen)vervoer. De CityDeal Elektrische deelmobiliteit combineert de transitie van bezit naar gebruik met nieuwe stedelijke ontwikkeling die beoogt adaptief te zijn en zich voorbereidt op ontwikkelingen die zowel voorzien als beleidsmatig gewenst zijn: gedeeld, zero-emissie en zelfrijdend vervoer.

Een selectie van start-ups uit het Connekt Affiliation netwerk presenteren in deze sessie de allernieuwste updates over de ontwikkelingen van Automated and Connected Mobility. Innovatieve jonge, snelgroeiende bedrijven (start-ups – scale-ups – spin-offs) in combinatie met een goed netwerk van gevestigde, volwassen bedrijven bieden een ideale voedingsbodem om mobiliteit slimmer, voor iedereen toegankelijk, veiliger en duurzamer te maken. Deze interactieve sessie helpt innovators te versnellen en bedrijven te innoveren.

Een selectie van start-ups uit het Connekt Affiliation netwerk presenteren in deze sessie de allernieuwste updates over de ontwikkelingen van stadslogistiek. Innovatieve jonge, snelgroeiende bedrijven (start-ups – scale-ups – spin-offs) in combinatie met een goed netwerk van gevestigde, volwassen bedrijven bieden een ideale voedingsbodem om de stedelijke distributie in Nederland te verduurzamen, slimmer en veiliger te maken. Deze interactieve sessie helpt innovators te versnellen en bedrijven te innoveren.

Smart Shipping ziet de scheepvaartwereld veranderen. Schepen worden ‘zelfstandiger’ (Smart Ship), dankzij slimmer datagebruik wordt betere reisinformatie afgegeven (Smart Infrastructure) en de logistiek denkt na over nieuwe vervoersconcepten per water (Smart Logistics). In deze bijeenkomst ligt de focus op het Smart Ship en zoeken we antwoorden op de vraag of schepen op afstand bestuurd kunnen worden. Wat is hiervoor nodig? Wat zijn de uitdagingen? En wat levert het op? Kun je ook inzetten op kleinere schepen, die hetzelfde werk doen? Maak samen met de initiatiefnemers de balans op en reageer op de Smart Shipping uitdagingen die ons te wachten staan.

200.000 meer forensen op de fiets en 20 procent meer fietskilometers in de periode 2017-2027. Stevige ambities. Hoe maken we ze waar? Welke innovaties helpen ons hierbij? En welke rol spelen data, industrie en infra? Kom op 4 oktober naar de sessie van het ministerie van IenW en de Dutch Cycling Embassy en krijg via korte pitches/ petcha kucha’s antwoord op deze vragen.

Met deze Design Battle onderzoekt Talking Logistics de haalbaarheid van een geautomatiseerde goederenstroomafhandeling in combinatie met geautomatiseerd, autonoom en duurzaam transport. Niet meteen voor de gehele logistieke sector, maar eerst voor containertransporten op de corridor Amsterdam/Rotterdam-Venlo. De containerketen is al vergaand gedigitaliseerd en achterlandbestemmingen zijn vaak al ver van tevoren bekend. Bovendien zijn de diverse noodzakelijke bouwblokken al beschikbaar of in ontwikkeling. In deze sessie krijgen deelnemers een sneak preview van een van de Design Battle-inzendingen en worden zij uitgenodigd hun oordeel te geven.

In één app een reis plannen, boeken en betalen, dat is Mobility as a Service (MaaS). MaaS biedt niet alleen gemak en maatwerk voor de reiziger. Ook vervoersbedrijven, MaaS-aanbieders en overheden zien potentiële voordelen. Iedereen wil leren van MaaS. Tot nu toe is er alleen kleinschalig getest zonder echte multimodale apps met betaalmogelijkheid. Om te kijken of MaaS werkt, heeft het ministerie van IenW samen met regiopartijen grootschalige pilots opgestart. Tijdens deze sessie gaan we in op deze pilots en bespreken we de mogelijkheden voor opschaling.

4 oktober 2018 zal de dag zijn, dat partijen uit de Quadruple helix afspreken om samen de N825 tot een Proeflab voor Leefbaar Verkeer te ontwikkelen. Het gaat om een provinciale weg waar (al dan niet tijdelijk) innovaties worden gerealiseerd en getest, die bijdragen aan een gezonde, veilige leefomgeving en de transitie naar duurzame energie en circulaire economie.

Luchtvaart is verantwoordelijk voor twee tot drie procent van de wereldwijde, door mensen veroorzaakte, CO2– emissies, met een jaarlijkse groeiprognose van ongeveer 4,5 procent. De luchtvaart is een economisch essentiële industrie, maar staat onder toenemende druk om de negatieve effecten te reduceren. Om deze sector op een duurzame manier te laten groeien, is het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof essentieel. In 2021 zal SkyNRG daarom de eerste Europese productiefaciliteit voor duurzame vliegtuigbrandstof gebouwd hebben in Nederland. De toeslag voor duurzame vliegtuigbrandstof bovenop de prijs van conventionele kerosine wordt betaald door corporate klanten.

Corporate klanten krijgen daarnaast de mogelijkheid om organische reststromen uit de eigen operatie om te laten zetten tot duurzame vliegtuigbrandstof waar zij vervolgens zelf op vliegen. Een circulair principe, dat ook de focusgebieden van mobiliteit en energie adresseert en een sleuteltechnologie naar Nederland haalt die de basis vormt voor een nieuwe groei-industrie. Tijdens deze bijeenkomst geven Maarten van Dijk en vertegenwoordigers van betrokken partners hun visie op de noodzaak van het opschalen van de productiecapaciteit van duurzame vliegtuigbrandstof wereldwijd.

Gemeenten binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zijn actief bij de ontwikkeling van Automatisch Vervoer op de Last Mile (AVLM). De last mile is het laatste stuk in een OV-reis: van station tot eindbestemming. Ontwikkeling van automatisch vervoer op de last mile kan in de regio bijdragen aan betere bereikbaarheid, het leveren van betere OV-diensten, intensiever gebruik van het bestaande OV en kostenbesparing.  De metropoolregio investeert de komende jaren in een programma dat de initiatieven van MRDH-gemeenten op het gebied van AVLM stimuleert en zoekt (co)financiering om de initiatieven verder te brengen. Ook een bijdrage aan het Researchlab Automated Driving Delft (RADD) maakt onderdeel uit van dit programma. Tijdens deze interactieve sessie spreken gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen met elkaar over de ontwikkeling van automatisch vervoer. Wat werkt wel? Wat (nog) niet? Hoe kunnen we elkaar verder helpen in deze ontwikkelingen?

1 van de 4 thematische Eurostars sessies. Vanwege het internationale karakter is de voertaal Engels.

 • Presentatie door medewerker Technische Universiteit Eindhoven over autonoom rijden. Door Google Car is er veel bewustzijn ​​over de mogelijkheden van automatisch rijden. Geautomatiseerd rijden kan onze dagelijkse mobiliteitsproblemen echter niet oplossen. Hiervoor is zowel automatisering als samenwerking tussen voertuigen en andere weggebruikers nodig: wat we nodig hebben is coöperatieve automatisering. Het i-CAVE-project heeft deze directe focus en maakt belangrijke stappen mogelijk in de toekomst van slimme mobiliteit.
 • Q & A
 • 5 pitches door innovatieve MKB-bedrijven

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Aangezien de hedendaagse wereld dynamisch is, moeten we de problemen van de toekomst vandaag aanpakken. Daarom nemen wij je mee naar het avontuur van de Accenture Innovation Awards. Onze globale economie is gebaseerd op connecties. Technologieёn maken de stroom aan vracht, mensen en informatie over de hele wereld mogelijk. Met een groeiende economie en veranderende vraag is het noodzakelijk om deze connecties te verbeteren met next-gen oplossingen. Daarom ligt de nadruk op de volgende onderwerpen: Connected & Autonomous Vehicles, Multimodal Mobility en Continuous Delivery.
Ben jij geïnteresseerd om meer te leren om de afstand tussen vandaag en morgen te verkleinen? Kom tijdens de Innovation Expo naar de halve finale met pitches van de Top 10 mobiliteitsinnovators van de Accenture Innovation Awards en ontdek welke Top 5 mobiliteitsinnovators naar de finale gaan.

Gebouwde omgeving

Vrijwel alle uitdagingen en thema’s op de IE2018  hebben raakvlakken met de gebouwde omgeving, meer in het bijzonder: met de stad. Of het nu gaat om circulair omgaan met bouw en bouwafval, met plasticafval, het opschalen van de energietransitie (gasloze wijken), het digitaliseren van de omgeving en de omgang met – en tussen – bewoners, of het inzetten van andere innovatieve smart technology, de stad is hiervoor een van de grootste toepassingsgebieden. Daarnaast is de stad ook een broedplaats voor innovaties. De IE2018 laat de oplossingen en innovaties vanuit de steden zelf zien. En toont ook innovaties die goed toepasbaar zijn in de gebouwde omgeving en zo de steden nog smarter maken.

Op de kade op weg naar de Onderzeebootloods staat de Make it Happen container. Hier wordt u welkom geheten door leerlingen van het Albeda College die u informatie geven over de stad Rotterdam. In de container is allerlei informatiemateriaal te vinden en zijn filmpjes over Rotterdam te zien. De container is tevens de aanmeldings- en vertrekplaats van de rondleidingen over de Heijplaat.

Neem een kijkje in het oude dorp van de havenarbeiders en verwonder je over nieuwe concepten als Tiny House, Concept House Village, Aquadock en Aqualab. Deelnemers krijgen een rondleiding door de Urban Guides en een Tiny House, inclusief ontvangst door de bewoners. Ook een bezoek aan de Innovatiekas staat op de agenda.

Startpunt: Make it Happen container om:
10.00
11.30
13:00
16.00
Maximale capaciteit: 20 personen
Duur: 1,5 uur

Marco Pastors, Directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), laat u meebeleven hoe Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie op een innovatieve wijze werken aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Waar reguliere instrumenten niet of onvoldoende werken moet vooral out of the box worden gedacht.  Beleef en praat mee over deze aanpak en ontdek hoe dit ook elders van toepassing kan zijn.

Kunnen we met elkaar zorgen voor een systeemsprong in mobiliteit, energie, circulariteit en klimaatadaptatie? Die een duurzame toekomst voor de stad borgt qua bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en leefbaarheid in het licht van verdere verstedelijking? Kunnen we hierbij verder kijken dan alleen de sectorale opgave of specifieke transitie? En hoe zien de nieuwe systemen en interfaces er dan in ruimtelijk samenhang uit? Wat is hiervoor nodig en tot welke (eind)beelden kan dit leiden? Met de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ wordt basis van ontwerpend onderzoek samen met ontwerpers en gemeenten op zoek gegaan naar antwoorden op deze vragen. Met als doel een dialoog op te starten, inzichten te delen en richting te geven aan de toekomstige binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen die anticiperen op de grote maatschappelijke opgaven en transities. Op 4 oktober worden de eerste resultaten getoond en kunt u het gesprek met de ontwerpers aangaan.

CityLab010 is een vernieuwend ondersteuningsprogramma van de gemeente Rotterdam voor bewoners en sociale ondernemers om maatschappelijke innovatie mogelijk te maken. Jaarlijks is 3,5 miljoen euro beschikbaar en ontvangen circa 50 plannen financiële ondersteuning. Samen met maatschappelijke partners als de Rabobank, Ploum en Hogeschool Rotterdam en is het Rotterdam gelukt meer ruimte te geven aan innovatieve initiatieven in de stad. Tijdens deze sessie leren deelnemers op welke manier een gemeentelijk programma voor initiatiefnemers kan gaan bruisen.

De bestaande woningvoorraad gasloos maken is een grote uitdaging waar veel gemeenten en corporaties het hoofd over buigen. Drie gemeenten gaan met u in discussie. Is de aanpak die zij hebben gekozen wel of niet het ‘ei van Columbus’?

De vraag naar nieuwbouwwoningen blijft onverminderd hoog. Drie initiatieven laten zien hoe zij de –binnenstedelijke – gebiedsontwikkeling op innovatieve wijze aanpakken. Zij willen hun kennis delen en gaan graag de discussie aan of hun aanpak de juiste is.

De negen steden, drie ministeries en drie kennispartners betrokken bij de City Deal Circulaire Stad hebben een mijlpaal bereikt. De circulaire stad krijgt vorm en dat delen zij graag met u. Bedrijven, medeoverheden en andere geïnteresseerd worden in deze sessie uitgedaagd om samen verder invulling te geven aan de circulaire stad. Wat is er? Wat kan er? Waar hebben we elkaar voor nodig? We visualiseren de Circulaire Stad aan de hand van bestaande voorbeelden. Om te zien waar we staan. In het besef dat er ook nog een flinke weg te gaan is en er een grote potentie aan maatschappelijke meerwaarde ligt.

In deze sessie laat Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) deelnemers, met medewerking van de aangesloten partners en bedrijven, ervaren hoe het project ‘Route naar een slimme binnenstad’ in de gemeente Roosendaal tot stand is gekomen. Ook zijn er tips voor navolging. Tot slot geeft de naastgelegen stand iedereen de kans om de praktijk zelf te ervaren.

Binnen de minor Sustainable Building Technology zullen studenten aan de hand van een pressure cooker drie weken werken aan een concept op het gebied van circulaire woningbouw. Geen oplossingen per huis, maar een systeemaanpak die zorgt voor een energiezuinige en duurzame verbinding tussen verschillende woningen. Studenten zullen hun conceptontwerp presenteren. Een panel van experts zal de ontwerpen bediscussiëren en nieuwe input leveren. Het panel bestaat uit professionals uit het netwerk van SUS (Stedin, Copijn, In2ecobuildings, gemeente Rotterdam, Ecofyt, e.a.) aangevuld met experts die op de IE2018 aanwezig zijn.

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Dit programma is een waar innovatie avontuur en faciliteert samenwerking voor het vormen van de toekomst. Met de hedendaagse groeiende urbanisatie zijn slimme woningen en kantoren niet genoeg – hele steden moeten gebaseerd zijn op slimme technologieёn en duurzaamheid. De manier van leven en werken is aan het veranderen, dus het stadsgezicht verandert mee. Daarom ligt de nadruk op de volgende onderwerpen: Smart Homes, Smart Offices and Sustainable Cities.
Ben jij geïnteresseerd om meer te leren over de kansen die de groeiende urbanisatie biedt? Kom tijdens de Innovation Expo naar de halve finale met pitches van de Top 10 living & working-innovators van de Accenture Innovation Awards en ontdek welke Top 5 living & working-innovators naar de finale gaan.

Gezondheid

Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Het voorkomen van ziektes en gebreken is van groot belang voor ons welzijn en voor de betaalbaarheid van de zorg. Daarom stimuleren we een gezonde leefstijl en leefomgeving en vroege (h)erkenning van gezondheidsrisico’s. Op de IE2018 tonen we innovaties  die invloed hebben op het maken van gezonde voedingskeuzes, die een gezonde levensstijl ondersteunen en een gezonde leefomgeving bevorderen.

Ook is het belangrijk dat ouderen en chronisch zieken in staat zijn goed en zelfstandig thuis te leven en mee te doen in de samenleving. Nieuwe thuiszorgconcepten en –technologie zoals eHealth, domotica, wearables en ondersteuning door (in)formele zorgnetwerken op basis van big data, zijn hiervoor belangrijk. Op de Innovation Expo 2018 ziet u de laatste innovaties rond slimme technologie en hulpmiddelen voor ouderen en mensen met een beperking.

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Door innovators, investeerders, juryleden en partners samen te brengen, bevorderen we innovatie in een voortdurend veranderende wereld. Met een groeiende bevolking en slimmere technologieën staat de gezondheidszorg onder druk. Het doel is om de gezondheidszorg voor iedereen effectief, toegankelijk en betaalbaar te maken. Daarom ligt de nadruk op de volgende onderwerpen: Digital Health, Patient Empowerment, Costly Chronic Care en Value-based Heatlhcare.
Ben jij geïnteresseerd om meer te leren over de gezondheidszorg van de toekomst? Kom tijdens de Innovation Expo naar de halve finale met pitches van de Top 10 gezondheidsinnovators van de Accenture Innovation Awards en ontdek welke Top 5 gezondheidsinnovators naar de finale gaan.

Voedsel

Nederland is wereldwijd een van de meest innovatieve landen op de terreinen voedsel en agro: ‘A tiny country feeds the world’. Deze koploperspositie op thema’s als duurzame voedselproductie, slimme voedselproductie en consument en maatschappij is gebaseerd op innovatie en de goede samenwerking tussen de actoren in de agroketens: bedrijven, kennisstellingen en overheid. De innovaties, die mede voor deze koppositie zorgen en een antwoord kunnen zijn op de wereldwijde uitdagingen, worden exclusief op de IE2018 getoond.

1 van de 4 thematische Eurostars sessies. Vanwege het internationale karakter is de voertaal Engels.

Presentatie door de heer Bert de Vegt, directeur Micreos Food Safety

Micreos Food Safety ontwikkelt natuurlijke faagproducten tegen gevaarlijke bacteriën in de voedselketen en is productleider op dit gebied.

In het Eurostars-project ontwikkelt Campylo-Phage Micreos een nieuw product dat de aanwezigheid van Campylobacter -bacteriën in verse pluimveeproducten in de voedselketen aanzienlijk vermindert door bacteriofagen te gebruiken.

 • Q & A
 • pitches door innovatieve MKB-bedrijven

Voeding verdient een centrale plaats in de zorg. Voor arts, diëtist en patiënt wordt voedingsadvies op maat een onderdeel in het behandelproces van ziekte of ter bevordering van herstel. De Alliantie Voeding in de Zorg geeft u de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in de innovatieve aanpakken in de medische zorg, zoals de inzet van Eetscore (Wageningen University & Research). Deze unieke aanpak brengt snel het voedingspatroon en verbeterpunten overzichtelijk in kaart en maakt het makkelijker om een gezondere levensstijl te bereiken.

Bij ziekte en herstel is eiwitinname van groot belang. Nederland investeert in nieuwe eiwitbronnen zoals zeewier, algen, quinoa, peulen, bonen en paddenstoelen. FoodValley werkt samen met bedrijven binnen en buiten Nederland in The Protein Cluster aan nieuwe plantaardige eiwitproducten die bijdragen aan een duurzame en gezonde levensstijl. FoodValley en The Protein Cluster geven u inzage in de nieuwste ontwikkelingen in de eiwittransitie en het eten van de toekomst.

www.alliantievoeding.nl
www.foodvalley.nl
www.theproteincluster.nl

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Het programma stimuleert innovatie door de creatie van een netwerk van de slimste bedrijven uit een breed aantal industrieёn. Met de wereldwijde voedselzekerheid als een van de grootste hedendaagse uitdagingen is het vinden van duurzame oplossingen noodzakelijk. Daarom ligt de nadruk op de volgende onderwerpen: Food & Drink, Innovative Farming and Consumer Convenience.
Ben jij geïnteresseerd om meer te leren over voedsel en landbouw van de toekomst? Kom tijdens de Innovation Expo naar de halve finale met pitches van de Top 10 voedselsinnovators van de Accenture Innovation Awards en ontdek welke Top 5 voedselinnovators naar de finale gaan.

Hoe gaan wij de groeiende wereldbevolking op een duurzame manier voeden? Technologische en sociale innovatie in de gehele agrifood sector zijn noodzakelijke ingrediënten voor een duurzame toekomst. Verticale landbouw, melkrobots, blockchaintechnologie zijn voorbeelden van innovaties die het systeem kunnen veranderen. Wat is allemaal mogelijk en hoe kunnen wij deze innovaties zo wenselijk mogelijk inzetten? Het AgriFoodTech Platform neemt je graag mee in de nieuwste ontwikkelingen in de Agri & Food sector en gaat daar graag verder samen met jou over in dialoog!

http://agrifoodtechplatform.nl/

Sleuteltechnologieën

De hightechsector speelt een essentiële rol in het bedenken en realiseren van oplossingen voor bovengenoemde wereldwijde uitdagingen rond circulaire economie, energie, water, mobiliteit, gebouwde omgeving, gezondheid, veiligheid en voedsel. Innovatietechnologie rond digitalisering, blockchain, robotica, nanotechnologie en hightechmaterialen treft u tijdens de IE2018 volop aan.

Holland Robotics is een landelijke robotica-community die de nationale samenwerking tussen wetenschap, industrie en robotica-entiteiten naar een hoger plan brengt. Tijdens deze sessie geeft Willem Enthoven (founder Holland Robotics) een toelichting op de R&D Roadmap voor robotica: welke keuzes zijn gemaakt en welke uitdagingen ziet Holland Robotics aankomen?

De leden van het Innovatie Attaché Netwerk geven aan de hand van drie concrete voorbeelden – photonica, kunstmatige intelligentie en robotica – een inkijkje in de meest toonaangevende kenniseconomieën ter wereld. Sleuteltechnologieën zijn essentieel voor het vinden van oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken in de wereld van nu. In deze sessie wordt de stand van zaken in andere landen gedeeld en wordt een inkijkje gegeven in wat het Innovatie Attaché Netwerk voor u kan betekenen.

In dit debat bespreken boegbeelden, opiniemakers en pioniers, die zich bezighouden met de ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën, de impact van hun werk op sociaal maatschappelijke uitdagingen. Jan Piet Barthel is directeur van Dcypher, een organisatie die  onderzoekers, docenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers in Nederland verenigt om kennis en kunde over cyberveiligheid te verbeteren. Datawetenschapper Inald Lagendijk is Distinguished Professor in Computing-based Society aan de Technische Universiteit Delft. Lagendijk is boegbeeld van de ‘Big Data track’ van de Nationale Onderzoeksagenda.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, reikt tijdens de IE2018 de Stuiveling Open Data Award (SODA) uit. Wie heeft de meest innovatieve toepassing met open data gemaakt en sleept dit jaar de award en 20.000 euro in de wacht? Kom naar de feestelijke award-uitreiking en maak het mee!

In aanwezigheid van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, zullen de verschillende publieke en private partners in het PhotonDelta-plan een convenant ondertekenen. Deze publiek-private Samenwerking  bestaat uit de rijksoverheid, regionale overheden, universiteiten, onderzoeksinstellingen en de industrie. Met het ondertekenen van het convenant tonen partijen hun commitment voor de samenwerking die op 1 januari 2019 formeel start. Ook zullen financiële toezeggingen worden gedaan voor een deel van de in totaal benodigde 250 miljoen euro voor het ecosysteem voor geïntegreerde photonica in Nederland. Binnen dit ecosysteem zullen de PhotonDelta-partijen samenwerken aan onderzoek, ontwikkeling en productie van hoogwaardig geïntegreerde photonica-oplossingen.

Dit onderzoeksverband pakt – met data-science als gereedschap – de uitdagingen aan in de water- en energiesector. De focus ligt op het ontwikkelen van data-gedreven besluitvorming, investeringsbeslissingen, beheerprocessen, en -oplossingen. De onderzoeksthema’s in de verschillende domeinen verbinden de toepassingsprojecten waar kennis wordt gecreëerd. Eén toepassingsproject is Digital North Sea. Hierin wordt gewerkt aan duurzame, data-gedreven besluitvorming over energiebronnen in de Noordzee die een gezond rendement opleveren. Data-gedreven oplossingen zijn noodzakelijk om efficiënte systemen te creëren en te komen tot oplossingen voor complexe problemen. Voor gebruikers en aanbieders spelen niet alleen financiële afwegingen een rol. Ook te verwachten integrale rendementen en positieve effecten op ecologie, waterkwaliteit en klimaat zijn belangrijk.

Nederland kan dé digitale koploper van Europa worden. Met die ambitie lanceerde het kabinet medio 2018 de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, Nederland Digitaal. Het kabinet wil op een verantwoorde manier de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering optimaal benutten met Nederland als pionier en proeftuin op dit gebied.

Rob van Gijzel, ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition, zal ingaan op de succesfactoren van deze publiek-private samenwerking en de grote belangstelling van de internationale blockchain community voor de Nederlandse ontwikkelingen. Ook zal hij bekend maken welke concrete oplossingen de DBC als eerste zal gaan bouwen.

1 van de 4 thematische Eurostars sessies. Vanwege het internationale karakter is de voertaal Engels.

 • Presentatie door de heer Cock Heemskerk, CEO van HIT

HIT richt zicht op innovatieve high-tech projecten op het gebied van robotica en mechatronica. In het Eurostars-project van HIT wordt een zorgrobot JANUS ontwikkeld. JANUS ondersteunt oudere cliënten in de overgang van het ziekenhuis naar thuis herstellen.

 • Q & A
 • 5 pitches door innovatieve MKB-bedrijven

Defensie en de politie investeren in sleuteltechnologiën als radartechnologie, vliegende en varende drones en speciale materialen/composieten. Het belang van deze sleuteltechnologiën voor een veiliger samenleving wordt toegelicht aan de hand van een samenwerking tussen twee belangrijke spelers van de overheid en de industrie.

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Dit programma helpt innovators de basis te leggen voor een betere toekomst door hen te helpen te verbinden, groeien, accelereren, leren en hen onder de aandacht te brengen. In een digitalizerende wereld is een innovatieve denkwijzenoodzakelijk om nieuwe bedreigingen tegen te gaan, van zowel de mens als de machine. Kunstmatige intelligentie, the Internet of Things, blockchain en robotica leggen de basis voor de wereld van morgen. Maar in deze wereld is vertrouwen een vereiste – een wereld waar data veilig is. Daarom ligt de nadruk op de volgende onderwerpen: Cyber Security, Digital Public Safety, Cyber Risk Management and Digital Trust.
Ben jij geïnteresseerd om meer te leren over een veilige digitale wereld? Kom tijdens de Innovation Expo naar de halve finale met pitches van de Top 10 veiligheidsinnovators van de Accenture Innovation Awards en ontdek welke Top 5 veiligheidsinnovators naar de finale gaan.

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Door het bevorderen van innovatie en het faciliteren van samenwerking, bieden wij een waardevol platform voor de innovaties van de toekomst. Dit nieuwe financiёle tijdperk is in strijd met de status quo en versnelt verandering. Om succesvol te zijn, moeten innovators de beleving van klanten verbeteren, maar ook zorgen voor gegevensbescherming en privacy. Daarom ligt de nadruk op de volgende onderwerpen: Transactions, Transparency, Control, Personalization and Blockchain.
Ben jij geïnteresseerd om meer te leren over de veranderingen op financёel gebied? Kom tijdens de Innovation Expo naar de halve finale met pitches van de Top 10 financiёle innovators van de Accenture Innovation Awards en ontdek welke Top 5 financiёle innovators naar de finale gaan.