Sessies

De Innovation Expo 2018 biedt een veelheid aan sessies en workshops waaraan u kunt deelnemen.

Variërend van inhoudelijke keynotes en versnellingssessies voor innovaties tot informatieve workshops en het vieren van successen. Maar u kunt ook deelnemen aan excursies. ‘Elkaar ontmoeten’ is een belangrijk thema. Vandaar dat ook speeddates, waarin u experts uw vragen kunt voorleggen, onderdeel zijn van het programma. Waar sommige workshops een brede focus hebben en bijvoorbeeld gaan over financiering in het algemeen of groeien als ondernemer, gaan andere sessies juist in op de specifieke thema’s van IE2018. Denk aan voorbeelden als ‘water in de stad’, een pitchsessie ‘smart mobility’ of blockchain in de agrifoodsector.

De workshops en sessies vinden plaats op verschillende locaties op het RDM terrein.
KLIK HIER voor een plattegrond van het terrein.
KLIK HIER voor het blokkenschema.

In de Netwerkapp en HIER vindt u een overzicht van de sessies. U krijgt alleen toegang tot de Netwerkapp als u zich heeft geregistreerd. U registreert zich voor de Netwerkapp bij aanmelding.
Let op: voor de keynote sessies én de meeste overige sessies geldt géén registratie vooraf dus vol = vol. We adviseren u daarom op tijd te komen. Bij een enkele sessies is aanmelden wel verplicht, dat kan via de Netwerkapp.

Algemeen

Het Enterprise Europe Network is in 64 landen actief en bestaat uit 600 internationale organisaties.  Het doel is om partijen te helpen bij het vinden van internationale partners. EEN organiseert tijdens de IE2018 een matchmaking bijeenkomst.

Tijdens de matchmaking wordt Nederlandse en Internationale bezoekers de mogelijkheid geboden om met elkaar in gesprek te gaan. Gesprekken worden ingepland op basis van uitnodigingen van één van beide personen die door de ander geaccepteerd is. De gesprekken duren 20 minuten en kunnen plaatsvinden op de EEN stand of op de stand van de exposant.  Zo kan tijdens de IE2018 met meerdere potentiële klanten en partners gesproken worden over commerciële en/of technologische samenwerking.

Klik hier om deel te nemen aan de Matchmaking van Enterprise Europe Network.

Maak kennis met het Innovatie Attaché Netwerk. Vrij binnenlopen mag, maar vooraf een afspraak maken via de IE2018 Netwerkapp kan ook. De Innovatie Attachés werken vanuit ambassades en consulaten in zeventien landen om de Nederlandse concurrentiekracht op de lange termijn te versterken. Innovatie Attachés hebben kennis en kunde in huis over technologie, wetenschap en economische kansen in en met het buitenland. Zij helpen belangstellenden graag op weg.

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Om samen innovatie te stimuleren, organiseren we na de halve finale van de Accenture Innovation Awards een Meet & Greet borrel op de Innovation Expo. Deze borrel is toegankelijk voor alle geïnteresseerden om in contact te komen met de acht wereldwijde thema’s en de juryleden, partners, halvefinalisten en finalisten. Kom langs voor een hapje en een drankje en laten we samen innovatie vieren!

Tijdens Blitzscale2018 biedt Dutchtainables een platform aan deelnemers van de Innovation Expo 2018 om innovatieve concepten hypersnel op te schalen middels ‘high-impact entrepreneurship’.

Het Blitz-team, dat in een vier uur durende stealth-exercitie, intensief met jou en je team zal samenwerken bestaat uit: topondernemers, c-suite executives (leden van Raden van Bestuur) en young-global-leaders. Samen zoeken we naar grenzen die onderscheidend vermogen ten opzichte van potentiële concurrenten bewerkstelligen en definiëren we een roadmap die risico’s omarmt om hypergroei te realiseren.

Werken jij en je team aan een innovatief concept met potentie om wereldwijd bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en waarde-creatie, dan dagen we je uit om je voor 17 september in te schrijven voor Blitzscale 2018 ! Uit de inzendingen zullen drie teams worden uitgenodigd te participeren.

Dutchtainables: Nederlandse vindingrijkheid als bron van duurzame oplossingen voor de toekomst.

Dutchtainables biedt een podium aan Nederlandse innovatieve, duurzame, oplossingen die in de wereld het verschil kunnen maken op het gebied van water, agri-food, energie, smart cities en gezondheid.

Studenten van de 4TU (TU Delft, TU Eindhoven, Wageningen en Universiteit Twente) laten, namens alle kennisinstellingen van Nederland zien wat er allemaal op de Innovation Expo te zien is.  Zij zullen zich vooraf verdiepen in alle inzendingen en kunnen per thema een rondleiding geven.

Wil je alles zien op het gebied circulaire economie, energie, water, mobiliteit, gebouwde omgeving, gezondheid, voedsel of sleuteltechnologieën? Studenten kunnen rondleidingen ‘op maat’ geven.

U kunt zich op de dag zelf bij de registratiebalie aanmelden voor een rondleiding.

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Het programma bestaat uit meerdere mijlpalen en evenementen. Tijdens de Innovation Expo zullen de Top 10 deelnemers van elk thema hun innovaties pitchen. Daarna zal de jury op plenaire wijze de Top 5 van elk thema bekendmaken.

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Het doel is om innovaties te inspireren en accelereren die het vermogen hebben industrieёn te ontwrichten en vorm te geven aan de toekomst. Met bijna dagelijks vernieuwende technologieёn zijn we genoodzaakt te beginnen met het vormgeven van de arbeidskrachten van morgen. Dit vergt innovaties in talent, vaardigheden, educatie en levenslang leren. Daarom ligt de nadruk op de volgende onderwerpen: Future Workforce, Lifelong Learning, Closing the Skill Gap and Digitalization of Education.

Ben jij geïnteresseerd om meer te leren over de radicale innovatie in educatie? Kom tijdens de Innovation Expo naar de halve finale met pitches van de Top 10 educatie-innovators van de Accenture Innovation Awards en ontdek welke Top 5 educatie-innovators naar de finale gaan.

Feestelijke sessie met staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaatbeleid Mona Keijzer en inspirerende voorbeelden van internationale innovatieprojecten. Professor Paul Iske geeft zijn visie op open innovatie, creativiteit en zijn Instituut voor Brilante Mislukkingen waar hij onlangs een boek over schreef.

 • Opening and welcome
 • Projecten vanaf het eerste uur in Eurostars (Semlab en Merus)
 • Interview Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.
 • Inspiratie speech Paul Iske
 • Introductie van 3 Eurostars winnende projecten.
 • Prijsuitreiking door staatssecretaris Mona Keijzer.

Vanwege het internationale karakter is de voertaal Engels.

Wat is Eurostars
Eurostars is een subsidie voor internationale marktgerichte R&D projecten van onderzoekuitvoerende mkb. Eurostars ondersteunt snellere ontwikkeling en groei van innovatieve producten, processen en diensten die het dagelijks leven van mensen over de hele wereld helpen verbeteren.

Rondleiding door het aanvraagproces van Eurostars. Leer van ondernemers met eerdere succesvolle Eurostars ervaringen en de programmamedewerkers.

In een interactieve sessie loodst Peter Chisnall, coördinator van het Eurostars-programma in Brussel, u door alle details en beantwoordt hij uw vragen. De sessie zal worden ondersteund door 2 ervaringsdeskundigen; Luc Hamilton van Micro Turbine Technology en Elnaz Khatami van Mastiline die u praktische tips geven.

Vanwege het internationale karakter is de voertaal Engels.

Wat is Eurostars
Eurostars is een subsidie voor internationale marktgerichte R&D projecten van onderzoekuitvoerende mkb. Eurostars ondersteunt snellere ontwikkeling en groei van innovatieve producten, processen en diensten die het dagelijks leven van mensen over de hele wereld helpen verbeteren.

Het geven van een succesvolle pitch is ontzettend belangrijk voor ondernemers bij het aantrekken van investeringen. Enkele MKB-bedrijven krijgen de kans om te pitchen tijdens de Innovation Expo, voor een internationaal publiek. Welke pitch raakt jou?

Key note spreker is Didier Moret, vroege fase financier en president van Tech Ventures, een accelerator platform die start ups begeleidt met financiering en business development.

Moderator van deze sessie is David Beckett ,een zeer ervaren trainer met een grondige kennis van hoe zowel corporates als Startups werken.

Vanwege het internationale karakter is de voertaal Engels.

Voor de opschaling van innovaties zijn financiering, het vinden van juiste (internationale) samenwerkingspartners of het beschermen van kennis belangrijke factoren. Overheidsinstrumenten voor innovatie en financiering kunnen hierbij behulpzaam zijn. Op deze voorlichtingsmarkt zijn diverse partijen vanuit de overheid aanwezig die u verder kunnen helpen.

De KVK interviewt succesvolle ondernemers over de wijze waarop zij hun innovatie hebben gerealiseerd. Deze ondernemers worden geselecteerd uit de MKB Innovatie Top 100 van de KVK. En uiteraard kunnen bezoekers ook vragen stellen!

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/financier-uw-innovatie/

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzorgt een workshop waarin u kennismaakt met de belangrijkste financiële regelingen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor innovatieve ondernemers. Het betreft  een interactieve sessie met mogelijkheid om daarna, één op één, de mogelijkheden voor uw plannen te bespreken met experts op de financiering alley.

Aansluitend vindt de lancering plaats van de Stichting MKB Financiering in aanwezigheid van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunt deze stichting, die de belangen gaat vertegenwoordigen van alternatieve financiers. De stichting gaat zich tevens inzetten voor de toegankelijkheid en professionalisering van de MKB financieringsmarkt. Een belangrijke actie uit het onlangs door Mona Keijzer gepresenteerde MKB-Actieplan.

Innoveren en groei gaan hand in hand. Tijdens deze workshop gaat Kees de Jong van nlgroeit in gesprek met Siete Hamminga van Robin Radar Systems. Want wat bedoelt Siete met de uitspraak “Naar mate ik meer probeer,… heb ik vaker geluk”. Lees alvast meer over Siete en zijn inzichten op nlgroeit.

Nlgroeit matcht ambitieuze groei-ondernemers met een minimale omzet van 1 miljoen per jaar met mentoren die al een paar stappen verder zijn. Het programma is een samenwerking van de KvK, NLevator en NL2025 en het ministerie van EZK. Wil jij weten wat jij moet doen om te groeien met je bedrijf en wil je hierin worden ondersteund door topondernemers en CEO’s van toonaangevende bedrijven? Dan is deze workshop, en deelname aan nlgroeit, echt iets voor jou! Meer informatie kun je vinden op www.nlgroeit.nl.

Bij de Innovatiekas van de gemeente Rotterdam in het Innovation Dock kunt u  de gehele dag twaalf aansprekende pitches bijwonen . Er is ruimte voor vragen en discussie met innovatieve bedrijven en gemeentelijk experts. De pitches worden kort ingeleid door een toelichting op de samenwerking tussen lokale overheid, innovatieve bedrijven en kennisinstellingen.

Jules Dock FibreCore
Jules Dock heeft oude en nieuwe technieken gecombineerd om voor de gemeente Rotterdam een unieke brugleuning te realiseren. Hij gebruikte hiervoor het – voor de bouw innovatieve – materiaal vezelversterkt kunststof (composiet). Het werk is een toonbeeld van de stand der techniek en laat zien welke voordelen composiet de bouwsector kan bieden. De leuning is twee tot drie keer minder zwaar dan een stalen variant van gelijke afmetingen. Tegelijk vereist de leuning minder onderhoud bij een langere levensduur. Dit betekent winst vanuit de Life Cycle Costs gedachte. De leuning maakt onderdeel uit van een innovatieve, extreem slanke brug. De gemeente Rotterdam zocht hiervoor niet alleen samenwerking met Jules Dock, maar ook met marktpartij FiberCore. Het werk is in teamverband – zowel engineering als uitvoering – gedaan.

Tijd: 11.00-11.30

Studio Rap
Studio RAP is an architectural design and fabrication company. They deliver unique and innovative architectural design projects where they balance stakeholder demands, material performance and production efficiency with a clear design intent. Their design process involves high-end computer-based design and robotic fabrication processes. This results in an architecture which is as much expressive as it is efficient.

Studio RAP houdt zich bezig met architectuurontwerp en -fabricage. De studio levert unieke, innovatieve architectuurontwerpprojecten waarin de wensen van stakeholders, materiaalprestaties en productie-efficiency in evenwicht zijn met een duidelijke ontwerpvisie. Voor het ontwerpproces wordt gebruikgemaakt van geavanceerde computergestuurde ontwerpmethoden en gerobotiseerde fabricageprocessen. Dit resulteert in architectuur die even expressief als efficiënt is.

Tijd: 11.30-12.00

Droomstraten
Lorenzo Elstak van het bedrijf Pure-Amusement heeft via de projecten Droomstraten / Kansrijke Wijken / Citylab010 samen met de bewoners van Katendrecht de Kaap Workout route gecreëerd met sportobjecten die een maritieme uitstraling hebben. Sport, bewegen en gezondheid zijn belangrijk voor Rotterdam en voor Katendrecht. Sport daagt mensen uit om aan hun talenten, sociale vaardigheden en gezonde leefstijl te werken. Ook geeft het bestaande en nieuwe inwoners kansen om op een sportieve manier van de buitenruimte te genieten.

Tijd: 12.00-12.30

Urban Green
Urban Green is een Rotterdamse start-up, die zich ontwikkeld heeft op het gebied van drijvend groen. In samenwerking met Rijkswaterstaat, bewoners, gemeente en studenten is een prototype en een definitieve constructie gefabriceerd. Dit heeft geleid tot zichtgroen en aquatische ecologische ontwikkeling in het Buizengat. Het bedrijf heeft ook in andere plaatsen drijvend groen gerealiseerd en heeft in Bangladesh een drijvende, biologische waterzuivering gerealiseerd.

Tijd: 12.30-13.00

RANmarine
Ran Marine is een Rotterdamse start-up, die zich richt op het verwijderen van drijfvuil met onbemande vaartuigen. In samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam (PortXL) en de gemeenten Dordrecht en Rotterdam is een prototype en een definitief apparaat, de Waste Shark, gemaakt. Er zijn demonstraties geweest, die verwijdering van hinderlijk en milieuvervuilend drijfvuil en plastic mogelijk maakte. Het apparaat kan ook worden ingezet om kroos te verwijderen. Het bedrijf heeft nationaal en internationaal een grote opgave in het verwijderen van drijfvuil.

Tijd: 13.00-13.30

Windwheel
Maak kennis met Dutch Windwheel. Een uniek beeldmerk in dé havenstad van Europa. Hét duurzame icoon van de toekomst. Een ongekende attractie met wereldwijde uitstraling. Dé showcase voor Dutch Design & Innovation. Windwheel is een initiatief van Rotterdamse ondernemers. Via een Green Deal en Fieldlab-programma werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan de ontwikkeling van innovatieve technieken. Zo werden ook de innovatieve randvoorwaarden gecreëerd voor de realisatie van Windwheel.

Tijd: 13.30-14.00

Slowmill.com
The Slow Mill is just about the only Wave Energy Converter with a unique blade system that easily resonates with small and short waves like those of the North Sea. It can dive in large waves and let them partly flush over, avoiding overloads while producing maximum output. Thus its construction is relatively light, making it even more sensitive to North Sea waves and allowing small and economical series along ca. 5-10% of the coastline of a Waddenisland to fill its entire energy demand; the full North Sea potential is comparable to that of the EU solar energy market.

De Slow Mill is zo ongeveer de enige golfenergieomzetter met een uniek schoepensysteem dat heel geschikt is voor kleine, korte golven, zoals die in de Noordzee. De convertor duikt de golven in en laat ze er gedeeltelijk overheen spoelen; dit geeft een maximale output en voorkomt overbelasting. De constructie is relatief licht, zodat het systeem nog beter past bij de golven in de Noordzee. Een bescheiden, voordelige rij Slow Mills langs 5 à 10 procent van de kustlijn van een Waddeneiland is voldoende om te voorzien in de gehele energiebehoefte van het eiland. Het volledige potentieel van de Noordzee is te vergelijken met dat van de zonne-energiemarkt in de Europese Unie (EU).

Tijd: 14.00-14.30

Dutch Drone Company
Dutch Drone Company (DCC) heeft samen met de gemeente Rotterdam twee experimenten uitgevoerd, met als doelstellingen:

 1. hinder tijdens de werkzaamheden maximaal te reduceren;
 2. ervaring op te doen met nieuwe en innovatieve concepten;
 3. leren hoe om te gaan met data;
 4. samenwerking met de markt te bevorderen;
 5. innovaties te omarmen.

De experimenten passen in het kader van het Rotterdamse Integraal Assetmanagement, waarin afgesproken doelen (minder hinder, kostenefficiëntie en waardecreatie) zoveel mogelijk worden genaderd en de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en datatechnologie ten dienste van de stad worden gevolgd en benut. In een van de experimenten is de vuurtoren in Hoek Van Holland door Drones geïnspecteerd. De uit de drones verkregen data wordt gebruikt voor het opstellen van een model ten behoeve van toekomstige renovatie of gedeeltelijke vernieuwing van het object.

Tijd: 14.30-15.00

Water sensitive
Dit project onderzoekt of en hoe de Urban Waterbuffer kan worden toegepast in het ‘stedelijk gebied’ en wat de hydrologische, chemische en financiële impact van de Urban Waterbuffer is. Hiertoe worden vier cases nader uitgewerkt in Rotterdam, Rheden en Den Haag. Op twee locaties worden vervolgens proefopstellingen gerealiseerd en gemonitord. Op 20 juni 2018 is de casus bij Sparta van start gegaan, waarbij het geïnfiltreerde hemelwater aan voetbalclub Sparta wordt aangeboden voor het besproeien van het voetbalveld. Dit project kwam tot stand door samenwerking tussen o.a. het Hoogheemraadschap van Delfland, Natuurlijk Spangen en andere TKI-partners. Zie ook: https://www.urbanwaterbuffer.nl/

Tijd: 15.00-15.30

Mapgage
Mapgage integreert verschillende typen data (3D, drone, sensor, CAD) tot een tool waarmee assetmanagers sneller over hun veldinspecties kunnen rapporteren. De gemeente Rotterdam gaat deze tool testen om te kijken of het efficiency slagen kan opleveren en de kwaliteit van de inspecties kan vergroten.

Tijd: 15.30-16.00

RUGGEDISED • Smart Grids met Eneco
RUGGEDISED is een smart city project, met steun van het Horizon 2020 innovatief onderzoeksprogramma van de Europese Unie. Drie ‘Lighthouse’ demonstratiesteden (Rotterdam,

Glasgow en Umeå) en drie ‘Fellow’ steden (Brno, Gdansk en Parma) testen, implementeren en accelereren samen smart city toepassingen. In een consortium van 34 private partijen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en gemeenten demonstreren deze zes steden hoe ict, e-mobility en energieoplossingen te combineren zijn in het ontwerp van slimme en veerkrachtige steden voor iedereen. Dit verbetert het leefkwaliteit van burgers, verlaagt de impact op het milieu en schept en stimuleert duurzame economische ontwikkeling. RUGGEDISED werkt toe naar concrete resultaten en wil kennisdelen en leren van elkaars ervaringen.

Tijd: 16.00-16.30

RUGGEDISED • Rotterdam 3D met Future Insight
RUGGEDISED is een smart city project, met steun van het Horizon 2020 innovatief onderzoeksprogramma van de Europese Unie. Drie ‘Lighthouse’ demonstratiesteden (Rotterdam,Glasgow en Umeå) en drie ‘Fellow’ steden (Brno, Gdansk en Parma) testen, implementeren en accelereren samen smart city toepassingen. In een consortium van 34 private partijen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en gemeenten demonstreren deze zes steden hoe ict, e-mobility en energieoplossingen te combineren zijn in het ontwerp van slimme en veerkrachtige steden voor iedereen. Dit verbetert het leefkwaliteit van burgers, verlaagt de impact op het milieu en schept en stimuleert duurzame economische ontwikkeling. RUGGEDISED werkt toe naar concrete resultaten en wil kennisdelen en leren van elkaars ervaringen.

Tijd: 16.30-17.00

Hogescholen en het mkb zijn van oudsher nauw met elkaar verbonden. Ondernemerschap zit in het DNA van het hbo. Met praktijkgericht onderzoek dragen hbo’ers oplossingen aan voor maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, overstromingen en de energietransitie. Tijdens deze sessie maakt u kennis met innovatieve start-ups van (oud) hbo-studenten. In korte pitches vertellen zij over de impact van hun project op de samenleving. U bent vervolgens aan zet om de pitchers vanuit uw eigen expertise feedback te geven om zo de impact nog groter te maken. Of misschien ligt er wel een mooie samenwerking in het verschiet?

Welke impact hebben technologische ontwikkelingen op de toekomst van de Nederlandse economie? En hoe kunt u zich voorbereiden op de toekomst? In de vorm van een Serious Game neemt Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) u mee in de toekomst. Welke beslissingen moet u nemen – en durft u te nemen? –  om ervoor te zorgen dat innovaties een succes worden en Nederland verder helpen? STT schrijft toekomstverkenningen over de invloed van technologische ontwikkelingen op de Nederlandse samenleving. Voor de toekomstverkenning Economie ontwierp STT deze serious game, bedoeld om mensen te inspireren en strategisch te laten nadenken over de toekomst.

Naar een écht innovatief Nederland: hoe verbeteren we de verspreiding van innovaties?

We beschikken in Nederland over bijzonder veel innovatieve en creatieve ideeën. En ook is er veel aandacht voor ontwikkeling, zowel bij kennisinstellingen als bij bedrijven. Maar we worden pas echt innovatief als we ook zorgen dat al die innovaties zich verspreiden. En het liefst snel en grootschalig. Toch? Maar hoe zorgen we daarvoor? Met welk overheidsbeleid gaan we dit doen? Welke strategieën hebben bedrijven hiervoor?

Deze sessie gaat over het verbeteren van de verspreiding (diffusie) van innovaties. Een vierkoppig panel zal ieder vanuit zijn of haar gezichtspunt dit onderwerp belichten.

Het panel bestaat uit:
– Kathleen Torrance: (AWT)
– Gerrit Jan van ’t Veen (World Startup Factory)
– TU Delft: nog onbekend
– VolkerInfra: nog onbekend

Maak kennis met de visies van deze experts en ga vooral met hen in discussie!

Deze sessie wordt gefaciliteerd door Patrick van der Duin, directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek.

Een goede samenwerking tussen overheid en marktpartijen is essentieel bij innovatiegericht inkopen. Zowel leverancier, inkoopadviseur, opdrachtgever/budgethouder, projectleider en bestuurder zijn betrokken bij het inkopen van een innovatie. Wat zijn hierbij de aandachtspunten en leerpunten voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever? Hierbij komen ook de beschikbare instrumenten en procedures aan bod hoe deze stimulerend of juist belemmerend  kunnen werken voor het beoogde doel.

In deze interactieve sessie behandelen ervaringsdeskundigen een aantal casussen. Ester Willemsen van het Instituut Fysieke Veiligheid vertelt over de ervaringen met SBIR en Innovatiepartnerschap bij projecten over satellietdata voor preventie van natuurbranden. Yede van der Kooij (Wetterskip Fryslân) gaat in op het project over het afvangen van cellulose uit afvalwater voor de circulaire economie en Michelle Spaas van ProRail vertelt over de proeftuin met niet-actief beveiligde overgangen (NABO) en Peter Bor van Gemeente Amsterdam brengt de ervaringen met het AMROR-project Innovatief Bouwhek in.

Innofest neemt u mee in de succesvolle wijze waarop zij innovaties testen in de mini-maatschappij die festivals in feite zijn. U kunt hier kijken of uw idee hiervan kan profiteren!

Start-ups of scale-ups lopen met hun plannen om ‘internationaal te gaan’ regelmatig tegen lastige zaken aan. Dan kan het handig zijn te horen hoe andere start-ups de stap naar het buitenland hebben gezet. In deze interactieve sessie helpt RVO startende ondernemers de grens over. Een start-up ondernemer met internationale ervaring deelt zijn belevenissen in het buitenland en geeft tips en trucs. Ook komt het complete pakket aan RVO-diensten voor start-ups met internationale ambities voorbij. Een adviseur van Starters for International Business (SIB) vertelt over vouchers voor coaching, deelname aan handelsmissies en beursinzendingen of de inhuur van fiscale of juridische ondersteuning. Ook is er in deze sessie ruime gelegenheid voor interactie met andere deelnemers.

Nederland neemt in 2020 met een Holland paviljoen deel aan de Dubai EXPO, de eerste wereldtentoonstelling in de Golfregio. De deelname maakt onderdeel uit van een meerjarige campagne, waarin Nederland – voorafgaand en tijdens de Dubai EXPO – laat zien wat het aan innovatieve oplossingen te bieden heeft op het snijvlak van water, voedsel en energie.

De campagne en het paviljoen bieden tal van kansen voor de BV Nederland. Het biedt een platform voor het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en (decentrale) overheden om zaken te doen, ideeën uit te wisselen en een netwerk op te bouwen of te verbreden. Meer weten? Kom dan naar deze interactieve sessie.

www.rijksoverheid.nl/dubaiexpo2020
www.dutchdubai.com

De Dubai EXPO is van 20 oktober 2020 t/m 10 april 2021. Meer dan tweehonderd landen en organisaties presenteren zich. Er worden 20 tot 25 miljoen zakelijke en particuliere bezoekers verwacht.

Het TNO Innovation lab buigt zich over inspirerende, baanbrekende innovaties en samenwerkingen. Experts laten op de IE2018 innovaties zien én ervaren. Ze gaan met bezoekers in gesprek en vertellen over maatschappelijke vraagstukken en innovaties.

Met de Omgevingswet krijgen decentrale overheden meer bevoegdheden. Wat te doen als iemand met een innovatief product of dienst aanklopt voor een vergunning? Hoe herken je het innovatieve karakter, welke criteria pas je toe en welke spelers zijn er nodig om een goede beslissing te nemen? Welke belangen spelen een rol en welke ‘bureaucratische’ barrières komen innovatieve ondernemers op hun pad tegen? Ervaar dit in dit simulatiespel!

Beleidsmaker bij een gemeente, manager of inspecteur bij een Omgevingsdienst, bezig met duurzaamheid en circulaire economie? Dan is deze game iets voor u!

Door in een vroeg stadium van een innovatie ethische vragen in kaart te brengen, kunnen ethische overwegingen nog invloed hebben op de technologische ontwikkeling. Wanneer in het ontwerpproces met ethische waarden rekening wordt gehouden kunnen ongewenste maatschappelijke consequenties van een innovatie worden voorkomen.

Het verkleint niet alleen de kans op mislukking of de noodzaak tot aanpassingen achteraf, maar het kan ook nieuwe ideeën voor de ontwikkeling van het product of de dienst opleveren. Ontwikkelingsprocessen waarin systematisch naar ethische vragen wordt gekeken, leiden tot grotere aanvaarding en grotere aanvaardbaarheid van innovaties.

In deze sessie wil 4TU.Ethics laten zien hoe deze aanpak in de praktijk werkt, aan de hand van innovatieprojecten uit het NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Samen met maatschappelijke stakeholders uit deze projecten zullen de betrokken ethici de concrete ethische vragen en dilemma’s die in deze innovatietrajecten een rol spelen voor het voetlicht brengen en bespreken met het publiek.

Tussen beleid en praktijk: PBL-workshop over het wegnemen van belemmeringen voor eco-innovaties

De overheid heeft ambitieuze vergroeningsdoelen, en veel Nederlandse bedrijven hebben innovatieve oplossingen om emissies en grondstoffengebruik te reduceren. Maar veel eco-innovatieve oplossingen blijven op de plank liggen en hebben in de praktijk grote moeite om op te schalen. Wilt u weten hoe hiermee om te gaan? Kom dan naar de workshop ‘Tussen beleid en praktijk’, georganiseerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarin gaan bedrijven in op de bijdrage van hun innovaties aan milieuvraagstukken, en de belemmeringen die zij daarbij tegenkomen. Ook presenteert PBL zijn laatste inzichten op het gebied van Eco-innovaties en gaat in discussie met de zaal om tot concrete aanbevelingen te komen voor de beleidswereld.

CityLab010 is een vernieuwend ondersteuningsprogramma van de gemeente Rotterdam voor bewoners en sociale ondernemers om maatschappelijke innovatie mogelijk te maken. Jaarlijks is 3,5 miljoen euro beschikbaar en ontvangen circa 50 plannen financiële ondersteuning. Samen met maatschappelijke partners als de Rabobank, Ploum en Hogeschool Rotterdam en is het Rotterdam gelukt meer ruimte te geven aan innovatieve initiatieven in de stad. Tijdens deze sessie leren deelnemers op welke manier een gemeentelijk programma voor initiatiefnemers kan gaan bruisen.

Dutchtainables Blitzscale2018: Young talent meets Ondernemer meets CEO

In een knallende sessie delen energieke, jonge talenten, CEOs van Nederlandse multinationals en  ondernemers de uitkomsten en ervaringen van Dutchtainables Blitzscale2018. Is het hen vandaag gelukt om in korte tijd de 3 geselecteerde exposanten met hun Dutch solutions te helpen met een baanbrekende roadmap voor hypergroei?

On stage: De Dutchtainables, waaronder Hein Schumacher (CEO Friesland Campina), Maarten Edixhoven (CEO AEGON NL), Wouter Kolk (CEO Albert Heijn)

Dutchtainables: Nederlandse vindingrijkheid als bron van duurzame oplossingen voor de toekomst

De Dutchtainables hebben de missie om een brede beweging te creëren van mensen – ondernemers, denkers en doeners – die weer trots zijn op de Nederlandse vindingrijkheid en geloven in ons vermogen om problemen op te lossen. Daartoe biedt Dutchtainables een podium aan Nederlandse innovatieve, duurzame, oplossingen die in de wereld het verschil kunnen maken op het gebied van water, voedsel, energie, smart cities en gezondheid.

Circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie is een mondiale uitdaging. Of het nu gaat om kunststoffen, consumentengoederen, voedsel, chemicaliën of de bouw. Nederland zet hier vol op in en streeft naar een circulaire economie in 2050 met, al in 2030, 50 procent minder gebruik van primaire grondstoffen als mineraal, fossiel en metaal. Deze transitie vereist technische, sociale en systeem innovatie. De IE2018 laat op al deze punten de meest innovatieve aanpak zien, zowel vanuit bedrijven als vanuit kennisinstellingen en steden.

In een dubbelinterview met Tonnis Hooghoudt (CEO Ioniqa) en Lou Lievense (Vice-President R&D Unilever) worden topics besproken als het circulair upcyclen van PET-plastics, maar ook de samenwerking tussen de twee bedrijven en de targets die Unilever zich heeft gesteld om tegen 2015 alleen nog plastic verpakkingen te gebruiken die volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn, om het tempo naar een circulaire economie te versnellen.

Vandaag de dag worden plastics verbrand, in de bodem gestort of in de natuur gedumpt – waarvan de plastic soep een wereldwijd voorbeeld vormt. Voorbije jaren hebben Ioniqa en Unilever het upcycling-proces in Ioniqa’s demonstratiefabriek in Rotterdam uitgebreid getest. Zij zetten deze samenwerking voort in de te bouwen Ioniqa-fabriek, die in de 2de helft van volgend jaar operationeel moet zijn.

In deze fabriek wordt PET-afval – zoals flessen en trays – op industriële schaal omgezet in nieuwe, pure PET-grondstof, waarvan ’s wereld grootste PET-producent Indorama weer nieuwe PET-producten zal maken. Omdat in Ioniqa’s proces PET-afvalstromen de grondstof vormen, kan olie als bron worden uitgesloten. Hierdoor wordt er veel minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van PET uit olie.

In deze workshop laat CIRCO bedrijven kennismaken met kansen richting de circulaire economie. Waar liggen de kansen voor jouw business, en welke stappen ga je nemen om die kansen te pakken? Aan de hand van de CIRCO-methode kijk je met een frisse blik naar een concrete case: jouw product, service of businessmodel. Je onderzoekt waar op korte en lange termijn winst te behalen is, door jouw case als ontwerpvraagstuk te behandelen. Deze CIRCO-workshop is bedoeld voor bedrijven in de verpakkingen, disposables, fashion en andere “fast moving consumer goods”, ofwel ‘Products that Flow’.

CIRCO is een programma van TKI CLICKNL en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van I&W. We werken samen met verschillende brancheorganisaties en decentrale overheden, zoals provincie Noord-Holland, de CBM, Metaalunie, FME, Nebifa, NRK en anderen.

In deze workshop laat CIRCO bedrijven kennismaken met kansen richting de circulaire economie. Waar liggen de kansen voor jouw business, en welke stappen ga je nemen om die kansen te pakken? Aan de hand van de CIRCO-methode kijk je met een frisse blik naar een concrete case: jouw product, service of businessmodel. Je onderzoekt waar op korte en lange termijn winst te behalen is, door jouw case als ontwerpvraagstuk te behandelen. Deze CIRCO-workshop is bedoeld voor bedrijven met producten die lang mee kunnen of moeten gaan; Products that Last, en werken met het gelijknamige boek.

CIRCO is een programma van TKI CLICKNL en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van I&W. We werken samen met verschillende brancheorganisaties en decentrale overheden, zoals provincie Noord-Holland, de CBM, Metaalunie, FME, Nebifa, NRK en anderen.

Klik hier om je in te schrijven voor deze sessie.

Wanneer we niet overgaan tot circulair wordt de vraag naar veel primaire grondstoffen groter dan het aanbod. De weg naar een circulaire economie vraagt ons anders te denken en anders te kijken naar de stad. Er zullen andere verdienmodellen moeten ontstaan met een nieuwe kijk op producten en verkopen, zoals BlueCity.

Deze tour toont BlueCity als een broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun reststromen aan elkaar koppelen. Binnen hun ecosysteem van sociale ondernemers en radicale disruptanten is afval een waardevolle bouwsteen; de output van de éne is namelijk de input van de andere ondernemer. Zo creëren zij samen een voorbeeldstad voor de circulaire economie.

Datum: 4 oktober
Tijden: 11:30 en 13:00 uur
Duur: 2 uur, inclusief overtocht
Opstaplocatie: aanlegplaats Watertaxi, RDM terrein

Tour 1
Vertrek RDM 10.40 uur
Aankomst Blue City 11.20 uur
Aanvang Tour 11.30 uur
Einde Tour 13.00 uur
Vertrek naar RDM 13.10 uur

Tour 2
Vertrek RDM 12.20 uur
Aankomst Blue City 13.00 uur
Aanvang Tour 13.10 uur
Einde Tour 14.40 uur
Vertrek naar RDM 14.50 uur

Het veilig ontwerpen van chemische stoffen, materialen en producten is een noodzakelijke voorwaarde voor recycling en dus voor een circulaire economie. Het is ook complex, want chemische stoffen zorgen voor allerlei functies – denk: brandwerendheid, elasticiteit, kleur en conservering – die niet zomaar vervangbaar zijn door minder schadelijke alternatieven. Gerichte innovatie is dus nodig. En dat vereist weer goede samenwerking tussen bedrijven in toeleveringsketens. In een interactieve sessie gaat (onder meer) Joel Tickner (University of Massachusetts Lowell) en expert op dit gebied, met toehoorders in gesprek. Ook wordt de Safe Chemicals Innovation Agenda, een agenda voor Research &Development, gepresenteerd en besproken.

Joel A. Tickner, Green Chemistry Expert at University of Massachusetts, Lowell (US) and facilitator at ‘Innovation for Safe Chemicals’ 

Interactieve sessie met nationale en internationale sprekers op het gebied van laatste technologische ontwikkelingen op gebied van circular economy m.b.t. water. Start up bedrijven uit de watersector vertellen over hun technologie, de weg naar de markt en naar welke partners zij op zoek zijn.

Dit is  van de 4 thematische Eurostars sessies. Vanwege het internationale karakter is de voertaal Engels.

 • Presentatie door de heer Lex van Dijk, CEO van Bluetec.
  Bluetec biedt membraanoplossingen voor industrieel en stedelijk afvalwater, industriële processen en mestverwerking. Bluetec heeft een Eurostars-project voor de ontwikkeling van forward osmosis(FO)-technologie, een innovatieve en laag energetische scheidingstechnologie voor bijvoorbeeld de voedselindustrie.
 • Presentatie door de heer Dimitris Xevgenos van Sealeau.
  Sealeau werkt aan innovatieve oplossingen op gebied van resources recovery en brine behandeling.
 • Korte presentative door Coos Wessels, CTO van Cellvation
  Cellvation ontwikkelt technologie voor het hergebruik van cellulose (toiletpapier) in rioolwater dat weer gebruikt kan worden in bijvoorbeeld fietspaden. Voor deze innovatie heeft Cellvation in 2017 de Aquatec Innovation Award gewonnen.
 • Korte presentative door Lei Fan (COO) van Cool Seperations
  Scheidingstechnologie op basis van “eutectic freezing”.
 • Q&A

Wat is Eurostars
Eurostars is een internationaal financieringsprogramma voor het ontwikkelen van innovatieve marktgerichte oplossingen.

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Het doel is om innovatie aan te moedigen en samenwerking te faciliteren om zo unieke kansen te creёren in de hedendaagse dynamische wereld. Met groene technologie en de circulaire economie zullen we ruimte maken voor klimaatvriendelijke innovaties. Daarom ligt de nadruk op de volgende onderwerpen: Circular Economy, New Energy Solutions en Next Generation Environment.
Ben jij geïnteresseerd om meer te leren over klimaatvriendelijke innovaties? Kom tijdens de Innovation Expo naar de halve finale met pitches van de Top 10 klimaatinnovators van de Accenture Innovation Awards en ontdek welke Top 5 klimaatinnovators naar de finale gaan.

Energie

Nederland wacht een grote opgave op het gebied van energie. Het energieverbruik moet fors omlaag. En  in 2050 dienen we 95 procent minder CO2 uit te stoten; voor 2030 geldt al een reductiedoelstelling van 49 procent. Voor veel sectoren, zoals de elektriciteitsproductie, energie-intensieve industrie, mobiliteit en transport gelden bovendien grote opgaven als het gaat om warmtekrachtkoppeling, windkracht en zonne-energie, industriële hoge temperatuurprocessen en het gasloos maken van woningen. En ook om het opslaan of benutten van CO2.

De Energy Innovation Talks worden georganiseerd door de Topsector Energie. Studenten en young professionals werken aan concrete, toepasbare oplossingen voor de uitdagingen rond de energietransitie. Tijdens deze sessie presenteert Arash Aazami jong startup talent van eigen bodem: Taylor Solar, Ecovat & Talent voor Transitie en SpaakCS.

https://startupmix.nl/event/energyinnovationtalks/

Zeehavens hebben een faciliterende rol als het gaat om het realiseren van klimaatvriendelijke scheepvaart. Haveninfrastructuur, voorzieningen en dienstverlening moeten de komende decennia drastisch worden vernieuwd.

Tijdens deze workshop licht het Havenbedrijf Rotterdam haar visie op deze transitie toe en zoekt aanvullende ideeën en oplossingen om ketens aan te passen op toekomstige behoeften. Ga tijdens de workshop in gesprek over alternatieve brandstoffen, keten efficiency, nieuwe walstroom concepten en andere maatregelen om klimaatvriendelijke scheepvaart mogelijk te maken.

 

Meer dan 80% van het finale industriële energiegebruik is gerelateerd aan de inzet van warmte. In 2016 bedroeg het industriële warmtegebruik circa 550 PJ/jaar. Voor het behalen van CO2-emissiereductie doelstellingen van 49% in 2030 is een scherpe focus op  het verduurzamen nodig. Verduurzamen van het warmteaanbod, onder meer door het hergebruik van restwarmte.

In de workshop ontwikkelen de industrie en het MKB een gezamenlijke aanzet voor een programma dat moet leiden tot nieuwe innovatieve producten zoals warmtepompen, warmtewisselaars en warmte-opslagsystemen, met exportpotentieel voor technologieleveranciers en apparatenbouwers. Hiermee wordt nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid gerealiseerd.

Nederland zet erop in haar bijdrage aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Hiervoor is ook de verduurzaming van de energie-intensieve industrie nodig. Dat vergt innovatie. Op de Innovation Expo wordt samen met de Werkconferentie van de Topsector Energie een werkbijeenkomst georganiseerd op dit thema.

U kunt zich aanmelden via deze link naar de werkconferentie Topsector Energie

Water

Het Nederlandse watermanagement is beroemd in de wereld; innovators lopen op veel gebieden voorop. Toch wachten ook hier nog grote uitdagingen. De wereldwijde klimaatverandering zorgt voor veranderende weerpatronen, zeespiegelstijging, bodemdaling, verzilting en verdroging en toenemende wateroverlast in de stad. De kwaliteit van het Nederlandse drink- en oppervlaktewater is heel goed, maar het blijft een noodzakelijke uitdaging om onder meer plastic, zout en medicijnresten uit het water te verwijderen en vervuiling van drinkwater te voorkomen door het creëren van gescheiden kringlopen en afbreekbare materialen. Tenslotte zorgt de toenemende vraag naar hernieuwbare energie en duurzaam geproduceerd voedsel ervoor dat we de zee, het IJsselmeergebied en de Nederlandse stroomgebieden steeds meer zien als uitdagend alternatief voor de schaarser wordende ruimte op het land. Nederlandse innovators zijn met deze uitdagingen aan de slag en laten op de IE2018 zien hoe.

Het ontwikkelen en stimuleren van een circulaire economie is een van de maatschappelijke uitdagingen die de basis vormen voor de TKI kennis- en innovatie thema’s. Circulaire economie komt terug in alle innovatiethema’s (resource efficiency, smart water systems en sustainable cities) binnen de TKI-watertechnologie. Terugwinning van grondstoffen en de beschikbaarheid van schoon water (monitoren en zuiveren) staan centraal in deze sessie, waarin bedrijven en TKI- projecten aan bod komen die bezig zijn met het verwijderen van vervuilende stoffen (micropollutants, medicijnresten) en met het hergebruik van afvalstromen (bioplastic, struviet, energie, etc).

Een deskundige jury maakt op de IE2018 de genomineerden bekend voor de Waterinnovatieprijs. Uit de ruim honderd inzendingen worden drie genomineerden uitgeroepen per categorie: Waterveiligheid, Schoon Water, Voldoende Water en Circulaire Economie.

Klimaatverandering beheerst het nieuws en de eerste zichtbare effecten staan bij iedereen op het netvlies. Wetenschappelijke onderbouwingen rondom het nieuws laten zien dat verandering niet komt, maar al gaande is. Er gaat veel goed, en hebben we morgen echt nog geen natte voeten. Maar hoe kan Nederland zijn huidige kustlijnzorg nog beter organiseren? Hoe en wat kunnen we samen veranderen om in de toekomst te kunnen blijven wonen, werken en recreëren in onze delta? In de Dutch Coastline Challenge werken mensen uit bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen op een vernieuwende samen aan oplossingen voor deze opgave. De DCC is een beweging die werkt op basis van een gezamenlijke ambitie, gelijkwaardigheid, vertrouwen en transparantie. Ieder vanuit zijn eigen rol: als launching customer, als kansenspotter of als technische innovator. We willen middels 5 sporen onze lange termijn doelen vastleggen, innovatieve oplossingen hiervoor ontwikkelen, en concrete verbeteringen uitwerken en invoeren voor de korte termijn. De klimaatwet en het klimaatakkoord gaan ons daarbij helpen.

Ben je nieuwsgierig naar de Dutch Coastline Challenge en wil je je laten inspireren door deze vorm van sociale innovatie? Wil je jouw expertise, ervaring en netwerk inbrengen en meedenken hoe we deze beweging bestendigen? Dan begroeten wij jou graag in onze sessie!

Een toenemend verhard oppervlakte in de stad kan tot grote wateroverlast leiden door overtollig hemelwater. In deze workshop laat de gemeente Rotterdam – samen met de City Deal Klimaatadaptie en exposanten – zien hoe dit aangepakt kan worden en elders al succesvol is toegepast.

Klimaatadaptatie in Rotterdam – Gepresenteerd door Johan Verlinde

De stad als spons – Gepresenteerd door Florian Boer

iSea 2018 –  Match of the concepts is dé innovatie competitie voor duurzaam gebruik van de Noordzee. De Noordzee is volop in beweging en willen we hiervan in de toekomst op een duurzame wijze gebruikmaken, dan zijn innovaties nodig. Rijkswaterstaat wil dit stimuleren en ondernemers met innovatieve ideeën vooruithelpen. Tijdens iSea op de IE2018 pitchen acht ondernemers hun innovatieve idee aan experts, investeerders, het bedrijfsleven en beleidsmakers. Het beste idee wordt beloond met een innovatievoucher ter waarde van 10.000 euro, te verzilveren bij een kennisinstituut. Meer informatie omtrent iSea 2018 is te vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/isea

Dit zijn de 8 pitchers van dit jaar:

 • Maxim Robbe Dijkstra – Het Vishotel
 • Ineke Feunekes – Marine Mood: van wier tot plezier
 • Tom van Oost – SignalZ
 • Willem Zwetsloot – Seastate5 Woodpecker
 • Rinze de Vries – De Plastic Afval Schep
 • Jasper de Gelder en Johannes Steendam – Eldorado 3000
 • Ardavan Shafiie – Seawave technology
 • Jelmer de Lange – C-Tower

Deze zomer heeft ons weer eens met de neus op de feiten gedrukt: Zoet water is in Nederland geen onuitputtelijke bron (meer), verzilting van onze bodem en daarmee het grondwater neemt toe. Hoe ziet de waterketen van de toekomst eruit als we beschikbaar zoetwater zoveel mogelijk willen vasthouden, benutten en hergebruiken en zout water gebruiken waar het kan? Hoe kunnen we innovaties inzetten om de waterketen te bouwen, zowel technologisch als op het gebied van governance en samenwerking? In deze sessie onderzoeken vertegenwoordigers  van overheden, industrie en adviesbureau’s hoe, met technologische innovaties, waterinnovaties en stakeholders als bouwblokken, die nieuwe waterketen neer kunnen zetten vanuit de gedachte “zoet waar het moet, zout waar het kan”. En zo te bepalen wat de volgende stappen gaan zijn om de innovaties naar de toepassing te brengen.

EcoShape ontwikkelt en deelt kennis over Building with Nature in de waterbouw. Dit is een nieuwe manier van ontwerpen die de natuur benut, waardoor tegelijkertijd kansen voor economie, natuur en maatschappij ontstaan. In deze sessie geven wij een overzicht van de huidige status van het programma, de verschillende pilots en output van kennis, en gaan we in discussie met het publiek over de kansen en uitdagingen van de toepassing van Building with Nature en Nature-Based Solutions in grootschalige projecten.

Digitalisering is een belangrijke bron van groei, innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Sturen met data vraagt om meer integraal en samen werken. Nieuwe kansen ontstaan in de watersector.

Uitval van ICT-systemen kan leiden tot verstoring van vitale systemen en processen, met gevolgen voor de volksgezondheid, veiligheid en economie. Deze afhankelijkheid vraagt om een gezamenlijke aanpak en inspanning.

Het ministerie van IenW, de Unie van Waterschappen, de VNG, het IPO en de Vewin, staan aan de vooravond van nieuwe bestuurlijke afspraken om cyberdreigingen in de waterketen het hoofd te kunnen blijven bieden. Op het podium staan de CTO / CISO van Rijkwaterstaat Sandor de Coninck en Piet Sennema, secretaris-directeur van Waterschap Aa en Maas en trekker van het onderwerp informatieveiligheid bij de waterschappen. Zij geven hun visie op de kansen van digitalisering in de waterketen en ze bespreken de meerwaarde van een gezamenlijke aanpak om de dreigingen het hoofd te bieden. Verder gaan zij in op het belang van kennisontwikkeling en innovatie. En hoe organiseer je dat op een slimme manier en wat is dan de rol van kennisinstituten en marktpartijen hierin? Pepijn van den Broek van International Safety Research (ISR) faciliteert de sessie.

Mobiliteit

Het mobiliteitssysteem staat onder druk door een toenemende vraag naar verplaatsingen, de noodzaak om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en het behoud van veiligheid en toegankelijkheid. Uitdagingen op dit gebied vragen om slimme en duurzame oplossingen. Nederland is al een van de koplopers in de ontwikkeling van slimme en duurzame mobiliteitsinnovaties en is hard op weg ook koploper te worden in gebruik en toepassing. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn autonome en intelligente voertuigen en transportsystemen, emissieloze vervoersmiddelen en laadsystemen, duurzame logistieke systemen, op-maat-gemaakt mobiliteitsaanbod via digitale platforms en nieuwe duurzame vormen van infrastructuur en transport. U leert meer over de koplopersrol van Nederland op de IE2018.

Binnen de Topsector Logistiek wordt het thema duurzaamheid steeds belangrijker. Het professionele goederenvervoer kan een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatafspraken van Parijs. Op technisch vlak is hiertoe al veel onderzoek aan de gang: schone motoren, elektrische voertuigen, experimenten met waterstof, emissie-filters en scrubbers. Groot vraagteken is de mate waarin ondernemers deze ontwikkelingen – vrijwillig of gedwongen – omarmen. Uiteindelijk zullen de zogenaamde fleetowners hun vloot moeten vergroenen, binnen de mogelijkheden die zij als ondernemer hebben en bepaald door aanbod van voertuigen, beschikbaarheid van kapitaal of leencapaciteit, en regelgeving. In dit traject, met een sessie op de IE2018, wordt met ondernemers gesproken over hoe zij de vergroening van hun vloot gaan aanpakken. Dit leidt tot een groenboek van aanbevelingen, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen.

Door stedelijke woningbouw of herontwikkeling te combineren met goede OV-voorzieningen, goede fietsinfrastructuur, lage parkeernormen en een goed aanbod van (elektrische) deelauto’s worden burgers gefaciliteerd en gestimuleerd in duurzaam reisgedrag en lager autobezit. Voorzieningen voor elektrisch rijden versterken die stimulans. Zo bereiden steden én projectontwikkelaars zich voor op de drie gekoppelde transities naar gedeeld, zero-emissie en – op termijn – zelfrijdend (personen)vervoer. De CityDeal Elektrische deelmobiliteit combineert de transitie van bezit naar gebruik met nieuwe stedelijke ontwikkeling die beoogt adaptief te zijn en zich voorbereidt op ontwikkelingen die zowel voorzien als beleidsmatig gewenst zijn: gedeeld, zero-emissie en zelfrijdend vervoer.

De Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) heeft als doel de binnensteden in 2025 emissievrij te beleveren. Alle logistieke bewegingen rondom horeca, winkeldistributie, bouwlogistiek, afval ophalen en toelevering van kantoorpanden moeten daarom op korte termijn verduurzamen. Sinds de start van Green Deal ZES zetten vele partijen zich in en breidt het netwerk zich continu uit. Tijdens deze sessie op de IE2018 lichten twee nieuwe toetreders hun ambities toe. CH Dekker & Zn. en Van ’t Hek Groep & Transportbedrijf C.H. zetten gezamenlijk een bouwhub op, die white label de binnensteden zal bevoorraden. Dockr, een start-up van Het PON, wil de nieuwe ‘Mobility as a Service’ provider worden voor bedrijven die behoefte hebben aan schone, slimme en flexibele transport oplossingen voor de last mile.

Smart Shipping ziet de scheepvaartwereld veranderen. Schepen worden ‘zelfstandiger’ (Smart Ship), dankzij slimmer datagebruik wordt betere reisinformatie afgegeven (Smart Infrastructure) en de logistiek denkt na over nieuwe vervoersconcepten per water (Smart Logistics). In deze bijeenkomst ligt de focus op het Smart Ship en zoeken we antwoorden op de vraag of schepen op afstand bestuurd kunnen worden. Wat is hiervoor nodig? Wat zijn de uitdagingen? En wat levert het op? Kun je ook inzetten op kleinere schepen, die hetzelfde werk doen? Maak samen met de initiatiefnemers de balans op en reageer op de Smart Shipping uitdagingen die ons te wachten staan.

200.000 meer forensen op de fiets en 20 procent meer fietskilometers in de periode 2017-2027. Stevige ambities. Hoe maken we ze waar? Welke innovaties helpen ons hierbij? En welke rol spelen data, industrie en infra? Kom op 4 oktober naar de sessie van het ministerie van IenW en de Dutch Cycling Embassy en krijg via korte pitches/ petcha kucha’s antwoord op deze vragen.

Met deze Design Battle onderzoekt Talking Logistics de haalbaarheid van een geautomatiseerde goederenstroomafhandeling in combinatie met geautomatiseerd, autonoom en duurzaam transport. Niet meteen voor de gehele logistieke sector, maar eerst voor containertransporten op de corridor Amsterdam/Rotterdam-Venlo. De containerketen is al vergaand gedigitaliseerd en achterlandbestemmingen zijn vaak al ver van tevoren bekend. Bovendien zijn de diverse noodzakelijke bouwblokken al beschikbaar of in ontwikkeling. In deze sessie krijgen deelnemers een sneak preview van een van de Design Battle-inzendingen en worden zij uitgenodigd hun oordeel te geven.

4 oktober 2018 zal de dag zijn, dat partijen uit de Quadruple helix afspreken om samen de N825 tot een Proeflab voor Leefbaar Verkeer te ontwikkelen. Het gaat om een provinciale weg waar (al dan niet tijdelijk) innovaties worden gerealiseerd en getest, die bijdragen aan een gezonde, veilige leefomgeving en de transitie naar duurzame energie en circulaire economie.

Gemeenten binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zijn actief bij de ontwikkeling van Automatisch Vervoer op de Last Mile (AVLM). De last mile is het laatste stuk in een OV-reis: van station tot eindbestemming. Ontwikkeling van automatisch vervoer op de last mile kan in de regio bijdragen aan betere bereikbaarheid, het leveren van betere OV-diensten, intensiever gebruik van het bestaande OV en kostenbesparing.  De metropoolregio investeert de komende jaren in een programma dat de initiatieven van MRDH-gemeenten op het gebied van AVLM stimuleert en zoekt (co)financiering om de initiatieven verder te brengen. Ook een bijdrage aan het Researchlab Automated Driving Delft (RADD) maakt onderdeel uit van dit programma. Tijdens deze interactieve sessie spreken gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen met elkaar over de ontwikkeling van automatisch vervoer. Wat werkt wel? Wat (nog) niet? Hoe kunnen we elkaar verder helpen in deze ontwikkelingen?

Interactieve sessie over mogelijkheden voor samenwerking met Canada en laatste technologische ontwikkelingen op gebied van mobiliteit. . Tevens worden pitches gegeven over nieuwe projecten en de partners die daar voor nodig zijn.

Dit is  van de 4 thematische Eurostars sessies. Vanwege het internationale karakter is de voertaal Engels.

 • Presentatie François Cordeau, vice president mobiliteit en productie van de National Research Council van Canada over technische ontwikkelingen en kansen voor samenwerking met Canada.
 • Presentatie door Dennis Mica, business developer bij 2getthere op gebied van autonoom rijden en het Icave project
 • Project idea pitches (3 minuten elk)
  • Ryu Seung Kyun, CEO IM Technology Ltd (South Korea)
  • Lee Sang Woo, principal researcher ETRI (South Korea)
  • Cho Jung Hyun / Lee Hyun Yeong van Yeonhab Precision Ltd (South Korea)
  • Sara Poveda, R&D specialist bij Aitec (Spain)
  • Clara Heimburger, Schuetz Messtechnik (Germany)

Wat is Eurostars
Eurostars is een internationaal financieringsprogramma voor het ontwikkelen van innovatieve marktgerichte oplossingen.

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Aangezien de hedendaagse wereld dynamisch is, moeten we de problemen van de toekomst vandaag aanpakken. Daarom nemen wij je mee naar het avontuur van de Accenture Innovation Awards. Onze globale economie is gebaseerd op connecties. Technologieёn maken de stroom aan vracht, mensen en informatie over de hele wereld mogelijk. Met een groeiende economie en veranderende vraag is het noodzakelijk om deze connecties te verbeteren met next-gen oplossingen. Daarom ligt de nadruk op de volgende onderwerpen: Connected & Autonomous Vehicles, Multimodal Mobility en Continuous Delivery.

Ben jij geïnteresseerd om meer te leren om de afstand tussen vandaag en morgen te verkleinen? Kom tijdens de Innovation Expo naar de halve finale met pitches van de Top 10 mobiliteitsinnovators van de Accenture Innovation Awards en ontdek welke Top 5 mobiliteitsinnovators naar de finale gaan.

Het Mobility Lab is een startup programma dat anders is dan andere startup programma’s. In het Mobility Lab gaat het niet alleen om het idee, maar vooral om het uittesten van het prototype in de praktijk. Voordat startups impact hebben dienen ze op te schalen. Dit geldt met name bij prototypes die impact hebben op wegen, openbaar vervoer en steden. Pas wanneer het prototype in de praktijk is getest, aangepast en weer is getest, weet de startup wat mogelijk is. Dan is de meerwaarde van het product of de dienst bekend. Daarna zijn investeerders bereid te ondersteunen zodat weer verder kan worden opgeschaald. Tijdens het slotevent van Mobility Lab presenteren de startups zich met hun prototype. Zij laten zien hoe hun prototype er uitziet, wat het kan en doet. Het slotevent van Mobility Lab wordt gehost door de IE2018.

Het regeerakkoord bevat de ambitie om te komen tot ‘Een slim en duurzaam vervoerssysteem waarvan de delen naadloos op elkaar aansluiten. Zo willen we Nederland mobiel en bereikbaar houden. Om die reden hebben logistieke partners, overheden en kennisinstellingen de handen ineengeslagen waarbij in de vorm van de experience week connected transport (1-5 oktober) een 250-tal in konvooi-rijdende trucks wordt geoperationaliseerd, volledig geïntegreerd in de logistieke keten van retail, container en bloementransport. Vanuit zo’n 6 locaties (Helmond, Tilburg, Rotterdam/Maasvlakte, Moerdijk, Roosendaal, Aalsmeer) wordt zo op meerdere routes – passend in de Tulip-corridor Amsterdam-Antwerpen en Rotterdam-Ruhr – de verbinding gelegd tussen verkeersmanagement en logistiek. Daarmee dragen we bij aan de ontwikkeling van een nieuw ecosysteem met als hoger doel een veilig, bereikbaar en toekomstbestendig Nederland. Gedurende deze workshop worden de eerste resultaten van deze experimenten gepresenteerd in directe samenwerking met de belanghebbenden.

Rijkswaterstaat (RWS) besteedt jaarlijks ongeveer vijf miljard Euro uit aan marktpartijen, adviesbureaus en kennisinstituten. Dit inkoopvolume biedt kansen om innovaties in de markt te stimuleren en ze als launching customer marktrijp te maken. Dit klinkt simpel, maar is het echter niet. Vraagstukken als hoe eigendomsrechten worden verdeeld, hoe een interessant verdienmodel voor de markt wordt gecreëerd en hoe voor brede toepasbaarheid van de innovaties wordt gezorgd zijn niet 1,2,3 te tackelen. Hierover gaat RWS met de deelnemers aan deze sessie op een prikkelende wijze in gesprek. Met als resultaat meerdere handelingsperspectieven om deze vraagstukken het hoofd te bieden!

Infravation (www.infravation.net) is een door RWS gecoördineerd internationaal samenwerkingsprogramma om oplossingen te vinden voor technische uitdagingen in de infrastructuur. Het programma financiert met zo’n 10 miljoen euro in totaal negen innovatieprojecten met de ambitie om de Life Cycle Costs van wegen en bruggen omlaag te brengen en de duurzaamheid te vergroten. Infravation is een samenwerking van de EU, een aantal EU-lidstaten, Noorwegen, Israël en de Verenigde Staten. Tijdens de IE2018 demonstreren de Nederlandse partners uit de Infravation-projecten hun innovatieve oplossingen en wordt het Infravation programma feestelijke afgesloten met een sessie van 14.00-15.00 uur waarin het versnellen van innovaties door transnationale samenwerking centraal staat. Daaraan voorafgaand vindt, als side event van de IE, van 8.30-12.00 uur in het Rotterdam Marriott Hotel de Infravation eindconferentie plaats. Daar ligt het accent op de inhoud, resultaten en toepassingen van de Infravation innovatieprojecten en het Infravation programma. Voor deze eindconferentie dient u zich hier te registreren.

Dit jaar is door de Inspectie leefomgeving en Transport samen met Rijkswaterstaat de expertgroep regelgeving voor drones opgericht. Experts van belangenorganisaties zoals DARPAS en DCRO, kennisinstellingen zoals NLR en TU Delft, Luchtverkeerleiding Nederland, de Militaire Luchtvaart Autoriteit en opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat en ProRail nemen deel aan deze expertgroep. De expertgroep ontwikkelt samen met belanghebbenden kaders voor het veilig vliegen met drones (SORA’s). Hiermee worden breed gedragen oplossingen ontwikkeld die ook in de praktijk uitvoerbaar zijn en wordt het voor dronebedrijven duidelijk aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Tijdens deze sessie worden de SORA’s met u gedeeld en gaat de expertgroep met u in gesprek op welke wijze in de toekomst drones toepasbaar gemaakt kan worden op vele terreinen.

Gebouwde omgeving

Vrijwel alle uitdagingen en thema’s op de IE2018  hebben raakvlakken met de gebouwde omgeving, meer in het bijzonder: met de stad. Of het nu gaat om circulair omgaan met bouw en bouwafval, met plasticafval, het opschalen van de energietransitie (gasloze wijken), het digitaliseren van de omgeving en de omgang met – en tussen – bewoners, of het inzetten van andere innovatieve smart technology, de stad is hiervoor een van de grootste toepassingsgebieden. Daarnaast is de stad ook een broedplaats voor innovaties. De IE2018 laat de oplossingen en innovaties vanuit de steden zelf zien. En toont ook innovaties die goed toepasbaar zijn in de gebouwde omgeving en zo de steden nog smarter maken.

Op de kade op weg naar de Onderzeebootloods staat de Make it Happen container. Hier wordt u welkom geheten door leerlingen van het Albeda College die u informatie geven over de stad Rotterdam. In de container is allerlei informatiemateriaal te vinden en zijn filmpjes over Rotterdam te zien. De container is tevens de aanmeldings- en vertrekplaats van de rondleidingen over de Heijplaat.

Neem een kijkje in het oude dorp van de havenarbeiders en verwonder je over nieuwe concepten als Tiny House, Concept House Village, Aquadock en Aqualab. Deelnemers krijgen een rondleiding door de Urban Guides en een Tiny House, inclusief ontvangst door de bewoners. Ook een bezoek aan de Innovatiekas staat op de agenda.

Startpunt: Make it Happen container om:
10.00
11.30
13:00
16.00
Maximale capaciteit: 20 personen
Duur: 1,5 uur

Kunnen we met elkaar zorgen voor een systeemsprong in mobiliteit, energie, circulariteit en klimaatadaptatie? Die een duurzame toekomst voor de stad borgt qua bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en leefbaarheid in het licht van verdere verstedelijking? Kunnen we hierbij verder kijken dan alleen de sectorale opgave of specifieke transitie? En hoe zien de nieuwe systemen en interfaces er dan in ruimtelijk samenhang uit? Wat is hiervoor nodig en tot welke (eind)beelden kan dit leiden? Met de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ wordt basis van ontwerpend onderzoek samen met ontwerpers en gemeenten op zoek gegaan naar antwoorden op deze vragen. Met als doel een dialoog op te starten, inzichten te delen en richting te geven aan de toekomstige binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen die anticiperen op de grote maatschappelijke opgaven en transities. Op 4 oktober worden de eerste resultaten getoond en kunt u het gesprek met de ontwerpers aangaan.

Panelleden:

 • Mark Frequin, Directeur-Generaal Mobiliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Bernard Wientjes, Voorzitter De Bouwagenda
 • Fred Schoorl, Directeur BNA,Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus
 • Ben van Berkel, Oprichter en partner UNStudio
 • Ellen van Bueren, Hoogleraar Urban Development Management, TU Delft
 • Paul Gerretsen, Agent Vereniging Dettametropool
 • Hermen Jansen, Ontwerpteam CIAM XXI, Architect VenhoevenCS
 • Willem Sulsters, Directeur Gebiedskwaliteit & Vastgoed, Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

De vraag naar nieuwbouwwoningen blijft onverminderd hoog. Drie initiatieven laten zien hoe zij de –binnenstedelijke – gebiedsontwikkeling op innovatieve wijze aanpakken. Zij willen hun kennis delen en gaan graag de discussie aan of hun aanpak de juiste is.

Sprekers:

 • Jop Fackeldey, gedeputeerde Flevoland en boegbeeld Stedelijke Transformatie
 • Bart Schrijnen, projectleider Floriade,
 • Michiel Ritzen, projectleider Superlocal
 • Maarten Hoorn, Platform 31, moderator

De negen steden, drie ministeries en drie kennispartners betrokken bij de City Deal Circulaire Stad hebben een mijlpaal bereikt. De circulaire stad krijgt vorm en dat delen zij graag met u. Bedrijven, medeoverheden en andere geïnteresseerd worden in deze sessie uitgedaagd om samen verder invulling te geven aan de circulaire stad. Wat is er? Wat kan er? Waar hebben we elkaar voor nodig? We visualiseren de Circulaire Stad aan de hand van bestaande voorbeelden. Om te zien waar we staan. In het besef dat er ook nog een flinke weg te gaan is en er een grote potentie aan maatschappelijke meerwaarde ligt.

In deze sessie laat Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) deelnemers, met medewerking van de aangesloten partners en bedrijven, ervaren hoe het project ‘Route naar een slimme binnenstad’ in de gemeente Roosendaal tot stand is gekomen. Ook zijn er tips voor navolging. Tot slot geeft de naastgelegen stand iedereen de kans om de praktijk zelf te ervaren.

Binnen de minor Sustainable Building Technology zullen studenten aan de hand van een pressure cooker drie weken werken aan een concept op het gebied van circulaire woningbouw. Geen oplossingen per huis, maar een systeemaanpak die zorgt voor een energiezuinige en duurzame verbinding tussen verschillende woningen. Studenten zullen hun conceptontwerp presenteren. Een panel van experts zal de ontwerpen bediscussiëren en nieuwe input leveren. Het panel bestaat uit professionals uit het netwerk van SUS (Stedin, Copijn, In2ecobuildings, gemeente Rotterdam, Ecofyt, e.a.) aangevuld met experts die op de IE2018 aanwezig zijn.

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Dit programma is een waar innovatie avontuur en faciliteert samenwerking voor het vormen van de toekomst. Met de hedendaagse groeiende urbanisatie zijn slimme woningen en kantoren niet genoeg – hele steden moeten gebaseerd zijn op slimme technologieёn en duurzaamheid. De manier van leven en werken is aan het veranderen, dus het stadsgezicht verandert mee. Daarom ligt de nadruk op de volgende onderwerpen: Smart Homes, Smart Offices and Sustainable Cities.

Ben jij geïnteresseerd om meer te leren over de kansen die de groeiende urbanisatie biedt? Kom tijdens de Innovation Expo naar de halve finale met pitches van de Top 10 living & working-innovators van de Accenture Innovation Awards en ontdek welke Top 5 living & working-innovators naar de finale gaan.

Innovatie door ‘Soft Spaces’: naar een nieuwe aanpak voor het veen

In deze sessie worden de resultaten van het Places of Hope atelier Weerbaarder, guller, attractiever – naar een nieuwe aanpak voor het veen het Lage Midden van Fryslân’ gepresenteerd. Maarten Hajer introduceert de benadering van complexe problemen via zgn. ‘soft spaces’ zoals ateliers of ontwerpstudio’s. Jan Dirk Hoekstra, ateliermeerster Places of Hope en Peter de Ruyter, hoofdontwerper van het atelier nemen u vervolgens mee in de actuele en urgente discussie over de toekomst van de Friese veenweide. Het atelier is een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling Places of Hope. In het veenatelier wordt de veenbodemdaling gekoppeld aan een klimaatbestendig zoetwatersysteem, Natura 2050 gebieden en innovatieve agrarische bedrijfsmodellen.

David van Zelm van Eldik zal met de zaal op zoek gaan naar de vraag hoe het verder moet met de veengebieden in Nederland. In Friesland, maar ook in Holland en Utrecht is de problematiek rond het veen (bodemdaling, CO2-uitstoot, waterproblematiek, landschapspijn) nijpend. Aan allerlei tafels wordt inmiddels druk naar oplossingen gezocht. In het veen-atelier van Places of Hope is de opgave in het licht van de lange termijn (2050) geplaatst en wordt een perspectief geschetst vanuit de samenhang der dingen.

Resultaten van het Places of Hope atelier is te vinden op http://placesofhope.nl/nieuws/brochure/

Gezondheid

Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Het voorkomen van ziektes en gebreken is van groot belang voor ons welzijn en voor de betaalbaarheid van de zorg. Daarom stimuleren we een gezonde leefstijl en leefomgeving en vroege (h)erkenning van gezondheidsrisico’s. Op de IE2018 tonen we innovaties  die invloed hebben op het maken van gezonde voedingskeuzes, die een gezonde levensstijl ondersteunen en een gezonde leefomgeving bevorderen.

Ook is het belangrijk dat ouderen en chronisch zieken in staat zijn goed en zelfstandig thuis te leven en mee te doen in de samenleving. Nieuwe thuiszorgconcepten en –technologie zoals eHealth, domotica, wearables en ondersteuning door (in)formele zorgnetwerken op basis van big data, zijn hiervoor belangrijk. Op de Innovation Expo 2018 ziet u de laatste innovaties rond slimme technologie en hulpmiddelen voor ouderen en mensen met een beperking.

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Door innovators, investeerders, juryleden en partners samen te brengen, bevorderen we innovatie in een voortdurend veranderende wereld. Met een groeiende bevolking en slimmere technologieën staat de gezondheidszorg onder druk. Het doel is om de gezondheidszorg voor iedereen effectief, toegankelijk en betaalbaar te maken. Daarom ligt de nadruk op de volgende onderwerpen: Digital Health, Patient Empowerment, Costly Chronic Care en Value-based Heatlhcare.

Ben jij geïnteresseerd om meer te leren over de gezondheidszorg van de toekomst? Kom tijdens de Innovation Expo naar de halve finale met pitches van de Top 10 gezondheidsinnovators van de Accenture Innovation Awards en ontdek welke Top 5 gezondheidsinnovators naar de finale gaan.

Toepassing van innovaties in de zorg is noodzakelijk voor excellente en betaalbare zorg. Die toepassing van innovaties komt niet van zelf tot stand. Op de Innovation Expo organiseren we een interactieve sessie over het versnellen van innovaties in de zorg en het overwinnen van de barrières die dat verhinderen. Diverse succesvolle zorgondernemers vertellen over hun innovatie en over hun ervaringen hiermee.

Deze sessie biedt volop gelegenheid om in gesprek te gaan met deze zorgondernemers en vragen te stellen over o.a. de barrières in wet- en regelgeving, welke lessen de ondernemers hebben geleerd van hun ervaringen en welke businessmodellen passen bij innovaties in de zorg. Mis deze kans niet!

Health~Holland en stichting MedTechPartners zullen de sessie begeleiden. Zij bieden beiden ondersteuning aan ondernemers om innovatie te versnellen. Deze sessie is toegankelijk voor (zorg)ondernemers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Hoe leiden de behoeften van ervaringsdeskundigen en de technologische mogelijkheden van vandaag tot een (woon)omgeving die meedenkt en meebeweegt met de bewoner? In deze sessie geeft Jorrit Ebben van Academy het Dorp samen met specialisten op het gebied van Robotica, Domotica en Internet Of Things en aan de hand van input van ervaringsdeskundige Rik antwoord op deze vraag.

Crossovers tussen gezondheid, gebouwde omgeving en exponentiele technologieën leiden tot nieuwe innovaties waardoor mensen met een intensieve zorgvraag zelfstandiger en comfortabeler kunnen leven. Academy Het Dorp integreert met de gebruiker deze technologieën en oplossingen tot “personalized technology”, zodat mensen thuis kunnen functioneren en minder afhankelijk zijn van zorg.

Eén van de voorbeelden die besproken wordt is Rik. Hij heeft Duchenne, waardoor zijn spieren steeds zwakker worden. Rik kan veel meer zelf met behulp van robottechnologie en Internet of Things.

Voedsel

Nederland is wereldwijd een van de meest innovatieve landen op de terreinen voedsel en agro: ‘A tiny country feeds the world’. Deze koploperspositie op thema’s als duurzame voedselproductie, slimme voedselproductie en consument en maatschappij is gebaseerd op innovatie en de goede samenwerking tussen de actoren in de agroketens: bedrijven, kennisstellingen en overheid. De innovaties, die mede voor deze koppositie zorgen en een antwoord kunnen zijn op de wereldwijde uitdagingen, worden exclusief op de IE2018 getoond.

Interactieve sessie met nationale en internationale sprekers op het gebied van laatste technologische ontwikkelingen op gebied van agro – food. Tevens worden pitches gegeven over nieuwe projecten en de partners die daar voor nodig zijn.

Dit is  van de 4 thematische Eurostars sessies. Vanwege het internationale karakter is de voertaal Engels.

 • Presentatie door de heer Bert de Vegt, directeur Micreos Food Safety
  Micreos Food Safety ontwikkelt natuurlijke faagproducten tegen gevaarlijke bacteriën in de voedselketen en is productleider op dit gebied.In het Eurostars-project ontwikkelt Campylo-Phage Micreos een nieuw product dat de aanwezigheid van Campylobacter -bacteriën in verse pluimveeproducten in de voedselketen aanzienlijk vermindert door bacteriofagen te gebruiken.
 • Korte presentative door Cheryl Harrison en William Perell van Vivia Foundation  “Smarter Packaging: Solutions for the Agri-Food Future”
  Vivia Foundation ontwikkelt innovatieve oplossingen op gebied van voedselproductie, conservering en verpakking in opkomend markten als India.
 • Korte presentative door Terry Clancy, CEO vam Teslonix. (Canada).
  Teslonix ontwikkelt oplossingen voor het monitoren van de gezondheid van planten.
 • Korte presentative door Mw. Elnaz Khatami van Mastiline
  Mastiline ontwikkelt instrumenten voor het monitoren van de gezondheid van melk koeien Deze tools zijn ingebouwd in melkmachines waarbij de boer direct inzicht krijgt in de gezondheid van zijn/haar koeien.
 • Q&A

Wat is Eurostars
Eurostars is een internationaal financieringsprogramma voor het ontwikkelen van innovatieve marktgerichte oplossingen.

Voeding verdient een centrale plaats in de zorg. Voor arts, diëtist en patiënt wordt voedingsadvies op maat een onderdeel in het behandelproces van ziekte of ter bevordering van herstel. De Alliantie Voeding in de Zorg geeft u de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in de innovatieve aanpakken in de medische zorg, zoals de inzet van Eetscore (Wageningen University & Research). Deze unieke aanpak brengt snel het voedingspatroon en verbeterpunten overzichtelijk in kaart en maakt het makkelijker om een gezondere levensstijl te bereiken.

Bij ziekte en herstel is eiwitinname van groot belang. Nederland investeert in nieuwe eiwitbronnen zoals zeewier, algen, quinoa, peulen, bonen en paddenstoelen. FoodValley werkt samen met bedrijven binnen en buiten Nederland in The Protein Cluster aan nieuwe plantaardige eiwitproducten die bijdragen aan een duurzame en gezonde levensstijl. FoodValley en The Protein Cluster geven u inzage in de nieuwste ontwikkelingen in de eiwittransitie en het eten van de toekomst.

www.alliantievoeding.nl
www.foodvalley.nl
www.theproteincluster.nl

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Het programma stimuleert innovatie door de creatie van een netwerk van de slimste bedrijven uit een breed aantal industrieёn. Met de wereldwijde voedselzekerheid als een van de grootste hedendaagse uitdagingen is het vinden van duurzame oplossingen noodzakelijk. Daarom ligt de nadruk op de volgende onderwerpen: Food & Drink, Innovative Farming and Consumer Convenience.

Ben jij geïnteresseerd om meer te leren over voedsel en landbouw van de toekomst? Kom tijdens de Innovation Expo naar de halve finale met pitches van de Top 10 voedselsinnovators van de Accenture Innovation Awards en ontdek welke Top 5 voedselinnovators naar de finale gaan.

Hoe gaan wij de groeiende wereldbevolking op een duurzame manier voeden? Technologische en sociale innovatie in de gehele agrifood sector zijn noodzakelijke ingrediënten voor een duurzame toekomst. Verticale landbouw, melkrobots, blockchaintechnologie zijn voorbeelden van innovaties die het systeem kunnen veranderen. Wat is allemaal mogelijk en hoe kunnen wij deze innovaties zo wenselijk mogelijk inzetten? Het AgriFoodTech Platform voert hierover de dialoog, ditmaal over precisielandbouw!

Website: http://agrifoodtechplatform.nl/

Een consortium van publieke en private partners in de agrifoodsector heeft zich verdiept in de mogelijkheden en uitdagingen van individuele en gezamenlijke inzet van blockchaintechnologie. In de sessie getiteld FoodInsight presenteren Oxfam, Moyee Coffee en The Fork een aantal recente toepassingen. U bent van harte welkom om deel te nemen aan de gesprekken en experimenten.

De agrifoodsector staat voor een aantal uitdagingen met betrekking tot het verbeteren van de transparantie, de efficiency en de inkomensverdeling in voedselketens. Veel van deze kwesties hebben te maken met de betrouwbaarheid van informatie of een gebrek aan informatie. Blockchaintechnologie (BCT), in principe een gespreide, decentrale database die beveiligd is door middel van encryptie, vormt een middel om de integriteit van gegevens inzake identiteiten en transacties te waarborgen. BCT wordt dan ook beschouwd als zeer relevant voor het optimaliseren van vertrouwen, rechtvaardigheid en doelmatigheid in de agrifoodsector.

Breng tijdens de Innovation Expo eens een bezoek aan de Floating Farm, de eerste drijvende zuivelboerderij, waar innovaties, creatieve toepassingen en het vakmanschap van boeren bij elkaar komen De Floating Farm is een transparante veehouderij op het water waar bezoekers de koeien zien en kunnen kennismaken met alle processen die plaatsvinden op de boerderij.

Boer Albert vertelt u graag meer over hoe er op de Floating Farm verse melk wordt geproduceerd en verwerkt tot gezonde zuivelproducten voor jong en oud, dichtbij de eindgebruikers in de stad En hoe op diezelfde boerderij voorlichting of scholing wordt gegeven en onderzoek wordt gedaan.

Op 4 oktober vaart er drie keer een schip van de RDM-kade naar de Merwe4haven waar de Floating Farm in aanbouw te bewonderen is. Initiatiefnemers Minke en Johan van Wingerden vertellen u er graag meer over.

www.floatingfarm.nl

Vaartijden excursie Floating Farm op 4 oktober

Vertrek RDM 10:15 – aankomst FF 10:35 – vertrek FF 11:15 – aankomst RDM 11:35

Vertrek RDM 12:45 – aankomst FF 13:05 – vertrek FF 13:45 – aankomst RDM 14:05

Vertrek RDM 14:15 – aankomst FF 14:35 – vertrek FF 15:20 – aankomst RDM 15:40

Sleuteltechnologieën

De hightechsector speelt een essentiële rol in het bedenken en realiseren van oplossingen voor bovengenoemde wereldwijde uitdagingen rond circulaire economie, energie, water, mobiliteit, gebouwde omgeving, gezondheid, veiligheid en voedsel. Innovatietechnologie rond digitalisering, blockchain, robotica, nanotechnologie en hightechmaterialen treft u tijdens de IE2018 volop aan.

Holland Robotics is een landelijke robotica-community die de nationale samenwerking tussen wetenschap, industrie en robotica-entiteiten naar een hoger plan brengt. Tijdens deze sessie geeft Willem Endhoven (founder Holland Robotics) een toelichting op de R&D Roadmap voor robotica: welke keuzes zijn gemaakt en welke uitdagingen ziet Holland Robotics aankomen?

De leden van het Innovatie Attaché Netwerk geven aan de hand van drie concrete voorbeelden – photonica, kunstmatige intelligentie en robotica – een inkijkje in de meest toonaangevende kenniseconomieën ter wereld. Sleuteltechnologieën zijn essentieel voor het vinden van oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken in de wereld van nu. In deze sessie wordt de stand van zaken in andere landen gedeeld en wordt een inkijkje gegeven in wat het Innovatie Attaché Netwerk voor u kan betekenen.

In dit debat bespreken boegbeelden, opiniemakers en pioniers, die zich bezighouden met de ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën, de impact van hun werk op sociaal maatschappelijke uitdagingen. Jan Piet Barthel is directeur van Dcypher, een organisatie die  onderzoekers, docenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers in Nederland verenigt om kennis en kunde over cyberveiligheid te verbeteren. Datawetenschapper Inald Lagendijk is Distinguished Professor in Computing-based Society aan de Technische Universiteit Delft. Lagendijk is boegbeeld van de ‘Big Data track’ van de Nationale Onderzoeksagenda.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, reikt tijdens de IE2018 de Stuiveling Open Data Award (SODA) uit. Wie heeft de meest innovatieve toepassing met open data gemaakt en sleept dit jaar de award en 20.000 euro in de wacht? Kom naar de feestelijke award-uitreiking en maak het mee!

Dit onderzoeksverband pakt – met data-science als gereedschap – de uitdagingen aan in de water- en energiesector. De focus ligt op het ontwikkelen van data-gedreven besluitvorming, investeringsbeslissingen, beheerprocessen, en -oplossingen. De onderzoeksthema’s in de verschillende domeinen verbinden de toepassingsprojecten waar kennis wordt gecreëerd. Eén toepassingsproject is Digital North Sea. Hierin wordt gewerkt aan duurzame, data-gedreven besluitvorming over energiebronnen in de Noordzee die een gezond rendement opleveren. Data-gedreven oplossingen zijn noodzakelijk om efficiënte systemen te creëren en te komen tot oplossingen voor complexe problemen. Voor gebruikers en aanbieders spelen niet alleen financiële afwegingen een rol. Ook te verwachten integrale rendementen en positieve effecten op ecologie, waterkwaliteit en klimaat zijn belangrijk.

Nederland kan dé digitale koploper van Europa worden. Met die ambitie lanceerde het kabinet medio 2018 de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, Nederland Digitaal. Het kabinet wil op een verantwoorde manier de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering optimaal benutten met Nederland als pionier en proeftuin op dit gebied.

Rob van Gijzel, ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition, zal ingaan op de succesfactoren van deze publiek-private samenwerking en de grote belangstelling van de internationale blockchain community voor de Nederlandse ontwikkelingen. Ook zal hij bekend maken welke concrete oplossingen de DBC als eerste zal gaan bouwen.

Interactieve sessie met nationale en internationale sprekers op het gebied van laatste technologische ontwikkelingen op gebied van robotics en smart industries. Tevens worden pitches gegeven door buitenlandse bedrijven over nieuwe projecten en de partners die daar voor nodig zijn.

Dit is van de 4 thematische Eurostars sessies. Vanwege het internationale karakter is de voertaal Engels.

 • Presentatie door de heer Cock Heemskerk, CEO van HIT

HIT richt zicht op innovatieve high-tech projecten op het gebied van robotica en mechatronica. In het Eurostars-project van HIT wordt een zorgrobot JANUS ontwikkeld. JANUS ondersteunt oudere cliënten in de overgang van het ziekenhuis naar thuis herstellen.

 • Korte presentatie door Camiel Verschoor, CEO van ai.

Inspectie van wind turbines via drones en artificial intelligence.

 • Pitches of 3 minutes
  • Lee Jong Woo, CEO of Zeus Co Ltd. (South Korea)
  • Choi Ju Hyeon, Division director of Korea Photonics Technology Institute
  • Philip Mildner, R&D manager Nuromedia GmbH (Germany)
  • Kab Jae Lee, R&D manager, KAIA (South Korea)

Wat is Eurostars
Eurostars is een internationaal financieringsprogramma voor het ontwikkelen van innovatieve marktgerichte oplossingen.

Defensie en de politie investeren in sleuteltechnologiën als radartechnologie, vliegende en varende drones en speciale materialen/composieten. Het belang van deze sleuteltechnologiën voor een veiliger samenleving wordt toegelicht aan de hand van een samenwerking tussen twee belangrijke spelers van de overheid en de industrie.

De Accenture Innovation Awards 2018 is een innovatieprogramma met evenementen gedurende het hele jaar dat uiteindelijk toewerkt naar de Summit op 2 november. Dit programma helpt innovators de basis te leggen voor een betere toekomst door hen te helpen te verbinden, groeien, accelereren, leren en hen onder de aandacht te brengen. In een digitalizerende wereld is een innovatieve denkwijzenoodzakelijk om nieuwe bedreigingen tegen te gaan, van zowel de mens als de machine. Kunstmatige intelligentie, the Internet of Things, blockchain en robotica leggen de basis voor de wereld van morgen. Maar in deze wereld is vertrouwen een vereiste – een wereld waar data veilig is. Daarom ligt de nadruk op de volgende onderwerpen: Cyber Security, Digital Public Safety, Cyber Risk Management and Digital Trust.

Ben jij geïnteresseerd om meer te leren over een veilige digitale wereld? Kom tijdens de Innovation Expo naar de halve finale met pitches van de Top 10 veiligheidsinnovators van de Accenture Innovation Awards en ontdek welke Top 5 veiligheidsinnovators naar de finale gaan.

Natuurwetten van de quantum mechanica fascineren: kleine deeltjes kunnen in meerdere toestanden tegelijkertijd zijn en op afstand met elkaar verbonden. Door deze eigenschappen te benutten in technologie, zijn baanbrekende toepassingen mogelijk zoals quantum computers met ongekende rekenkracht en superveilige dataverbindingen. Met recht is quantum tot prioriteit benoemd in het regeerakkoord: Nederland heeft onder meer met nationaal icoon QuTech een uitstekende uitgangspositie om een rol van betekenis te spelen in deze maakindustrie van de toekomst!

Tijdens deze sessie komen topondernemers en onderzoekers aan het woord over de toepassingen, de stand van de technologie en de ontwikkelingen in de mondiale markt. Ook kunt u een prachtig voorbeeld zien van een MKB-er uit de toeleverende maakindustrie.

Sprekers onder andere:
Staatssecretaris Mona Keijzer
Leo Kouwenhoven (Microsoft Research)
Ronald Hanson (QuTech)
Rob Blauwgeers (CEO BlueFors Cryogenics)

Mis het niet, want we verwachten aansprekend nieuws te kunnen melden!